clou


clou 1.0

voornaamste gegeven in de ontknoping van een verhaal of grap, dat de juiste toedracht of de bedoeling van het vertelde duidelijk maakt

Semagram


Een clou…

is een tekstgedeelte

 • [Functie] maakt de juiste toedracht of de bedoeling duidelijk van wat in een verhaal of grap wordt verteld
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het voornaamste gegeven in de ontknoping

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • aankomen
  • volgen

  Een Egyptische zakenman die zijn koffer is kwijtgeraakt op vliegveld Cairo en om de dag komt bellen. Soms, om de tijd te doden, tussen telefoontjes die hij onafhankelijk van elkaar moet maken, vertelt hij ze een mop. De clou komt nooit aan omdat het hem niet is gelukt die naar het Nederlands te vertalen.

  De langverwachte, Abdelkader Benali,

  als object bij een werkwoord


  • de clou geven
  • de clou snappen
  • de clou vertellen

  Ik lees zelfs niet meer de achterflap of de binnenkant van de omslag, uit angst dat ze me de clou gaan vertellen. (Daarom ben ik ook zo nijdig op televisie-aankondigingen waarin ze je alles al uit de doeken doen - "maar de man in het zwart is niet dood, want even later zien we...". Dat genre).

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • duidelijke clou
  • verrassende clou

  In Without a Hero maakt een stoet van opvallende personages zijn opwachting [...]. Boyle slaagt erin om hun onwaarschijnlijke belevenissen vanaf de eerste alinea spannend te maken en tovert in een mum van tijd een compleet verhaal te voorschijn, met kop en staart en een duidelijke clou - als een Willy Alfredo van de short story.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • clou van een grap
  • clou van een verhaal

  Triomfantelijk keek hij rond, hij wees andermaal naar de uitgebloeide struik, herhaalde zacht voor zich heen, net zoals mensen doen met de clou van een grap, het meest cruciale zinnetje.

  De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

  Vaste verbindingen


  de clou weggeven


   Zie: de clou weggeven

  clou 2.0

  hoogtepunt; climax

  Semagram


  Een clou…

  is een deel

  • [Geheel] maakt deel uit van een reeks gebeurtenissen
  • [Ordening of volgorde] volgt na een aantal voorbereidende gebeurtenissen
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het belangrijkste deel
  • [Activiteit of handeling] maakt vaak een verrassende of verbazende indruk op iemand

  Algemene voorbeelden


  De derde keer duurde de verwarring een week, er waren onvoldoende reserveonderdelen, de financiële middelen raakten uitgeput [...], de gevels werden wat doffer, de vitrines wat leger, de wandeldreven verwilderden en wat ik de clou vond: uit besparingsoverwegingen werd om middernacht de stadsverlichting gedoofd.

  De stoelendans, Paul Koeck,

  Varen en proeven door het fraaie gebied van Wieden en Weerribben [...]. Het varen gebeurt met Wiedijk's sloep 'Aimée' [...]. En het proeven kan van een onvervalst glaasje Beerenburg. De clou van deze proeverij is een zwerftocht door de natuur en het zoeken van de kruiden die de beerenburg z'n zo bijzondere aroma geeft.

  Meppeler Courant,

  Volgens afspraak, wordt stipt, een uitgebreid ontbijt verzorgd [...]. De clou is het moment waarop de ontvanger van het champagne ontbijt, nog net niet bekomen van de verrassing, door Ed champagne krijgt ingeschonken. Een gezamenlijke toost volgt, waarna het smullen kan beginnen [...]. Champagneontbijt aan huis!

  http://www.waubach.nl/winkels/tossaint/tossaintsub1.html