beveiligingsperiode


beveiligingsperiode 1.0

periode waarin men iets beveiligt tegen enig gevaar of schade

Semagram


Een beveiligingsperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Object betroffen] heeft betrekking op het beveiligen van iets tegen enig gevaar of schade

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  In de eerste plaats zullen we gaan bekijken of we de beveiliging eigentijdser zouden kunnen invullen; zonder kwaliteitsverlies een dusdanig systeem opzetten gestoeld op een betere service. Hierbij kan gedacht worden aan een camerasysteem dat de twee bedrijventerreinen strategisch in kaart brengt. Effectief betekent dit een langere beveiligingsperiode (24 uur) tegen aantrekkelijke kosten.

  http://www.rvhi.nl/nieuws/26-tekst-biz,

  beveiligingsperiode 2.0

  ((vooral) in België, rechtspleging [rechtspraak])

  periode waarin geen vorm van vervroegde invrijheidstelling mag plaatsvinden; periode van effectieve opsluiting

  Semagram


  Een beveiligingsperiode…

  is een periode; is een tijd

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een verbod op vervroegde invrijheidstelling
  • [Betrokkene] heeft betrekking op een veroordeelde
  • [Object betroffen] heeft betrekking op de straftijd waartoe iemand is veroordeeld

   Hoofdsemagram: periode


   Algemene voorbeelden


   Voor de afschaffing van de doodstraf moest, volgens die tekst, een prijs worden betaald. De regering stelde in haar ontwerp voor de doodstraf te vervangen door een "niet-samendrukbare straf" die een rechter kon opleggen. Het gaat om een beveiligingsperiode, waarin een veroordeelde niet vervroegd kan worden vrijgelaten. Ze zou 14 tot 20 jaar (voor recidivisten) bedragen.

   De Standaard,

   Het Hof van Assisen zou de mogelijkheid krijgen om aan veroordelingen tot levenslange opsluiting de vaststelling te koppelen van een beveiligingsperiode van veertien tot twintig jaar. Tijdens die periode kan geen enkele vorm van vervroegde invrijheidstelling plaatsvinden. Zo houdt men geen rekening met de onomkeerbaar schadelijke effecten van langdurige gevangenisstraf [...]. In geval van een veroordeling tot tijdelijke opsluiting van tien jaar of meer kan het Hof van Assisen aan die straf de vaststelling koppelen van een beveiligingsperiode die niet langer mag duren dan twee derde van de uitgesproken straf.

   http://users.pandora.be/strafrecht-strafuitvoering/gevangenisstraf.pdf,