burgerschool


burgerschool 1.0

((vooral) in Nederland, archaïsch)

school die bestemd was voor leerlingen uit de middenklasse, naast de armenschool en de particuliere school of de eliteschool, en waarvoor de ouders een beperkt schoolgeld betaalden
Deze vorm van school bestond in de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw.

Semagram


Een burgerschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Het onderwijs in de Republiek, dat bestond uit een ruim maar ook vrij ingewikkeld aanbod aan scholen, was hier onvoldoende voor toegerust. Het onderwijs was van oudsher een gezamenlijke taak van de kerk en de lokale overheden. Schoolverordeningen konden daardoor per streek of stad verschillen [...]. Er was sprake van standenonderwijs zichtbaar in gratis armenscholen en in burgerscholen, waar een beperkte bijdrage van ouders werd gevraagd.

   http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,

   burgerschool 2.0

   school voor leerlingen uit het normale burgerleven, dat als zodanig wordt tegengesteld aan de militaire wereld of de wereld van woonwagenbewoners of schippersfamilies; school voor gewone burgers

   Semagram


   Een burgerschool…

   is een school

     Algemene voorbeelden


     Zomervakantie kennen de kermiskinderen niet. Door het rondreizende leven missen ze regelmatig een schooldag en soms is een kermis zo klein dat er te weinig leerlingen zijn voor een rijdende school. Gedurende de wintermaanden gaan veel kinderen naar een 'burgerschool'.

     NRC,

     burgerschool 3.0

     in de verbinding hogere burgerschool

     Vaste verbindingen


     hogere burgerschool


      Zie: hogere burgerschool