cirkelvormig denken


cirkelvormig denken 1.0

op een manier denken waarbij iemand steeds weer op het beginpunt van de gedachten uitkomt; denken over dingen zonder tot een oplossing te komen

Algemene voorbeelden


Dat ronde podium bijvoorbeeld verwijst zowel naar de levenscyclus van de mens als naar het 'starre cirkelvormige denken', zoals een zinsnede uit de epiloog luidt.

NRC,