cohort


cohort 1.0

legereenheid in het oude Rome
Tien cohorten vormden een legioen, en werden zelf ingedeeld in drie manipels, die op hun beurt twee centuries bevatten.

Semagram


Een cohort…

is een legereenheid

 • [Samenstelling] bestond uit drie manipels, die elk twee centuries bevatten
 • [Geheel] maakte deel uit van een legioen
 • [Tijd] kwam voor in de Romeinse oudheid
 • [Aantal of hoeveelheid] telde bij volledige bezetting zeshonderd man

Algemene voorbeelden


Een legioen bestond uit 4800 man infanterie. Een legioen was onderverdeeld in kleinere eenheden. De kleinste eenheid was de contubernium. Deze bestond uit 8 soldaten. Zij deelden een tent en een muilezel om de tent van dierenhuiden tijdens dagmarsen te vervoeren. Tien contuberia vormden een centuria. Dat waren 80 soldaten o.l.v. een centurio. Zes centuriae vormden een cohort, dus 480 man. En 10 cohorten vormden een legioen.

http://home.planet.nl/~vink0077/romleger.html

Het Negende Bataafse Cohort en waarschijnlijk ook het Derde waren op het eind van de eerste eeuw na Chr. in Vindolanda gelegerd. Verscheidene tabletten getuigen daarvan, waaronder meer dan zestig uit de correspondentie van de commandant van het cohort, Flavius Cerialis.

NRC,

cohort 1.1

groep mensen die door hun gezamenlijk optreden doen denken aan een legerbende

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Voor De Sico heeft zich het gebruikelijke cohort bromfietsers verzameld, dat op gezette tijden met veel lawaai en misbaar optrekt over de Nieuwstraat om een paar honderd meter verder het Begijnhof in te zwenken en tot stilstand te komen voor de Scala.

Een soort Engeland, Robert Anker,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een pretoriaanse cohorte

De regeringsstabiliteit wordt gedragen door een pretoriaanse cohorte van belanghebbenden. Er zijn 45 ministers in alle regeringen en er zijn hun opvolgers in de parlementen. Die negentig personen bidden op hun knieën dat er niets gebeurt. Want de opvolgers liggen eruit als gevallen ministers terug in het parlement komen.

De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • politiecohort

cohort 2.0

(sociologie algemeen [sociologie algemeen])

groep mensen met een gemeenschappelijke eigenschap, zoals leeftijd, geslacht of sociale groep, die samen het voorwerp uitmaken van een statistisch onderzoek

Semagram


Een cohort…

is een groep

 • [Leden] bestaat uit mensen
 • [Grondslag] wordt samengesteld op basis van een gemeenschappelijk kenmerk, zoals leeftijd, sexe of sociale groep
 • [Behandeling of bewerking] vormt het voorwerp van een statistisch onderzoek

  Algemene voorbeelden


  En juist dat is interessant: een cohort asielzoekers door de jaren heen volgen, vanaf de indiening van het verzoek tot voorbij de uiteindelijke beslissing, en daarbij letten op karakteristieken van allerlei aard, waaronder land van geboorte, etnische herkomst, aard van de verblijfsvergunning, woonregio en ook stroomgegevens als verhuizing en naturalisatie.

  NRC,

  De tussentijdse instromers vragen veelal extra ondersteuning en begeleiding, ook binnen de klas. Dat dit lang niet altijd succesvol verloopt, blijkt uit het grote aantal doubleurs, met name in HAVO-3 en HAVO-4. In deze klassen ontstaat dan een stuwmeer van ongemotiveerde leerlingen, die op hun beurt de 'nieuwkomers' (de niet-doubleerders) mee kunnen trekken in weinig leergericht gedrag. Dit kan als effect hebben dat ook het volgende cohort een hoog percentage zittenblijvers zal omvatten, etc.

  http://www.sanctamaria.nl/sancta/onderwijs/rst_verslag.html

  Combinatiemogelijkheden


  met telwoord erachter


  • het cohort 1950 - 1960
  • het cohort 1988
  • het cohort 1992

  In het wetenschappelijk onderwijs is het studierendement van de vrouwen hoger dan van de mannen [...]. Afgaande op de verschillen tussen het cohort 1988 na zes jaar en hetzelfde cohort na negen jaar, mag worden geconcludeerd dat de gemiddelde studiesnelheid van vrouwelijke studenten nog net iets hoger is dan van mannelijke studenten. Het cohort 1992 heeft in vergelijking tot het cohort 1988 een iets hoger studierendement, maar de verschillen tussen vrouwen en mannen zijn ook hier nog steeds duidelijk aanwezig.

  http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • cohortsgewijs

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • geboortecohort
  • leerlingcohort
  • pm-cohort
  • PRIMA-cohort
  • sleutelcohort
  • vestigingscohort
  • voedercohort

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • cohortdeelnemer
  • cohortonderzoek
  • cohortstudie
  • cohortverpleging