concentratieschool


concentratieschool 1.0

school met een bevolking die in meerderheid bestaat uit leerlingen met een leerachterstand, voornamelijk komend uit allochtone bevolkingsgroepen; zwarte school

Semagram


Een concentratieschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   De concentratieschool of zwarte school komt vooral voor in de grote steden.

   http://www.gymnasiumnu.nl/,

   In haar conclusie vindt de redactie "dat concentratiescholen niet zonder meer te verwerpen zijn. Tenminste niet wanneer men er het onderwijs in de de Nederlandse taalvaardigheid uitstekend uitrust en ondersteunt, zodat allochtone jongeren het Nederlands metterdaad onder de knie krijgen en tot goede onderwijsresultaten komen [...]. Concentratiescholen kunnen kwaliteitsscholen worden voor een duidelijk omschreven publiek."

   De Standaard,

   PvdA, VVD, CDA en D66 zijn het er over eens dat Adelmund zich te veel richt op de zogeheten concentratiescholen; scholen met 70 procent of meer achterstandsleerlingen.

   de Volkskrant,

   In concentratiescholen in kansarme wijken valt op korte termijn geen interessante return te rapen, om maar één voorbeeld te noemen.

   De Standaard,