centraal akkoord


centraal akkoord 1.0

akkoord over de loonontwikkeling en andere arbeidsvoorwaarden dat gesloten wordt tussen de werknemersbonden en werkgeversorganisaties, vaak met de regering als derde partner, en dat dient als richtlijn voor alle cao's

Algemene voorbeelden


"Het kabinet moet een adequaat beleid op de rails zetten en niet het hoofd in de schoot leggen." Met dit soort uitlatingen straalt De Vries weinig vertrouwen uit in het centraal akkoord, vinden zowel de vakcentrales FNV en CNV als de werkgeversorganisaties VNO en NCW. In het akkoord dat werkgevers en werknemers begin deze maand overeen kwamen, staan loonmatiging en werkgelegenheid centraal. "Zeven jaar op de nullijn is wel een zeer somber scenario", meent een CNV-woordvoerder.

NRC,

De sociale partners onderhandelden vorig jaar over een centraal akkoord dat in het teken stond van de werkgelegenheid, nadat de regering-Dehaene een loonstop had afgekondigd.

De Standaard,