brugperiode


brugperiode 1.0

((vooral) in Nederland)

periode van het eerste of de eerste twee schooljaren in het middelbaar onderwijs die als oriëntatietijd dient om het niveau en de richting te bepalen waarvoor een leerling het meest geschikt is; oriëntatietijd op de middelbare school

Semagram


Een brugperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Geheel] is een deel van de opleiding op de middelbare school
 • [Functie] dient om te bepalen voor welke studierichting en niveau een leerling het meest geschikt is
 • [Duur] bestaat uit het eerste of de eerste twee schooljaren van het middelbaar onderwijs

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Gelukkig hoef je niet meteen te kiezen welke opleiding je uiteindelijk [...] zult gaan afronden. De eerste twee jaar gebruiken we om erachter te komen wat het beste bij je past. We noemen dat de brugperiode. Leerlingen die ongeveer even goed zijn komen samen in een klas en na twee jaar bepalen we met jou en je ouders welk diploma je wilt gaan halen.

  http://www.merletcollege.nl/mill/onderwijsaanbod/de-brugperiode

  Leerlingbegeleiding in de brugperiode. Het doel van de brugklassen: het doel van de brugklassen is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

  http://www.cswalcheren.nl/brugklassen.php

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een eenjarige brugperiode
  • een tweejarige brugperiode

  Op de Hugo de Groot werken we met een éénjarige brugperiode. Dit betekent dat de leerling volgens het basisschooladvies en het behaalde Cito-resultaat wordt geplaatst in de juiste leerweg. Derhalve zit de leerling in het eerste schooljaar in een mavo-, een havo-, een atheneum- of een gymnasiumklas.

  http://www.osghugodegroot.nl/eenjarige-brugperiode/,

  Het CLD heeft een tweejarige brugperiode. Het uitgangspunt is, dat een leerling na twee jaar in die opleiding geplaatst is die het best bij de leerling past. In de eerste twee jaar is dus nog verandering mogelijk. We beginnen in het eerste jaar met een aantal mengklassen om te kunnen bepalen of het kind in de juiste opleiding is geplaatst. Het is niet zo, dat alle leerlingen twee jaar in dezelfde klas blijven!

  https://chrlyceumdelft.mwp.nl/Onderwijs/Tweejarigebrugperiode/tabid/165/Default.aspx

  Zij stellen voor op alle scholen een tweejarige brugperiode in te voeren zonder selectie voor een bepaald schooltype.

  Wennen aan vrede, K.L. Poll,