boter bij de vis


boter bij de vis 1.0

betaling vooraf of bij levering van de waar; directe of contante betaling; directe, financiële tegenprestatie voor een geleverde dienst; ook: beloning naar inzet

Algemene voorbeelden


De eigenaar van de Lundegaarden Brasserie verlangt boter bij de vis. Voor een etentje moet vooraf worden betaald. Indien de klant om welke reden dan ook te laat komt opdraven, kan hij naar zijn geld en maaltijd fluiten.

Meppeler Courant,

Kies de meest zekere betalingsmethode. Boter bij de vis bestaat nauwelijks in het internationale handelsverkeer. Kies de betalingswijze die dit het dichtste benadert, zoals D/P, D/A, of documentair krediet.

http://www.internationaalondernemen.nl/start.asp?pagina=http%3A%2F%2Fwww%2Einternationaalondernemen%2Enl%2Fsitemap%2Fexportbank%2Ehtml

Het bestuur van de Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken, de vier V's, maakt zich zorgen over de afnemende bereidheid van mensen om zich belangeloos in te zetten voor de organisatie van het volksfeest rond het jaarlijkse corso [...]. Men wil boter bij de vis, of anders gezegd, naar inzet beloond en betaald worden.

Meppeler Courant,

Kooijmans zei daarover dat Nederland "bereid is boter bij de vis te leveren" zodra de Surinaamse regering het programma klaar en cijfermatig heeft onderbouwd.

NRC,

Nely van Eerde-Knol verdedigde de wethouder van de coalitiegenoot met vuur: 'Met persoonlijke motieven insinueert de PvdA dat het college boter bij de vis heeft gedaan. Dat is een kwalijke zaak. Wij gaan uit van de zorgvuldigheid van B en W.'

Meppeler Courant,

Leveranciers eisen boter bij de vis voor ze nog iets leveren aan die bedrijven.

De Standaard,

De Nederlandse maatschappij Poletti en Tuinman is bereid de piano voor linkshandigen te ontwerpen. Wel wil ze boter bij de vis: ongeveer 1,4 miljoen frank.

De Standaard,

Actievoerders veilige S-10 krijgen boter bij de vis. Sneller resultaat kunnen actievoerders zich niet wensen. Nog geen half uur nadat ze een lans hadden gebroken voor een verkeersveiliger S-10, werd een inderhaast ingebrachte agendapunt over de weg in behandeling genomen.

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • boter-bij-de-visbeleid