commandant der zeemacht in het Caraïbisch gebied


commandant der zeemacht in het Caraïbisch gebied 1.0

((vooral) in Nederland, verouderend)

bevelhebber over de marine-eenheden in Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en de BES-eilanden; het commandement der zeemacht in het Caraïbisch gebied
Heette voor de status aparte van Aruba in 1986 commandant der zeemacht in de Nederlandse Antillen.

Algemene voorbeelden


De Koninklijke marine is met zo'n duizend mensen aanwezig in 'de West'. Hun taak is tweeledig: verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba en behulpzaam zijn bij de drugsbestrijding [...]. Alle eenheden staan sinds 1 juli onder leiding van commandeur Frank Sijtsma, behalve commandant der zeemacht in het Caribisch gebied ook commandant van de kustwacht en van Task Group 4.4.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1738658/2004/07/16/Marine-in-de-West.dhtml,

Op de Nederlandse Antillen is de Commandant Zeemacht Caraïbisch Gebied (CZMCARIB) de hoogste militaire vertegenwoordiger en voert het bevel over alle marine-eenheden.

http://www.marine.nl/