commandant van het Korps Mariniers


commandant van het Korps Mariniers 1.0

((vooral) in Nederland, verouderend)

vertegenwoordiger van alle mariniers in Nederland met Den Helder als standplaats
Was tot 2005 de bevelhebber van het Korps Mariniers, maar die functie is sinds 2005 overgegaan op de Commandant Zeestrijdkrachten.

Algemene voorbeelden


Onlangs uitte de commandant van het Korps Mariniers zijn ongenoegen over de houding van de Tweede Kamer, die bij de voorbereiding van de missie naar Eritrea zich bij voortduring met uitvoeringszaken bemoeide: "Je zou willen dat de Kamer zich beperkte tot de politieke overwegingen en de randvoorwaarden en wat terughoudender was als het gaat om de uitvoering".

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2494968/2001/12/13/Kamer-hindert-missies-Nederlands-leger.dhtml,

Commandant der strijdkrachten Peter van Uhm, commandant van de zeestrijdkrachten Matthieu Borsboom en commandant korps mariniers Rob Verkerk waren in Eindhoven aanwezig.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1099097/2010/04/21/Gesneuvelde-mariniers-terug-in-Nederland.dhtml,

De Commandant Korps Mariniers (CKMARNS) heeft zijn hoofdkwartier vanouds her in Rotterdam.

http://www.marine.nl/

De Commandant van het Korps Mariniers heeft zijn hoofdkwartier in Rotterdam.

http://www.mindef.nl/marine/kmarns.htm