cultuurperiode


cultuurperiode 1.0

periode in de cultuurgeschiedenis die men als een eenheid beschouwt op grond van kenmerkende ontwikkelingen, gebeurtenissen en gedachtegoed; tijdsruimte die men in cultuurhistorisch opzicht als een eenheid beschouwt; cultuurhistorische periode

Semagram


Een cultuurperiode…

is een periode; is een tijd

  • [Geheel] is een deel van een ruimere cultuurhistorische tijdsindeling
  • [Duur] heeft in de regel een duur van een of vele jaren, van decennia of soms van eeuwen
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt onderscheiden op grond van kenmerkende ontwikkelingen, gebeurtenissen of gedachtegoed
  • [Object betroffen] heeft betrekking op de indeling van de cultuurgeschiedenis

Hoofdsemagram: periode


Algemene voorbeelden


De eurobankbiljetten verbeelden de architectonische stijlen van zeven perioden uit de Europese cultuurgeschiedenis - klassiek, romaans, gotisch, renaissance, barok-rococo, de ijzer-en-glasarchitectuur, en de moderne twintigste-eeuwse architectuur - en leggen de nadruk op drie bouwkundige elementen: ramen, poorten en bruggen [...]. De bruggen die worden afgebeeld aan de achterzijde van de bankbiljetten zijn elk typerend voor een van de zeven Europese cultuurperioden.

http://www.dnb.nl/

De Romantiek (19e eeuw) en ook onze eeuw hebben veel aan Bach te danken, meer dan aan alle barokcomponisten samen. Misschien steekt dat een beetje bij diegenen die deze cultuurperiode het liefst omzeilen.

Meppeler Courant,

Een van de meest opmerkelijke kanten van de historiografie van het Interbellum is dat de aandacht voor de jaren 1919-1940 als cultuurperiode schrikbarend beperkt is geweest.

http://www.riod.nl/interbellum/lezing1.html,

In de Semitische stad Mari werden badkuipen uitgegraven die stammen uit de cultuurperiode van ongeveer 2000 jaar voor Christus.

http://www.thermenoosterhesselen.nl/