commandant der zeemacht in Nederland


commandant der zeemacht in Nederland 1.0

((vooral) in Nederland, verouderend)

vlagofficier die het bevel voert over de Nederlandse marine-eenheden in Europa tot 2005; hoogste militair bij de Nederlandse marine in Europa tot 2005
Is sinds 2005 veranderd in de functie commandant zeestrijdkrachten.

Algemene voorbeelden


Het ressort Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED) bestaat uit de volgende operationele groepen: escorteschepen, maritieme helikopters en - patrouillevliegtuigen, de onderzeedienst en de mijnendienst. De Commandant der Zeemacht in Nederland voert het operationele bevel over deze groepen en hun eenheden voorzover zij niet, onder leiding van de Chef Defensiestaf, zijn ingezet voor crisisbeheersingsoperaties.

http://www.marine.nl/