buurtregisseur


buurtregisseur 1.0

((vooral) in Nederland, neologisme)

gebiedsgebonden politieagent die zich bezighoudt met de leefbaarheid en veiligheid in een bepaalde buurt; wijkagent
In de volksmond doorgaans niet onderscheiden van de vroegere wijkagent, hoewel de politie vaak wel een onderscheid maakt. De buurtregisseur stuurt een wijkbureau aan en functioneert vooral als netwerker, aanspreekpunt en coördinator voor alle betrokken partijen in een buurt, terwijl de vroegere wijkagent het vaste, bekende gezicht was dat dagelijks in de straat aanwezig was.

Semagram


Een buurtregisseur…

is een persoon

  • [Organisatie of instelling] werkt bij de politie
  • [Functie] is in het gebied waar hij of zij werkt aanspreekpunt voor alle politiezaken
  • [Plaats] werkt in een wijk of buurt en heeft een gebied van 2500 tot 5000 of 8000 bewoners onder zijn hoede
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft veel ervaring in het politiewerk
  • [Rang] is agent
  • [Activiteit of handeling] houdt zich bezig met preventief toezicht op criminaliteit, met verkeersveiligheid, jeugdproblematiek, handhaven van de openbare orde, kleine milieuzaken, toezicht en buurtbeheer; treedt op als aanspreekpunt en als tussenpersoon tussen bv. burgers, woningbouwverenigingen, bedrijven en gemeentelijke instanties
  • [Betrokkene] werkt samen met organisaties in de buurt en met buurtbewoners; is voor bewoners, winkeliers, bedrijven, horecaondernemingen, buurtverenigingen en scholen een vast aanspreekpunt in de buurt voor politiezaken
  • [Bevoegdheid] werkt preventief, maar ook repressief en kan dus bekeuren en corrigerend optreden

Algemene voorbeelden


Voor u als inwoner betekent dit dat u met lichte, niet-structurele problemen niet altijd met de wijkagent te maken krijgt, maar soms met een collega van het wijkbureau. Voor de beschrijving van een wijkagent wordt ook wel eens de term 'buurtregisseur' gebruikt: de spin in het netwerkweb.

http://www.kijkopzaandijk.nl/koz/index.php?/zaandijk/artikel/wijkagent-buurtregisseur-en-netwerker/

Sinds een jaar vervult Dortland in de Amsterdamse wijk De Pijp de nieuwe politiefunctie van 'buurtregisseur', die de vroegere wijkagent moet vervangen en zich 'actief bezighoudt met misdaadpreventie en conflictoplossing', niet van buitenaf maar van binnenuit.

Het Financieele Dagblad,

Als buurtregisseur ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in je buurt. Je bent dit altijd, en je bent er als dit het meest effectief is voor je taak, als het nodig is en als het moet. Ik zal ook moeten kiezen, de nuttige tijden voor toezicht kan anders liggen dan de tijd voor dienstverlening, netwerken, huisbezoeken en het bijwonen van buurtbijeenkomsten. Gebiedsgericht werken, dit is het samenwerken tussen bewoners, politie, gemeente, justitie, instellingen, bedrijven en de media om op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen te komen tot het structureel oplossen van problemen in de buurt. Mochten er vragen rijzen met betrekking tot de mij toegewezen buurt, nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.

http://www.oudwest.amsterdam.nl/index.html

"Als buurtregisseur creëer je een aparte relatie met de mensen. Je weet alles van de buurt, wie er gestoord is, wie er altijd ruzie maakt, wie er vastzit, wie er vrijkomt en of iemand een strafblad heeft. Onze meerwaarde ligt op microniveau, omdat je weet waar de mensen wonen."

Het Financieele Dagblad,

Met twaalf getuigenverklaringen van onderhuur en overlast zijn we naar de politie gegaan. En we hadden geluk. Er was net een buurtregisseur aangesteld, een nieuw fenomeen in onze wijk. Deze man nam ons wel serieus. Hij kwam met het politiedossier van Frank op de proppen waaruit bleek dat hij de nodige geweldsdelicten op zijn geweten heeft. Toch is mijn angst voor hem verminderd, want ik hoef maar te bellen of de politie komt. 'Nu de politie achter ons staat ziet ook de makelaar de ernst van de situatie in. Hij heeft samen met de politie de hoofdhuurder verzocht zijn woning vrijwillig op te geven. Doet hij dat niet dan komt er een uitzettingsprocedure tegen hem wegens illegale onderhuur.'

Volkskrant magazine,

'Buurtregisseur' Misha Nauman zit in zijn wijkpost in Amsterdam-Oost en somt zijn prioriteiten op: op één staat de aanpak van drugsoverlast, op twee staat verkeersoverlast (te hard rijden) en op drie straatroof.

NRC,

Etymologie


Aard herkomstinheems woord
Vroegste datering2000