daar wringt de schoen


daar wringt de schoen 1.0

daar zit het probleem

Algemene voorbeelden


De prangende vraag is of de internetrechten ook onder de huidige uitzendrechten vallen. Ajax, Feyenoord en PSV beweren van niet, de kleinere clubs en KPN zeggen van wel. Daar wringt de schoen. Juristen van alle partijen zijn druk bezig om uit te zoeken hoe het werkelijk in elkaar steekt.

De Gelderlander,

De kristelijke sociale bewegingen zijn ontstaan uit etische bewogenheid voor de ekonomische, professionele en kulturele achterstelling van de arbeider. Bovendien stoelde die etische inspiratie op de kristelijke geloofservaring. Dat is voor beide auteurs de kern van de zaak. En daar knelt ook de schoen. Ook vanbinnen staat de kristelijke arbeidersbeweging onder druk, merken beiden op.

De Standaard,

Het evaluatierapport toetst die nieuwe gegevens van de kriminaliteitsanalyse aan de misdaadbestrijding op het terrein. En daar nijpt de schoen. Niet door gebrek aan wettelijke middelen, maar door het slappe engagement van regeringsleden, magistratuur, politiediensten en sociale inspektie om de wet toe te passen.

De Standaard,