burgerdocent


burgerdocent 1.0

docent die voor zijn beroep onderwijs geeft aan een militaire school in een civiele hoedangheid, in tegenstelling tot docenten die deel uitmaken van de krijgsmacht; niet-militair docent

Semagram


Een burgerdocent…

is een docent; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is een docent die voor zijn beroep onderwijs geeft aan een militaire school in een civiele hoedangheid, in tegenstelling tot docenten die deel uitmaken van de krijgsmacht; is een niet-militair docent

  Hoofdsemagram: docent


  Algemene voorbeelden


  Bij koninklijk besluit nr. 7584 van 11 juni 2009, wordt Mevr. Cindy Du Bois, doctor in de toegepaste economische wetenschappen, op 1 maart 2009 tot burgerdocent met voltijdse opdracht in het organiek kader aan de Koninklijke Militaire School benoemd.

  http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2009/07/31/wet-2009007154.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • burgerdocente