collega


collega 1.0

iemand die hetzelfde ambt bekleedt of hetzelfde beroep uitoefent als degene die wordt aangeduid; iemand die binnen dezelfde branche werkt; ambtgenoot; vakgenoot

Semagram


Een collega…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] bekleedt hetzelfde ambt of oefent hetzelfde beroep uit als degene die wordt aangeduid
 • [Geslacht] is een man of een vrouw

  Algemene voorbeelden


  In tegenstelling tot sommige collega's uit de bankwereld hadden de bestuurders van het Gemeentekrediet gisteren geen moeite om van de algemene vergadering kwijting te krijgen voor hun bestuursdaden. François Narmon, de voorzitter van het directiecomité, stelde voor een contactgroep op te richten die de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders beter moet voorlichten over de uitbreidingsstrategie van de bank. Na de zomervakantie volgt het verdict van die aandeelhouders. De vragen van de aandeelhouders hadden, zoals verwacht, vooral te maken met de - overwegend Vlaamse - kritiek dat ze te weinig inspraak krijgen bij de strategische plannen van de bank.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • zijn Amerikaanse collega
  • zijn Nederlandse collega

  Een vriendin had haar het adres gegeven van een Amerikaanse collega in Chicago die verhalen schreef over de marginalen in de Amerikaanse samenleving, murw geslagen boksers, drankverslaafden, tippelaarsters. Precies wat De Beauvoir, in haar allesverslindende nieuwsgierigheid, wou zien en meemaken.

  De Standaard,

  De Belgische minister van Verkeer, Michel Daerden, en zijn Nederlandse collega Anne-Marie Jorritsma-Lebbink hebben zaterdagmiddag in het Egmontpaleis in Brussel het verdrag ondertekend over de aanleg van de spoorlijn voor de hogesnelheidstrein tussen Rotterdam en Antwerpen.

  De Standaard,

  • mannelijke collega's

  In 1980 waren zes van de honderd huisartsen vrouw, nu twintig. Het is volgens Lanphen slechts een kwestie van tijd voordat het aantal vrouwelijke huisartsen het aantal mannelijke collega's zal overtreffen. Ze heeft de statistieken aan haar zijde: ongeveer zestig procent van de eerstejaarsstudenten geneeskunde is vrouw en bijna net zoveel vrouwen als mannen volgen de huisartsenopleiding.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • collega's in Amsterdam
  • collega's in Brussel
  • collega's in New York

  De website, die voor iedereen toegankelijk is, speelt een centrale rol bij het kenniscentrum. Met behulp van een gebruikersvriendelijke zoekfunctie kan in een handomdraai worden gekeken of naar een onderwerp al eens onderzoek is gedaan en wat de gemeten resultaten daarvan zijn. Dit biedt niet alleen perspectieven voor de gebruikers bij de gemeenten zelf, maar ook bijvoorbeeld voor een medewerker van een wijkcentrum in Leiden die wil weten hoe de collega's in Amsterdam omgaan met veiligheid in de wijk.

  http://www.kenniscentrumgrotesteden.nl/wiewat/schouw.php3

  De gerechtelijke politie vond een gestolen Renoir terug. Het schilderij, een stilleven van een boeket bloemen, dook op bij een verkoophuis in Lokeren [...]. Speurders uit Londen tipten dinsdag hun kollega's in Brussel.

  De Standaard,

  Ondanks een daling van het pond en zalvende rente-opmerkingen van de Bank of England kon de FTSE-index slechts 6 punten hoger afsluiten op 4.051 punten. De koersdaling van uitgeversgroep Reed slaagde erin de rest van de markt mee te trekken. Toen Londense handelaars merkten dat ook hun collega's in New York niet over-enthousiast deden, lieten ze de moed nog verder zakken.

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • een aantal collega's

  Zaken buiten ons ambtsgebied zenden wij met duidelijke instructies aan een collega in den lande met verzoek het nodige te verrichten. Met een groot aantal collega's vormen wij als het ware een netwerk.

  http://www.vanhommerig.nl/

  met bezittelijk voornaamwoord


  • zijn collega
  • mijn collega's
  • uw collega's

  Verwacht wordt dat de Russische president Boris Jeltsin en zijn Amerikaanse collega Bill Clinton op hun topontmoeting in Helsinki op 20 en 21 maart een oplossing zullen vinden voor de geschillen tussen de Navo en Rusland over de uitbreiding.

