controlerend aandeelhouder


controlerend aandeelhouder 1.0

aandeelhouder die vanwege een grote hoeveelheid aandelen (30% of meer) een controlerende functie heeft

Semagram


Een controlerende aandeelhouder…

is een aandeelhouder

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft vaak een groot aantal aandelen (meer dan 30%) in de onderneming; is vaak een meerderheidsaandeelhouder
 • [Activiteit of handeling] oefent een controlerende functie op de onderneming uit

  Algemene voorbeelden


  De controle over een onderneming berust doorgaans bij het bestuur [...]. In sommige gevallen echter berust ook de controle bij één of meerdere van de aandeelhouders, die in een dergelijk geval dan ook de 'controlerende aandeelhouders' worden genoemd.

  http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/13ac2fc6fa4c9fb2bb2fb9aceeda433a.pdf,

  Inmiddels heeft eenderde van de AEX-bedrijven een controlerende aandeelhouder, oftewel een belegger met een belang van 30% of meer.

  http://fd.nl/beurs/1122738/eumedion-vreest-uitbuiting-kleine-aandeelhouders,

  Eumedion stelt dat het aantal Nederlandse beursvennootschappen met een controlerend aandeelhouder (gedefinieerd als een partij die meer dan 30% van de stemrechten houdt) bijna verdubbeld is in vergelijking met tien jaar geleden.

  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/11/20/antwoorden-kamervragen-over-het-artikel-eumedion-vreest-uitbuiting-kleine-aandeelhouders/antwoorden-kamervragen-over-het-artikel-eumedion-vreest-uitbuiting-kleine-aandeelhouders.pdf,

  Ahold en Delhaize hebben allebei intern orde op zaken gesteld. Ze zitten zonder een controlerende aandeelhouder die roet in het eten kan gooien (Pierre-Olivier Beckers is weg, de Delhaize-familie heeft nog 20%).

  http://www.mistermarket.be/delhaize-een-mooie-bruid/

  Biac is een dossier waar drie krachten op elkaar moeten afgestemd worden. Er is de controlerende aandeelhouder, de overheid, die zijn belang van 63,56% wil reduceren tot 30%. Er zijn de minderheidsaandeelhouders, meestal financiële partijen, die in deze fase nog niet weten in welke mate ze hun belang zullen afbouwen. En er is het management van Biac dat een actieve rol speelt in het dossier.

  http://www.standaard.be/cnt/g2v8pesq,

  Drie jaar na hun privatisering voldoen ze daarmee ruimschoots aan de rendabiliteitseisen die Fortis, de huidige controlerende aandeelhouder, destijds vooropstelde.

  De Standaard,

  Hij onderstreepte dat de raad van bestuur van de bank, de directie en de controlerende aandeelhouders op dezelfde golflengte zitten inzake de lange-termijnstrategie.

  De Standaard,