dag


A - Als zelfstandig naamwoord

dag 1.0

periode tussen zonsopgang en zonsondergang, wanneer een plaats door de omwenteling van de aarde om haar as naar de zon is toegekeerd en zonlicht ontvangt; periode met daglicht; de tijd overdag

Semagram


Een dag…

is een periode; is een tijd

 • [Deel] bestaat uit een ochtend, een middag en de avond
 • [Geheel] is een deel van een dag of etmaal
 • [Oorzaak] wordt veroorzaakt door de rotatie van de aarde om haar as, waardoor een deel van het aardoppervlak tijdelijk naar de zon is gewend en zonlicht ontvangt
 • [Duur] is de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang; is variabel, waarbij op het noordelijk halfrond rond 21 juni de langste dag van het jaar plaatsvindt (zomerzonnewende), en de dagen vervolgens weer beginnen te korten en rond 21 december de kortste dag van het jaar plaatsvindt (winterzonnewende), waarna de dagen weer beginnen te lengen
 • [Tijd] vindt plaats wanneer de zon boven de horizon staat
 • [Temperatuur] is een periode waarop de temperatuur hoger is dan in de nacht
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kenmerkt zich door de aanwezigheid van daglicht

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • aanbreken

Het was nog nacht, er heerste stilte. Van de lage kruisgangen weerklonken de voetstappen van de schildwachten. 'Waarom slaapt ge niet, heer?' vroeg hij [...]. 'De dag breekt al bijna aan. Het is voldoende dat ik waak.'

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

De volgende dag breekt aan en we spoeden ons naar het water [...]. We zijn druk met vangen van voorn en een enkele forel. Ze zitten er dus wel! De dag verstrijkt, de avond valt langzaam in en we besluiten uiteindelijk in te pakken. Het is een mooie dag geweest.

http://www.visgidsbiesbosch.nl/archief/verhalen/verhaal020.html

De dag breekt aan om 05:46. De camera, die tot nu toe in infrarode modus stond (en dus zwart-witbeelden filmde), gaat automatisch over op zichtbaar licht. Er is weer kleur!

http://www.valkenvooriedereen.be/nieuws_detail.jsp?lang=nl&news_id=123,

als object bij een werkwoord


 • de dag doorbrengen
 • een dag doorbrengen

De Joodse Bloom ontwaakt 's ochtends en brengt de dag door met boodschappen doen, ontmoetingen met enkele vrouwen en hoeren, krijgt te maken met antisemitisme en vechtpartijen, maar weet niet dat zijn vrouw vreemdgaat.

http://www.filmvandaag.nl/film/35259-bloom,

De abstracte begrippen 'mens' en 'tijd' werden door de schrijfster in een notendopje samengebracht, gevat in een intiem beeld van ontwaken en weer gaan slapen. 'De mens' wordt wakker in zijn bed, brengt de dag door in zijn kamer en krijgt langzaamaan besef van een wereld buiten de kamer. Maar dan wordt hij overmand door de slaap: 'Hoefde dat maar niet, hoefde hij zijn ogen maar niet te sluiten. Nog een laatste keer ademt hij de donkere avond in, voordat hij onder de dekens verdwijnt.'

http://www.tzum.info/2012/08/reportage-literaturiajournaal-peter-delpeut-annemarie-de-gee-en-oog-op-nederland/,

Je neemt dan de nachttrein van Istanbul naar Sofia, brengt een dag door in Sofia en neemt dan de nachttrein naar Belgrado.

http://www.worldonrails.nl/forum/viewtopic.php?p=22986&sid=6433c2899e529b7666c6ed6156c92e64,

De ransuil is alleen 's nachts actief en brengt de dag door in zogenaamde roestplaatsen. Dit zijn plekken waarin zij moeilijk te vinden zijn, denk hier bijvoorbeeld aan dichte coniferen.

http://www.bhznet.nl/Nieuws.asp?Id=15611,

Een bot brengt de dag door in het zand op de zeebodem. Pas 's nachts opent hij de jacht op kleine diertjes, en in zoetwater ook op insectenlarven.

http://www.dutchfish.nl/nl/persinfo_platvis.asp

met adjectief ervoor


 • een grijze dag
 • een hete dag
 • een koude dag
 • een warme dag

Tijdens de lange wintermaanden grijpt een enthousiaste reiziger al eens naar de wereldkaart en droomt aan de kou en de korte grijze dagen te kunnen ontsnappen.

http://www.zuiderhuis.be/vreemdekontinenten/index.asp?id=433

Het klimaat van Namibië wordt gekenmerkt door warme tot hete dagen en koele tot koude nachten.

http://www.africanholidays.nl/namibiestat.asp

"Dit is een kans op vrede, de vrede zelf is het niet", is de conclusie die ik trek terwijl de rood wordende zon aan de horizon verdwijnt en na een hete dag eindelijk een briesje opsteekt.

