bouwmeester


bouwmeester 1.0

(formeel)

iemand die voor zijn beroep gebouwen ontwerpt en de uitvoering van het bouwen begeleidt; architect
Het woord wordt vaak gebruikt als benaming voor de architect in dienst van een overheid. Het wordt ook vaak gebruikt in historisch verband.

Semagram


Een bouwmeester…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Het Rijksmuseum zit tijdelijk in een interbellum tussen twee masterarchitecten. Quist is vertrokken en gezocht wordt naar een nieuwe bouwmeester die het gehele museum gaat verbouwen.

   http://www.lood.nl/loodontwerpers.html

   Louis Minard was niet alleen sponsor en bouwheer van zijn schouwburg, hij was er ook de bouwmeester en decorateur van.

   http://www.ping.be/kviv-oost-vlaanderen/2003/030112a.htm

   Iemand is op het wansmakelijke idee gekomen het Huis met de hoofden, een der schoonste bouwwerken van de zeventiende-eeuwse bouwmeester Hendrick de Keyser, in groen schijnwerperlicht te zetten.

   NRC,

   Discussieleider Thijs Asselbergs, voormalig bouwmeester van Haarlem, vroeg hun de eigenschappen te omschrijven van het ideale bouwmateriaal.

   NRC,

   Het beleid richtte de aandacht op de oprichting van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en een werking rond de architectuurarchieven. Daarnaast zijn overleg en samenwerking met de Vlaamse bouwmeester gegroeid en werd de culturele aanpak op het vlak van architectuur en vormgeving geformuleerd.

   http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/wetgeving/kunstendecreet/,

   Vaste verbindingen


   de Bouwmeester van het Heelal


   1. (vrijmetselarij)
    God

    De vrijmetselaar belijdt het bestaan van de Bouwmeester van het Heelal en ondergaat bovendien een initiatie die hem geleidelijk binnenvoert in de wereld van het sakrale.

    De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • bouwmeesterschap

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • bouwmeesterdiploma

   bouwmeester 2.0

   (formeel)

   architect in figuurlijk opzicht; iemand die een onstoffelijk bouwsel tot stand heeft gebracht; schepper; maker

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

   Semagram


   Een bouwmeester…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Het beeld dat onze voorgangers in 1945 hanteerden, was dat van de bouwmeesters van een nieuwe maatschappij.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen