bohemien


bohemien 1.0

kunstenaar of intellectueel die een onconventioneel, ongeregeld bestaan leidt, zoals in de artistieke en intellectuele kringen van Parijs in de negentiende eeuw; ruimer ook: persoon die er een soortgelijke, bewust onburgerlijke en ongebonden levensstijl op nahoudt

Semagram


Een bohemien…

is een persoon

 • [Tijd] kwam oorspronkelijk voor in de negentiende eeuw in Parijs
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] leidt een bewust onburgerlijk, onconventioneel, ongebonden, soms ook liederlijk of zwervend bestaan
 • [Activiteit of handeling] is vaak actief als kunstenaar of intellectueel

  Algemene voorbeelden


  De jongeheer maakte uit gewoonte gebruik van zijn privileges. Aan de aristocratische luister waarin zijn ouders in Europa leefden en wilden leven onttrok hij zich niet. Zijn korte verblijf in Parijs met de bedoeling onder de bohémiens te verkeren om zodoende het werkelijke artistieke leven te leren kennen werd niets "bij gebrek aan ernst" van zijn kant.

  Alles moet over, Carel Peeters,

  Uit deze periode stamt het nog steeds vigerende beeld van de eenzame kunstenaar, die zijn getroubleerde individualiteit om weet te zetten in hoogstaande artistieke uitingen, die zich bijna automatisch afzetten tegen de nieuwe burgerlijke, industriële orde, die geen ruimte meer heeft voor zulke uitingen. Dit is de kunstenaar van de Romantiek, van de periode van het l'art pour l'art, van de décadence, de artiest als bohémien, als marginaal, als per definitie politiek en sociaal buitenstaander.

  http://iaspm.soundscapes.ws,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • anarchistische bohemien
  • artistieke bohemien
  • jonge bohemien
  • rusteloze bohemien
  • verlopen bohemien

  Je tekende. Je verkeerde met 'wufte schilderessen' uit Laren. Je was zo helemaal 'n half-dadaïstische, half-anarchistische bohémien uit het begin van deze eeuw. Zoals er meer waren. 'n Echte artiest.

  Averechts, Gerrit Komrij,

  Het fraaie boek biedt een gevarieerde kijk op de beat generation met veel aandacht voor kopstukken als Kerouac, Ginsberg en Burroughs. "Amerikaanse existentialisten" worden ze in dit boek genoemd, deze jonge bohémiens die een vaag gevoelen van culturele en emotionele ontevredenheid deelden en elkaar vonden in een losse, marginale, tegendraadse beweging, die haar eigen films en jazz-muziek cultiveerde.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • bohemienachtig

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • dichter-bohemien

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • bohemienbestaan
  • bohemienkring
  • bohemien-schrijver
  • bohemienstijl