computertijdperk


computertijdperk 1.0

tijdperk dat begint met de opkomst van de computer en vervolgens wordt gekenmerkt door het grootschalig gebruik en de invloed daarvan op mens en maatschappij

Semagram


Het computertijdperk…

is een tijdperk; is een periode; is een tijd

 • [Tijd] begon in de jaren zeventig van de twintigste eeuw
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gekenmerkt door het grootschalig gebruik van de computer en de invloed daarvan op mens en maatschappij

  Algemene voorbeelden


  Door het computertijdperk is de manier waarop men tekst creëert en publiceert in korte tijd zeer ingrijpend veranderd. Bijna alle tekst wordt digitaal geschreven, bewerkt en gepubliceerd.

  http://www.etcl.nl/etclnieuw/Projecten/etaoi.pdf,

  Het Kosovo-conflict was reeds een voorbeeld hoe een oorlog in het computertijdperk snel kan afgelopen zijn. Enkele elektromagnetische bommen hebben deze oorlog volgens de Duitse en Amerikaanse mediabronnen beëindigd. Vliegtuigen 'bombardeerden' op 24 maart 1999 om 19.54 uur de elektriciteitscentrale van Pristina. De stad kreeg weken geen stroom. Twee dagen later werd ook de hoofdcentrale van Belgrado met elektromagnetische velden bestookt. Zonder stroom en telefoon kon het Servische oppercommando geen troepenbewegingen meer coördineren. De Serviërs werden gedwongen naar de onderhandelingstafel te stappen.

  De Telegraaf,

  Copyright beschermt literaire, muzikale en andere intellectuele creaties, zoals boeken, journalistiek werk, films en beeldende kunst, tegen plagiaat en ander oneigenlijk gebruik. Vanaf 1961 was dat al van toepassing op radio en televisiestations, maar met het aanbreken van het computertijdperk was aanvulling en aanpassing hard nodig.

  Brabants Dagblad,

  In het huidige computertijdperk is vrijwel iedereen heel handig geworden in het spelen van computerspelletjes. De oog-handcoördinatie is daarbij belangrijk.

  http://home.wxs.nl/~matchdog/click_leuk.htm