NRC,

Na een koude dag, volgt ook een bitterkoude maartnacht met lichte tot matige vorst.

http://www.telegraaf.nl/teleweer/weerbericht/21415931/__Koude_avond_en_nacht__.html,

De rot of Botrytis cinerea gedijt goed onder herfstachtige omstandigheden - koele, mistige ochtenden en warme dagen.

http://users.skynet.be/eddy.keuninckx/riesling.htm

 • een nieuwe dag

Zo maakten we ook de afspraak dat ze zou proberen te gaan slapen omdat anders de nacht wel erg kort en de dag wel erg lang zou worden. Ik was bovendien bang dat bij het lichter worden en het ontwaken van de vogels het etiket "een nieuwe dag" wel erg vroeg geplakt zou worden.

http://www.ouders.nl/xinz9905.htm

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een schitterende dag
 • een stralende dag

Vanuit het oosten begon het vroege ochtendgloren zijn bonte kleuren in alle richtingen te verspreiden. Een zon die zich nog niet had laten zien, kondigde hiermee een schitterende dag aan.

http://www.patricklagrou.be/06TmainSK.htm

De fijne nevelslierten die ongeordend en schijnbaar doelloos tussen de bomen zweefden, losten geleidelijk op nu de zon haar eerste voorboden van een stralende dag door het groene dak van het woud stuurde.

Het koren en het kaf, Marnix Verplancke,

in voorzetselgroep


 • gedurende de dag
 • in de dag
 • tijdens de dag

Allicht zat ze in de file, zoals iedereen sinds in 1997 in Gent-Centrum het belachelijkste verkeersplan ter wereld in voege was getreden. Het bestond erin dat op geen enkel moment, hetzij gedurende de dag of de nacht, iemand erin slaagde de stad in of uit te komen zonder zich wanhopig af te vragen: Waarom Stap Ik Niet Uit Mijn Auto.

Uitgeverij Guggenheimer, Herman Brusselmans,

Na verloop van tijd ontstaat er bij voeden op vraag altijd een bepaald ritme in de dag en de nacht.

http://www.lactatiekundige.com/

Voor een goed beeld moet de bloeddrukvariabiliteit zowel tijdens de dag als tijdens de nacht afzonderlijk worden bepaald.

http://books.google.nl/books?id=heQxWCbEs10C&pg=PA32&lpg=PA32&dq=%22tijdens+de+dag+als+tijdens+de+nacht%22&source=bl&ots=TmomM2ORr5&sig=eo9H_tAPsOZykreturOibl4wklU&hl=nl&sa=X&ei=3rMlUqGzFZDn7AbWloDoDg&ved=0CF4Q6AEwCQ#v=onepage&q=%22tijdens%20de%20dag%20als%20tijdens%20de%20nacht%22&f=false,

 • in de loop van de dag

Planten produceren bij de fotosynthese zuurstof als 'afvalproduct'. Deze zuurstof wordt door micro-organismen, vissen en planten ('s nachts) verbruikt. Als gevolg daarvan is het zuurstofgehalte 's morgens lager dan 's avonds, omdat de planten in de loop van de dag terug zuurstof zullen aanmaken.

http://home2.planetinternet.be/cvanroy/aquaria.htm

Al de zon die men in de loop van de dag, als energie had opgeslagen, begon 's avonds van de huid een soort magnetisch veld te maken met een aangename trilling.

