botbreuk


botbreuk 1.0

breuk in een bot

Semagram


Een botbreuk…

is een breuk; is een aandoening

 • [Vorm] kan een dwarse of schuine breuklijn vertonen
 • [Oorzaak] kan veroorzaakt worden door geweld van buitenaf, bijvoorbeeld een val of klap of draaien of buigen van het bot; kan ontstaan door overbelasting van het bot, bijvoorbeeld bij het sporten, waardoor een zogenaamde stressfractuur ontstaat; kan ook spontaan optreden bij broze botten, bijvoorbeeld als gevolg van botontkalking
 • [Verloop] geneest doorgaans na ongeveer zes weken
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kan een scheur zijn of een volledige breuk
 • [Behandeling of bewerking] kan behandeld worden door fixatie van het getroffen lichaamsdeel, bijvoorbeeld door een gipsverband of door het spalken van het lichaamsdeel; moet soms ook operatief behandeld worden, waarbij botdelen aan elkaar gezet worden door middel van pinnen en schroeven
 • [Symptoom] gaat gepaard met pijn en vaak ook met zwelling en roodheid; is herkenbaar aan beperkte of afwezige beweeglijkheid; is soms herkenbaar aan een afwijkende stand van het getroffen lichaamsdeel; gaat soms gepaard met een open wond

Algemene voorbeelden


Een botbreuk is een onderbreking van een bot. Dit gebeurt meestal alleen als er grote krachten op het bot inwerken. Meestal is er ook schade aan de omliggende weefsels.

http://www.vvsport.be/blessures/blessure/achillespees.htm

Jaarlijks breken ruim 83.000 mensen boven de 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose: ruim 15.000 mensen breken een heup, ruim 12.000 mensen breken een pols of onderarm en ziekenhuizen registreren jaarlijks bijna 16.000 wervelbreuken en ruim 40.000 andere botbreuken als gevolg van het sluipende proces van botontkalking.

http://www.osteoporosestichting.nl/

Acute blessures worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een val, klap, botsing of een verkeerde beweging. Vaak ontstaat dan een zwelling, kneuzing, scheuring, verstuiking of botbreuk.

http://www.kring-apotheek.nl/zz/zz35.html,

Vaste verbindingen


dwarse botbreuk


 1. botbreuk waarbij het bot in een rechte lijn dwars doormidden is gebroken

  Synoniem: dwarse breuk

  Bij een dwarse botbreuk is het bot dwars doormidden gebroken. De breuklijn maakt een rechte hoek met de lengteas van het bot. De randen van de breuk kunnen wat gekarteld zijn, maar het bot is recht doormidden gebroken.

  http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/73180-typen-botbreuken-bij-de-mens.html

eenvoudige botbreuk


 1. botbreuk met weinig of geen schade aan het omringende zachte weefsel; breuk waarbij het bot de huid niet doorboort

  Synoniem: eenvoudige breuk; gesloten breuk

  Open botbreuk waarbij een botstuk de huid doorboort, of een eenvoudige botbreuk.

  http://www.zowerkthetlichaam.nl/191/botbreuken/

enkelvoudige botbreuk


 1. breuk waarbij het bot maar op een plaats gebroken is

  Synoniem: enkelvoudige breuk

  Er zijn enkelvoudige botbreuken en meervoudige. Meervoudige botbreuken kunnen breuken in één en hetzelfde bot zijn, of een verbrijzeld bot.

  http://www.profi-leren.nl/files/hzw_dc16.pdf

gecompliceerde botbreuk


 1. botbreuk waarbij ook het zachte weefsel dat het bot omhult is beschadigd; open breuk

  Synoniem: gecompliceerde breuk; open breuk

  Bij een gecompliceerde botbreuk is er een wond in de huid en de onderliggende weefsels ontstaan.

  http://www.algemeneehbodenbosch.nl/sportblessures.htm

gesloten botbreuk


 1. botbreuk waarbij de huid intact is gebleven; eenvoudige breuk

  Synoniem: eenvoudige breuk; gesloten breuk

  Bij een 'gesloten' botbreuk raken meestal de omliggende weefsels (botvlies, spieren, pezen, bloedvaten, zenuwen) rond het bot beschadigd, maar blijft de huidbarrière intact.

  http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/Open_botbreuk

meervoudige botbreuk


 1. botbreuk waarbij het bot op meer plaatsen gebroken is of waarbij het bot verbrijzeld is

  Er zijn enkelvoudige botbreuken en meervoudige. Meervoudige botbreuken kunnen breuken in één en hetzelfde bot zijn, of een verbrijzeld bot.

  http://www.profi-leren.nl/files/hzw_dc16.pdf

open botbreuk


 1. breuk waarbij het bot niet langer volledig omgeven is door de omliggende weke weefsels, zoals als spieren, vet en huid, waardoor het bot aan de buitenwereld blootstaat en het gevaar voor infectie groot is; botbreuk waarbij de huid niet intact is gebleven; gecompliceerde breuk

  Synoniem: gecompliceerde breuk; open breuk

  Leg bij een open botbreuk, wanneer de wond zichtbaar is en vrij van kleding, een snelverband aan.

  http://www.vvsport.be/blessures/blessure/achillespees.htm

schuine botbreuk


 1. botbreuk waarbij het bot schuin doormidden is gebroken

  Synoniem: schuine breuk

  Bij een schuine botbreuk is een schuine breuklijn te zien. Dit type botbreuk ontstaat door een directe, harde klap op het bot. Een schuine botbreuk is lastig te behandelen.

  http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/73180-typen-botbreuken-bij-de-mens.html

spontane botbreuk


 1. botbreuk die niet het gevolg is van een val of van geweld van buitenaf, maar die spontaan optreedt als gevolg van zwakte van het bot, bijvoorbeeld bij botontkalking

  Synoniem: spontane breuk

  Elke vrouw heeft gedurende haar hele leven behoefte aan kalk in het lichaam. Dit komt omdat het proces van ontkalking van het beenweefsel bij een vrouw al op zeer jeugdige leeftijd begint. Rond het 20ste. Dit in tegenstelling tot mannen waar dit pas rond het 50ste jaar het geval is. Oudere vrouwen hebben dan ook een grotere kans op een spontane botbreuk (osteoporose) dan een oudere man.

  http://www.lexthoen.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • botbreukje