chloride


chloride 1.0

(scheikunde [scheikunde])

scheikundige verbinding van chloor met een ander element

Semagram


Een chloride…

is een stof

 • [Samenstelling] bevat chloor en een ander element
 • [Ontstaan] ontstaat wanneer een neutraal atoom van het element chloor één elektron opneemt
 • [Waardering] geldt als schadelijk om de corrosieveroorzakende werking

  Algemene voorbeelden


  De verzurende emissies van zwaveloxide, stikstofoxiden en ammoniak [...] daalden met meer dan de helft [...]. Ook de lozingen van chloriden en waterstofsulfiden - met hun geur van rotte eieren - namen af en dus ook de geurhinder.

  De Standaard,

  Onze voornaamste natriumleverancier is keukenzout (1 gram keukenzout bevat 400 milligram natrium en 600 milligram chloride).

  http://www.scharrelslager.nl/

  Chloride-intreding. Onder bepaalde omstandigheden (hoge pH en weinig vrije chloriden) zal het staal in betonconstructies passiveren. Het belangrijkste gevolg van chloride-intreding is dat de dunne beschermlaag (passiveringslaag) op het staal door de chloriden wordt afgebroken, waarna corrosie ontstaat.

  http://www.mainpress.com/zonemaintenance/corrosie%20en%20kathodische%20bescherming.htm

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • aluminiumchloride
  • ammoniumchloride
  • calciumchloride
  • ijzerchloride
  • kaliumchloride
  • natriumchloride
  • polyvinylchloride
  • zilverchloride

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • chloride-ion