Een burgerlijke vakantie in het zuiden, Piet Sterckx,

 • de rest van de dag

De eekhoorn is een echt dagdier, de meeste activiteit ontplooit hij in de vroege morgenuren en in de namiddag. In de winter is hij alleen 's ochtends actief, de rest van de dag wordt dan rustend in het nest doorgebracht.

http://www.knjv.nl/maanddier/eekhoorn.htm,

met ander, nevengeschikt substantief


 • dag en nacht

Terwijl de zon dag en nacht schiep, bracht de maan met zijn schijnbare wisseling der maangestalten een eenvoudiger tijdmaat voor elke week en elke maand.

http://www.leopoldlaarmans.be/column/col13x.htm,

De herfst begint volgens meteorologen al op 1 september, maar voor de sterrenkundigen pas als de zon precies boven de evenaar staat. Dat gebeurt meestal op 23 september, de herfstequinox (dag-en-nachtevening, gelijke duur van dag en nacht) genoemd.

http://teletekst.infothuis.nl/?pagina=788=txt

In naam van onze haast wissen we het verschil tussen zomer en winter, tussen dag en nacht, weekdag en zondag. "We evolueren naar een 24 uurseconomie, waarbij men het doodnormaal vindt dat tienduizenden mensen in hun slaap gewekt worden door nachtvluchten voor één of andere pakjesdienst."

http://www.kuleuven.ac.be/thomas/actualiteit/indekijker/13/index_main.htm,

Een gelijkmatig warm klimaat geeft een plompe en alcoholische wijn. Koele temperaturen bevorderen juist de finesse en expressie van een wijn. Nog belangrijker is het temperatuurverschil van dag en nacht. Doordat Valle Central een hoogvlakte is, dus gemiddeld 500 tot 1000 meter boven de zeespiegel ligt, koelt het 's nachts behoorlijk af. Daardoor dalen het zuurgehalte en het aantal koolstofverbindingen (de dragers van het wijnaroma) in de druif langzamer. De wijn behoudt daardoor zijn fruit en aroma.

http://www.chiliwines.nl/wijnestate-casa-donoso

Vaste verbindingen


bij dag


 1. in, tijdens de dag; terwijl het dag is; overdag
  Afhankelijk van de context soms ook met nadruk op het aspect daglicht: als het licht is; bij daglicht.

  Synoniem: overdag

  Volgens de Gom nam de RLW al een hele resem maatregelen om zowel bij nacht als bij dag geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

  De Standaard,

  In dit verband zou natuurlijk kunnen gewezen worden op de biologische voorgeschiedenis van de mens: een sociale, bij dag levende diersoort, die zich onzeker voelt bij het invallen van de duisternis, en des te onzekerder wanneer geen enkele soortgenoot in de buurt is.

  Wereldvreemdheid, Patricia De Martelaere,

  Behoudens de lichten voorgeschreven voor zijn soort mag een varend of ten anker liggend schip bezig met werkzaamheden, zowel bij dag als bij nacht [...] een geel helder flikkerlicht voeren om aan te duiden dat het die werkzaamheden uitvoert.

  http://vici.fgov.be/data/aqua/NL_REGL_BZSCHV.pdf,

bij klare dag; bij lichte dag


 1. overdag; als het licht is

  Het tast de waardigheid van Octave Nadermann niet aan, integendeel, zijn onaantastbaarheid is nog meer respectabel geworden door de omstandigheid dat hij zo openlijk, bij klare dag en zonder omwegen, vóór zijn lunch een uurtje ontspanning gaat zoeken bij de exclusieve entraîneuses van het Quartier Latin.

  Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

  Het geraas van de vlammen en het zieden van het vuur was hoorbaar en in de kamer was het klaar als bij lichte dag.

  De lange geboorte, Lut Ureel,

bij klaarlichte dag; op klaarlichte dag


 1. volop tijdens de dag; midden op de dag; ook: in volle openbaarheid; geheel en al openlijk
  Met sterkere nadruk dan bij dag.

  Synoniem: openlijk

  In Hohenschönhausen, een wijk van Berlijn, heeft een bende onlangs een geparkeerde auto bij klaarlichte dag volledig afgebroken.

  NRC,

  Het gebeurde op klaarlichte dag en er waren veel getuigen.

  De Standaard,

dag en nacht


 1. zonder enige onderbreking; voortdurend; constant; de hele tijd; onophoudelijk; steeds

  Synoniem: constant; continu; onophoudelijk; steeds; voortdurend

  De telefonist van de alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar.

