bindend adviseur


bindend adviseur 1.0

adviseur die bindend advies geeft; adviseur van wie het advies bindend is

Algemene voorbeelden


Een uitspraak gedaan bij wege van bindend advies heeft niet de kracht van een vonnis, doch is slechts een uitspraak van een derde (de bindend adviseur), waarbij partijen vooraf overeengekomen zijn zich daarnaar te zullen gedragen.

http://www.hethofland.nl/

Wanneer er zoveel kapot is gemaakt, dat het wederzijdse vertrouwen misschien wel nooit meer zal kunnen worden hersteld, zal het vaak uitdraaien op het uit handen geven van het geschil, bijvoorbeeld aan de (overheids)rechter, arbiters of bindend adviseurs.

http://www.bju.nl/fonds/tekst_192x.pdf

Partijen verbinden zich contractueel het oordeel van de bindend adviseur te volgen. Niet-nakoming van het bindend advies door de één, vormt wanprestatie tegenover de ander.

http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,