blasfemisch


blasfemisch 1.0

kwaad sprekend over of beledigend tegenover God; spottend met God; van godsbeschimpende aard; met een godsbeledigend of geloofsbeledigend karakter of effect; godslasterlijk

Algemene voorbeelden


De Islamitische Universiteit Rotterdam betreurt ten zeerste de blasfemische en provocerende uitspraken van Ayaan Hirsi Ali.

http://www.islamicuniversity.nl/home/home.php?lang=nederlands=7,

Als een geruststellend lied klonk vanuit de verte opeens het blasfemische maar alles met elkaar verbindende 'godvermiljaardenondedju' van Willy Vervoort.

Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

U verbergt zich achter de zogenaamde eenvoud Christus, maar is dat niet blasfemisch?

Howard Barker: profeet van een dode god, Bert De Munck,