  De Standaard,

  Als je de Querido-literatuur in adjectieven zou samenvatten, dan hoort intellectueel daar zeker bij. Daarenboven hebben wij ook een zekere voorliefde voor understatements. De smaak van mijn collega's van De Arbeiderspers is naar mijn stellige mening dan weer totaal anders. Zij hebben een lichte hang naar het modieuze en het gemakkelijkere.

  De Standaard,

  Het collegiaal in- en uitlenen van medewerkers is een prima instrument om continuïteit te waarborgen. Dit komt vooral goed van pas in tijden van over- en ondercapaciteit. Start Techniek bemiddelt tussen u en uw collega's in de branche en bekijkt wie tijdelijk medewerkers kan missen om een periodiek personeelstekort bij een ander op te lossen. Zo beschikt u over het juiste aantal mensen en houdt u bovendien uw personeelskosten in de hand.

  http://www.start.nl/

  met ander, nevengeschikt substantief


  • (hun) collega en vriend

  Ogenschijnlijk leek het of hij zijn gedichten in de overtreffende trap afratelde, alsof hij zijn publiek met klanken murw wilde slaan. Steeds sneller ging hij, steeds hoger klom zijn stem. Steeds indrukwekkender. In het in memoriam-gedicht dat de Engelsman Paul Muldoon vrijdagavond door Judith Herzberg liet voorlezen, wordt die stem treffend een prachtige tenor van honing-en-diesel genoemd. Ook andere dichters, onder wie Leo Vroman, Michael Krüger, Homero Aridjis en Miroslav Holub, herdachten hun overleden collega en vriend.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  • collegaatje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • kabinetscollega

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  collega 2.0

  iemand die in hetzelfde bedrijf of binnen dezelfde organisatie werkt als degene die wordt aangeduid; iemand met wie je je op de werkvloer bevindt; iemand met wie je werkt

  Semagram


  Een collega…

  is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] werkt in hetzelfde bedrijf of binnen dezelfde organisatie als degene die wordt aangeduid
  • [Geslacht] is een man of een vrouw

   Algemene voorbeelden


   Ach als jong bloedje was Gent me quasi onbekend. Daarom vroeg ik aan een collega op school of zij me een koor in het Gentse kon aanraden. En jawel, via Carlos kwam het uiteindelijk zover: ik belandde in het Gents Madrigaalkoor.

   http://gmk.be/ned/maarnormaal/mn07_31.htm,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • mannelijke collega's
   • vrouwelijke collega's

   Een andere oorzaak van ondraaglijke stress bij het vrouwelijk personeel, is ongewenst seksueel gedrag van mannelijke collega's: "Het gaat haast altijd om een aanslepende opdringerigheid van een overste die zich woorden en handelingen permitteert die niet thuishoren in een werkrelatie."

   De Standaard,

   Ondanks dat Verus één dag verwijderd is van zijn 58ste verjaardag beweegt hij zich behendig met zijn karretje door de gangpaden. Vooral het passeren van de 'vouwbalgen', de tussenstukken die de wagons met elkaar verbinden, vereist kracht en handigheid. "Het is zwaar werk, vrouwelijke collega's hebben het er vaak moeilijk mee."

   Rotterdams Dagblad,

   Een medewerkster van de vzw Vereniging voor Kankerbestrijding heeft een klacht ingediend tegen de voormalige directeur-generaal van de vzw, Georges Z. De vrouw beticht hem van aanranding van de eerbaarheid. Over hetzelfde klaagden een tiental vrouwelijke collega's eerder al binnen het bedrijf.

   De Standaard,

   • een, mijn directe collega
   • directe collega's

   Een partij kan behoefte hebben om een adviseur in te schakelen. Hierbij valt te denken aan een vertrouwenspersoon, een financieel adviseur, een jurist of een notaris, maar ook een directe collega of een familielid kan goede diensten bewijzen.

   http://www.business-mediation.nl/

   Bij zijn aantreden als buurtconciërge heeft hij van zijn psychiatrisch verleden geen geheim gemaakt. "De klanten weten het niet, maar de leiding en mijn directe collega waren op de hoogte. Ze namen het voor kennisgeving aan en ze gingen er heel begripvol mee om."

