contractperiode


contractperiode 1.0

periode waarover in een contract een overeenkomst is afgesloten; periode waarover een contract geldt

Semagram


Een contractperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Duur] heeft een vastgelegde duur
 • [Tijd] begint op het tijdstip waarop de afgesproken overeenkomst volgens het contract van kracht wordt en eindigt op de afgesproken einddatum
 • [Object betroffen] heeft betrekking op een schriftelijke overeenkomst tussen partijen

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  Jaap Nieuwenhuijse van Nieuwenhuijse bouwmanagement is na een verkennend gesprek en een offerte aangetrokken om het bestuur te adviseren en hij doet dienst als klankbord voor het algemene deel van het bouwproces. Tevens wordt het programma van eisen in onderling overleg getoetst aan de uitgangspunten gedurende de ontwerpfase. Na afloop van de eerste contractperiode is het contract verlengd.

  http://www.studentunion.nl/,

  De vervanger is weliswaar een tijdelijke werknemer, maar verder is hij in alle opzichten een gewone werknemer. Hij ontvangt dus ook een normaal salaris. Als hij ziek wordt, moet de werkgever hem bijvoorbeeld tot aan het eind van de contractperiode minimaal 70% van het loon doorbetalen.

  http://www.cadans.nl/d/da/dab/dab.html

  De KNVB maakte zaterdag bekend de uitzendrechten voor een contractperiode van zeven jaar te hebben verkocht aan een consortium waarvan de bond deel uitmaakt.

  Meppeler Courant,