bezinningsperiode


bezinningsperiode 1.0

periode waarin men de tijd neemt om door rustige overweging tot inzicht te komen in enige bestaande toestand of toekomstige ontwikkeling; periode waarin men zich bezint

Semagram


Een bezinningsperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Functie] dient om tot inzicht te komen
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een rustige overweging van een bestaande toestand of van toekomstige ontwikkelingen

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Aan Amerikaanse universiteiten was het gebruikelijk dat professoren na zeven jaar doceren er een jaartje tussenuit trokken om te reizen, te studeren of om aan onderzoek te doen. Ik vond van mezelf dat ik er ook aan toe was. Tijdens een bezinningsperiode zou het me wel op de een of andere manier duidelijk worden wat ik met mijn verder leven kon/wilde uitrichten.

  Mise-en-scène, Axel Bouts,

  Onze oproep tot bezinning geldt in het bijzonder de betekenis en de rol van het katholiek onderwijs, zijn profiel en draagkracht voor de komende tijd [...]. Wij stellen een bezinningsperiode van twee jaar voor.

  http://www.omroep.nl/rkk/documenten/onderwijsinhoud.html,

  Men stelt [...] voor gedurende een 5-tal jaar na te gaan wat de kwaliteit en de haalbaarheid is van de voorgestelde eindtermen. Dit lijkt inderdaad een redelijke bezinningsperiode.

  De Standaard,