   NRC,

   Uit de gezichten van werknemers die het bedrijfsterrein van Fokker op Schiphol Oost verlaten, valt niet op te maken wie mag blijven of wie ontslag heeft gekregen. Alle blikken staan op onweer, want zij die hun baan behouden, raken een groot deel van hun directe collega's kwijt.

   NRC,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een ervaren collega

   Met het diploma van deze opleiding kun je als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag bij een bouwbedrijf, aannemersbedrijf, metselbedrijf, stucadoorsbedrijf of een tegelzettersbedrijf. Je werkt onder toezicht van een ervaren collega.

   http://www.friesepoort.nl/

   Intercollegiale coaching: een nieuwe, onervaren medewerker wordt ingewerkt door een oudere, ervaren collega of personeelsmanager.

   http://www.hetbesteuitmensenhalen.nl/

   met bezittelijk voornaamwoord


   • je collega's
   • mijn collega's
   • uw collega's

   Organiseer eens heel iets anders dan alweer een vergadering! Samen met je collega's hang je aan een steile rotswand, bouw je met primitieve materialen een brug om een rivier over te steken, bedwing je een Challenge Parcours of probeer je in goed overleg met kaart en kompas je weg te vinden door de dichte bossen. Een geweldige uitdaging vol gezellige en constructieve momenten samen.

   http://www.brandsport.be/maatwerk.html

   Op dit moment zijn nog enkele banen beschikbaar!! Een zomer lang tennissen op uw vaste baan, op uw vaste dag, met uw familieleden, vrienden of collega's. Spreekt dit u aan, belt u dan met het Gemeentelijk Sportbedrijf: [... ]. De banen worden voor een geheel seizoen (1 april t/m 14 oktober) per dagdeel verhuurd aan particuliere gebruikers.

   http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

   In de zomer van 1991 ben ik bij een notaris kantoor in Amsterdam gaan werken als telefoniste / receptioniste. Het was een middelgroot kantoor met ongeveer 30 mensen. Ik zat achter de balie en mijn collega's werkten voornamelijk boven verspreid over diverse afdelingen. Ik zag mijn collega's dus zelden maar sprak ze via de telefoon of als ze naar buiten liepen tijdens de lunch.

   http://www.geocities.com/levenslang/

   met ander, nevengeschikt substantief


   • vriend en collega
   • collega's en leidinggevenden
   • familie, vrienden en collega's
   • familieleden, vrienden of collega's

   Kevin Dartmore, vriend en collega van Brian, kwam de redactie binnen lopen en was duidelijk naar iemand op zoek. Zodra hij Brian zag, lichtten zijn ogen op en liep hij snel diens kant op. 'Ha, dus vandaag ben je er wel. Hoe is het, is het nog een beetje uit te houden?'

   Ritueel des doods, Willem Zebregs,

   Door deze visie op opbranden lopen medewerkers minder kans op pathologiseren. Maar hun problemen worden wel vaak gedefinieerd als individuele problemen, en de ondersteuning is meestal individueel. Het team, de directe collega's en leidinggevenden, worden nauwelijks in het proces betrokken. Dat is een gemiste kans.

   http://www. centrum45. nl/downldnl. htm,

   In de praktijk blijkt dat familie, vrienden en collega's niet altijd een bijdrage kunnen leveren aan de verwerking van een schokkende gebeurtenis. De omgeving geeft bewust of onbewust het slachtoffer min of meer de schuld. Een opmerking als 'dan had je maar niet zo laat alleen over straat moeten lopen' stimuleert een slachtoffer niet om nog eens over de gebeurtenis te praten.

   http://www.slachtofferhulp.nl/

   Op dit moment zijn nog enkele banen beschikbaar!! Een zomer lang tennissen op uw vaste baan, op uw vaste dag, met uw familieleden, vrienden of collega's. Spreekt dit u aan, belt u dan met het Gemeentelijk Sportbedrijf: [... ]. De banen worden voor een geheel seizoen (1 april t/m 14 oktober) per dagdeel verhuurd aan particuliere gebruikers.

   http://www.alkmaar.nl/gemeente/index.htm

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als deel van een afleiding


   • collegaatje

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • FIFA-collega
   • UEFA-collega