botanie


botanie 1.0

(specialistisch, wetenschap in het algemeen)

wetenschappelijke studie van de planten; plantkunde

Semagram


Botanie…

is een wetenschap

   Algemene voorbeelden


   Willem Roëll werd de medisch hoogleraar en Johannes Burman de botanicus [...]. Het was de tijd waarin Linnaeus de botanie een wetenschappelijke grondslag gaf. Linnaeus maakte tijdens zijn bezoek aan Nederland gretig gebruik van de uitgebreide bibliotheek die de Hortus te bieden had en Burman introduceerde hem bij Boerhaave, de 'grand old man' van de geneeskunde en botanie.

   NRC,

   In de zoölogie en de botanie gebruiken we -achtig(en) om aan te geven dat dieren of planten behoren tot een familie of orde.

   De Standaard,

   Vaste verbindingen


   forensische botanie


    Zie: forensische botanie

   mariene botanie


    Zie: mariene botanie