coterie


coterie 1.0

(pejoratief)

kring van personen die doorgaans door hun maatschappelijke stand, ideeën of idealen met elkaar verbonden zijn en die vaak met uitsluiting van anderen elkaars omgang zoeken en elkaar bevoordelen; besloten gezelschap; kliek

Semagram


Een coterie…

is een gezelschap; is een groep

 • [Leden] bestaat uit personen die doorgaans door hun maatschappelijke stand, ideeën of idealen met elkaar verbonden zijn
 • [Activiteit of handeling] zoekt, vaak met uitsluiting van anderen, elkaars omgang zoeken en bevoordeelt elkaar

  Algemene voorbeelden


  NRC heeft de Volkskrant in ruime mate links gepasseerd. Voorheen De Deftige Courant is niet eens PvdA-minded, het is een doorgeefluik van GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren. Net als bij het AD is de krant gekaapt door een politiek-correcte coterie.

  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4302,

  Hoe vreemd de wederwaardigheden van Tjerk ook zijn, het staat buiten kijf dat hij omstreeks 1830 zijn bescheiden thuishaven verlaat en via lange omzwervingen in een nog onbeschaafd gebied belandt. In Patagonië is immers de democratie nog niet uitgevonden, zwaait de koning nog de plak, heerst nog de oude ridderlijke levensstijl. Precies daar krijgt het burgerjongetje de kans zijn verhaal te vertellen en dàt in een groot episch kader (dat wel eens aan de ridderhal in het Oud-Engelse Beowulf doet denken). De jongen levert dus niet in de coterie van de Parijse bohème zijn eerste artistieke prestatie, maar onder de vleugels van een patriarch.

  De Standaard,

  Wesley Sneijder werd kwaad, aldus Pascal. 'Tegen Patrick ging hij vervolgens helemaal uit zijn dak.' Het is het begin van een pijnlijk opstootje, want de Wesley-clan begint zich ermee te bemoeien. Vlak na de woordenwisseling komen enkele jongens uit de coterie van de voetbalvedette dreigend om Patrick heen staan. Een van de jongens stompt Patrick een aantal keren in zijn gezicht. Een andere jongen slaat op hem in.

  http://www.depers.nl/entertainment/574581/Mag-ik-mn-horloge-terug.html,

  "In België zijn ze erg op rust gesteld en de twee magistraten van Neufchâteau verstoren die rust. In België hebben ze liever magistraten die zich plooien naar de politiek en de kastengeest, naar een traumatiserende Kerk, naar de door God gegeven politicasters, naar de loges, coterieën en partijen."

  De Standaard,

  John (Radclyff Halls bijnaam) en Una verkeerden in de bekende lesbische coterieën van Europa en waren bevriend met Natalie Barney, Romain Brooks en Colette.

  http://www.zijaanzij.be/zaz/cultuur/boek.htm

  Even terugkerend naar mijn beginpunt - hoe staat de mens tegenover de oorlog - wijs ik erop dat degenen die ooit gedacht hebben dat "iedereen tegen oorlog is" in begin 2003 uit hun droom geholpen moesten worden door de oorlogszucht van Bush en Blair, tezamen met hun respectievelijke coteries.

  http://www.humanistischvredesberaad.nl/De%20mythe%20van%20de%20vredesstichters.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een kleine coterie
  • een literaire coterie
  • een politieke coterie

  De kern van de zaak is dus dat er naast het fraaie, maar nog immer onvoltooide bouwwerk van de gemeenschappelijke markt een wildgroei is ontstaan van allerhande zogeheten 'flankerend beleid'. De zin van veel van dat beleid valt eenvoudigweg niet uit te leggen. Bovendien beperkt de ongehoorde ingewikkeldheid van dat beleid het zicht daarop tot een kleine coterie van nationale ambtenaren en functionarissen van de Commissie. Die ambtenaren noemen zich tegenwoordig vaak 'beleidsmakers'.

  NRC,

  Volgens de criticus van The New York Times Book Review is een van de verdiensten van deze biografie van de schilderes Vanessa Bell dat haar beroemde zus Virgina Woolf op de achtergrond blijft. Maar Woolf komt er wel in voor, evenals andere leden van de Bloomsbury-groep, de meest beschreven literaire coterie van deze eeuw.

  NRC,

  Minister Bukman is verweten dat hij het algemeen belang dat samenhangt met de gasprijsverhoging voor glastuinders, ondergeschikt maakte aan het partijbelang: het voorkomen van stemmenverlies. Hier is het begrip 'algemeen belang' in het geding, de democratisering van het staatsdoel die zich sinds de democratische revoluties der achttiende eeuw heeft voltrokken. Die ontwikkeling ging hand in hand met de democratisering van de staatsmacht waardoor de staat van een organisatie in dienst van een bepaalde dynastie of politieke coterie een organisatie van en voor het volk als geheel wordt.

  NRC,

  • de Haagse coterie

  Fortuyn deelt met de anti-establishmentbeweging zijn afkeer van het ambtenarenapparaat en de vastgeroeste Haagse coterie.

  De Morgen,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • een coterie van adellijke lieden
  • een coterie van artiesten
  • een coterie van schrijvers en kunstenaars

  Hij kon dadelijk in de leer bij niemand minder dan de beroemde Joseph Haydn. Die bracht hem in contact met de Nederlandse diplomaat Gottfried baron Van Swieten, een ware muziekmecenas die een coterie van adellijke lieden om zich heen had verzameld. Deze zogenoemde 'Associeerden' organiseerden en sponsorden privé-uitvoeringen van oratoria. Beethoven droeg aan Van Swieten zijn eerste symfonie op.

  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UjLGlZ081qMJ:www.kamconcerten.nl/kamconcerten/_documents/website/Toelichtingen/toelichtingen%252010-11/RMG_25_3_11.doc+%22coterie+van%22&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESjkA5rxXWE6Qa0P1YzBxkw3vN8kAhqmXYY4-SorTAMwhFTk7Q-ruOxEzqL82pN7mcMtrodpMwlvGnv2cn10N29ORh_BLtqclRQ9nD7FYGL7bW9n3_hoDR3XAFR1dWoMkAmeBzmh&sig=AHIEtbRx3KmmSuNPjsPi7mI_v75_F8UtEA

  De stap van voetbal naar literatuur en wetenschap is in Brazilië gauw gezet. Drummond de Andrade schreef gedichten over voetbal en voetballers. De bekendste Braziliaanse toneelschrijver, Nélson Rodrigues, werd begraven in de paars-wit-groene vlag van de oudste club in Brazilië, Fluminense uit Rio de Janeiro. Flamengo, de rood-zwarte club van Rio met de grootste volksaanhang, heeft een coterie van artiesten, onder wie leden van de voorname Braziliaanse Academie van Letteren.

  NRC,

  Waar het na-oorlogse existentialisme zijn voedingsbodem vond in de bars en cafés van Parijs, waar Jean-Paul Sartre en zijn coterie van schrijvers en kunstenaars onophoudelijk discussieerden, werd ook het christelijke antwoord ononderbroken besproken in informele omstandigheden in de Zwitserse chalets van l'Abri en Huize Kortenhoeve in Eck en Wiel, en in Rookmaakers geval ook weleens op de rommelige kamers van Engelse kunstacademiestudenten.

  http://www.artway.eu/artway.asp?id=174&action=show&lang=nl

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • coterietje