broedseizoen


broedseizoen 1.0

seizoen waarin de vogels broeden; seizoen voor het broeden

Semagram


Een broedseizoen…

is een seizoen

 • [Duur] ligt voor de meeste vogelsoorten tussen 15 maart en 15 juli
 • [Tijd] verschilt per vogelsoort
 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft het seizoen waarin de vogels broeden
 • [Voorbeeld of specimen] begint voor sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, al in februari; is voor bepaalde (zang)vogels nog in augustus; ligt voor moerasvogels en andere watervogels meestal tussen 1 april en 15 augustus

Hoofdsemagram: seizoen


Algemene voorbeelden


Kuis nestkasten altijd uit na de zomer. Wanneer je dat doet in de maand oktober, dan neem je geen enkel risico; alle soorten hebben dan hun broedseizoen definitief achter de rug.

http://www.vogelbescherming.be/nl/dossierkast/nestkasten/default.htm

Het is namelijk zeker gewenst om de koppeltjes vast te kunnen stellen, om o.a. inzicht te krijgen in eventueel meerdere vrouwtjes per man, welke mannen hebben meerdere vrouwtjes en is dat ieder jaar het geval. Zijn de paartjes elkaar trouw binnen de periode van één broedseizoen en opeenvolgende broedseizoenen.

http://home.hetnet.nl/~willembil/map1/kievit.htm,

De aalscholvers zijn het gehele broedseizoen, dat tot half juni duurt, via www.natuurmonumenten.nl te zien.

De Telegraaf,

Combinatiemogelijkheden


met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • het broedseizoen van de kokmeeuwen
 • het broedseizoen van de struisvogel
 • het broedseizoen van de vogels
 • het broedseizoen van de weidevogels
 • het broedseizoen van duiven

Zo liep ik op mijn wandelingen langs de Moeren op Krabbels in Pulle, waar nu het broedseizoen van de kokmeeuwen volop bezig is, al driemaal op een timide knaap met een verrekijker.

De Standaard,

Het broedseizoen van de struisvogel begon dit jaar vroeg, mogelijk door het mooie voorjaarsweer, want op 8 april werd het eerste ei gelegd en half juni de laatste.

Meppeler Courant,

In het beheersplan voor het plantsoen staat nauwkeurig omschreven dat in verband met het broedseizoen van de vogels voor 1 juni geen lawaaiige, grootschalige en publieksaantrekkende evenementen mogen worden gehouden.

Nieuwsblad van het Noorden,

De zware mestinjecteur met giertank kan pas laat in het voorjaar het land op - precies midden in het broedseizoen van de weidevogels.

NRC,

Het vangen met kooien (met lokvogels) of met schietnetten, om de dieren vervolgens te doden, is uiterst wreed en wel om de volgende redenen: het broedseizoen van duiven duurt op z'n minst van februari tot november; bij zachte winters - dus meestal - zelfs het gehele jaar.

http://www.animalfreedom.org/paginas/informatie/contactbladjuli2000.html#vissen,

in voorzetselgroep


 • buiten het broedseizoen

Sneeuwuilen hebben een circumpolaire verspreiding in de boomloze gebieden van Scandinavië, Siberië en Noord-Amerika, maar komen ook voor op Groenland en IJsland. De soort is grotendeels afhankelijk van lemmingen en woelmuizen, hoewel het prooienscala groot is. Buiten het broedseizoen trekt ze naar open gebieden meer zuidwaarts.

http://www.vogelbescherming.be/content/index.php?option=content=view=118=61,

Omwille van het kwetsbare bosgebied, werden de werkzaamheden uitgevoerd buiten het broedseizoen.

http://www.neerslag-magazine.nl/artikel.asp?key=10,

 • gedurende het broedzeisoen
 • in het broedzeisoen
 • tijdens het broedzeisoen

De onderzoekers bezochten elk territorium iedere dag gedurende het broedseizoen, van mei tot juli.

De Standaard,

Het illegaal rapen van eieren van onder meer de kievit is hen een doorn in het oog en daarom worden de nodige activiteiten ontwikkeld om de vogels de rust te gunnen die ze in het broedseizoen nodig heben.

Meppeler Courant,

Deze vergunning verbiedt iedere activiteit in het Waddengebied tijdens het broedseizoen dat op 15 maart begint.

Meppeler Courant,

Van 15 maart tot 15 augustus, in het broedseizoen, zijn bepaalde gebieden niet toegankelijk voor publiek.

http://www.idk.nl/terschelling.html

Twee miljoen broedende merels. Die leggen twee tot vier keer per jaar zo'n 4 tot 5 eieren, dus krijgen gemiddeld pakweg 14 jongen per jaar. Het aantal merels loopt dus in het broedseizoen op van 2 miljoen naar 16 miljoen.

http://www.vloedlijn.nl/tekst/stillesterfte.htm

 • na het broedseizoen

Bovendien houden vogels van properheid. Niet dat ze zelf hun troep opruimen, maar ze verwachten wel van de huisbaas dat die na het broedseizoen met borstel en heet water de kast uitschrobt.

NRC,

Voorlopig worden eerst, bij wijze van proef, drie races georganiseerd op de airstrip ten oosten van de N31, de weg tussen Leeuwarden en Drachten. De races duren van zes uur 's avonds tot middernacht [...]. Omdat de landingsbaan tussen de weilanden ligt, wordt gewacht tot na het broedseizoen.

De Telegraaf,

 • voor het broedseizoen

Er wordt nog gewerkt aan de aanleg van een zwaluwenwand bij de ontsluiting Tweeloo. De wand wordt okergeel geverfd en de gaten voor het nestelen van de zwaluwen worden aan de achterzijde afgedekt met een speciaal soort folie. Voor het broedseizoen is dit gerealiseerd, aldus projectleider Kempe, en moet worden afgewacht in welke mate de vogels deze milieuvriendelijke aanpak van Rijkswaterstaat weten te waarderen.

Meppeler Courant,