canoniek


canoniek 1.0

behorend tot de authentieke Bijbelgeschriften die de kerk erkent als Gods openbaring

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • canonieke boeken
  • canoniek evangelie
  • canoniek geschrift

Hebben de protestanten dezelfde bijbel als de rooms-katholieken? Ja (en neen.) Ja, want alle bijbelboeken die de protestanten in hun bijbel hebben staan (66 stuks), staan ook in de bijbel die de rooms-katholieke kerk gebruikt. (canonieke boeken) [...]. Neen, want naast die 66 die ze gemeenschappelijk hebben, zijn er in de rooms-katholieke bijbels nog eens 8 extra boeken opgenomen (deutero-canonieke boeken). De protestanten kennen die boeken natuurlijk ook wel, maar vinden die niet van hetzelfde niveau als de èchte bijbelboeken (zij noemen die boeken dan ook: Apocriefe boeken).

http://www.vpkb.be/

Het Thomas-evangelie [...] toont ons een heel ander beeld. Terwijl de canonieke evangeliën ons Jezus' leer ingebed in een levensverhaal bieden, vinden we bij Thomas alleen een serie uitspraken, logia genaamd, waarin Jezus zich richt tot zijn leerlingen.

http://www.thomasevangelie.nl/,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • deuterocanoniek

canoniek 2.0

vastgelegd in, betrekking hebbend op of overeenkomstig de wetten en regels van het kerkelijk recht; kerkrechtelijk

Algemene voorbeelden


Na de homilie van kardinaal Godfried Danneels bij de begrafenis van koning Boudewijn, hoopten velen op een snelle zaligverklaring van de vorst. Vorig jaar wakkerde paus Joannes Paulus II die geruchten opnieuw aan toen hij naar ons land kwam voor de zaligverklaring van pater Damiaan [...]. Toch bestaat er nog geen canoniek dossier over een mogelijke zaligverklaring.

De Standaard,

Zo groot is de roep van de in uiterste soberheid levende monnik-predikant dat de christenen van Tours hem komen halen om hun bisschop te zijn, tegen de canonieke regels in.

De Standaard,

Het belangrijkst artikel in het concordaat is artikel 1, waarin de overheid de Orthodoxe Kerk het recht garandeert van "kerkelijke rechtspraak op haar canonieke territorium."

http://www.oecumene.nl/uitgaven/elektronische%20nieuwsbrief/archief%20nieuwsbrief%20oecumene/juni_2003_nieuwsbrief_oecumene.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • canoniek recht

Het kerkelijk handelen staat in het spanningsveld van de wijze waarop de nationale burgelijke rechtsorde de godsdienstvrijheid als mensenrecht in verhouding tot andere mensenrechten en publieke belangen regelt. Dit is het spanningsveld van de moderne burgerlijke rechtscultuur. Vraag is nu, hoe de Katholieke Kerk en het canoniek recht zich hiertoe verhoudt. Heeft de Kerk moeite met deze rechtscultuur van de moderniteit?

http://www.ktu.nl/canoniekevraagbaak/,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • Romeins-canoniek

Als deel van een samenstellende afleiding


  • canoniekrechtelijk

canoniek 3.0

behorend tot, betrekking hebbend op of aansluitend bij een gevestigde lijst van belangrijk geachte schrijvers, werken of tekstsoorten

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • canoniek genre
  • canonieke tekst

Het criterium om in DBH te mogen verschijnen was zo klaar als bronwater: het stuk in kwestie moest de redactie ontroeren. Met namen werd geen rekening gehouden. De redactie wenste vooral niet herinnerd te worden aan de canonieke teksten die aan de universiteit op het programma hadden gestaan en koos daarom vaak voor het lichte genre.

Paul van Ostaijens 'dynamiese' en Theo van Doesburgs 'dynamo-elektrische' esthetica; Belle en het beest; De Brakke Hond 15, Frank Hellemans,

Zo bezien is het begrijpelijk dat Gerritsen zich in de eerste plaats richtte op de meer canonieke genres als epiek en lyriek. Dit valt onder meer af te lezen aan de tekstedities die hij bezorgde, of hielp bezorgen.

http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/prijs/meester.html,