blindenschool


blindenschool 1.0

school waar aangepast onderwijs wordt gegeven aan blinde en slechtziende leerlingen; school voor blinden

Semagram


Een blindenschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   't Programmaatje in kwestie heet De zomertoer; het draait elke werkdag om telkens weer een andere Bekende Vlaming die mij onveranderlijk aanzet tot een mat, nagenoeg toonloos gestameld protest in de trant van 'O neen, niet die'. Alsof ik in de loterij op de fancyfair van de blindenschool een opgezette geleidehond win, waar hier en daar stro uit puilt: zo enthousiast klink ik in onderhavige omstandigheden.

   Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

   De Van Peers [...], voelden er niets voor hun jongens naar een blindenschool te sturen. Ze gingen in Denemarken kijken naar een door de overheid gesubsidieerd centrum waar leerkrachten werden opgeleid om in het gewoon onderwijs blinde of slechtziende leerlingen bij te werken.

   De Standaard,

   In de gesprekken komt naar voren dat zowel blinde studenten als docenten beamen dat het voor sommige studenten beter is als ze na een aantal jaren op de blindenschool een trainingsprogramma voor een beroep kunnen volgen in plaats van 10 jaar vakken als wiskunde en natuurkunde te studeren.

   http://www.icfon.nl/icfon_projecten_in_nepal/NAWB/Art_penningmeester_op_bezoek_bij_blinde_leerlingen.htm,