  Meppeler Courant,

  Van rusttijden was nauwelijks sprake, men was praktisch dag en nacht in touw.

  http://www.openbaarvervoerinboskoop.nl/delaatstebusopdolledinsdag/

  De minister van financiën is dag en nacht met de openbare financiën bezig en beseft aan de vooravond van een cruciale begrotingsopmaak maar al te goed hoe de cijfers liggen.

  De Standaard,

de dagen korten


 1. de periodes met daglicht worden korter, op ons halfrond meer bepaald vanaf de zomerzonnewende rond 21 juni tot de winterzonnewende rond 21 december, in welke periode het noordelijk halfrond door de baan van de aarde rond de zon en de schuine aardas van de zon wordt afgekeerd en steeds minder zonlicht ontvangt

  Op 21 maart – de zonnestralen vallen dan loodrecht in op de evenaar – zijn dag en nacht even lang. Van 21 maart tot 21 juni worden de dagen langer. Op 21 juni staat de zon schijnbaar loodrecht op de kreeftskeerkring; de dagen zijn dan het langst. Na 21 juni, tot 23 september, gaan de dagen korten. Op 23 september hebben we dezelfde situatie als op 21 maart. Na 23 september blijven de dagen korten tot 21 december. Op dat moment vallen de zonnestralen schijnbaar loodrecht in op de steenbokskeerkring; de dagen zijn dan het kortst. Na 21 december worden de dagen weer langer.

  http://www.c-v-n.be/uploads/handboekng8_wisselen_der_seizoenen.pdf,

  Zodra de dagen korten, er minder licht is en de omgevingstemperatuur vooral 's nachts merkelijk daalt, wordt de bladaktiviteit geremd en verdwijnt het bladgroen geleidelijk.

  De Standaard,

de dagen lengen


 1. de periodes met daglicht worden langer, op ons halfrond meer bepaald vanaf de winterzonnewende rond 21 december tot de zomerzonnewende rond 21 juni, in welke periode het noordelijk halfrond door de baan van de aarde rond de zon en de schuine aardas naar de zon wordt toegekeerd en steeds meer zonlicht ontvangt

  Vanaf midzomer worden de dagen weer korter; en vanaf midwinter gaan de dagen lengen.

  http://www.olvbilthoven.nl/inspiratie.php?id=64,

  De winter kent ook een wende. Deze vindt plaats op 22 december om 06:30 uur. De zon staat dan loodrecht boven de Steenbokskeerkring. Het is dan 24 uur per dag licht op de Zuidpool en op de Noordpool is het dan de hele dag donker. Deze decemberdag is bij ons de kortste van het jaar (ongeveer 7 uur en 3 kwartier) en daarna gaan de dagen lengen.

  http://www.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/Zomerzonnewende/688,

de tropische dag


 1. de periode overdag met hoge temperaturen die kenmerkend zijn voor de tropen

  Benauwd warme woonvertrekken, waar vrouwen in hun huiselijke dracht van batik wikkelrok en lang jak [...] zich koelte toewuiven – of laten toewuiven – [...] terwijl door het raam met zijn tralies van bamboestaven de geluiden en geuren binnendringen van de tropische dag.

  Sleuteloog, Hella S. Haasse,

een gat in de dag slapen


 1. zeer lang blijven slapen; lang doorslapen; laat wakker worden

  Ze nam hem mee naar huis en ze speelden verder, tot de volgende ochtend, waarna ze samen een gat in de dag sliepen.

  http://www.xs4all.nl/~tateoac/

  'Ik moet vroeg op morgen.' 'Dat zou dan voor het eerst zijn. Volgens mamma slaap je een gat in de dag. Zo wordt het niets met je studie.'

  Beschreven blad, Remco Campert,

  De volgende dag bedacht hij dat Davy vast zo lang gevierd had dat hij een gat in de dag had geslapen.

  Walvis, Tom Naegels,

het krieken van de dag


 1. het aanbreken van de dag
  Vaak in de voorzetselbepalingen tegen het krieken van de dag, bij het krieken van de dag: 's ochtends in alle vroegte.

  Dat was althans mijn slotslom na een nacht woelen. Bij het krieken van de dag viel ik in slaap. Toen de poezen mij verontwaardigd miauwend wekten omdat hun etensbakjes en melkschoteltjes leeg bleven, leek al wat ik die nacht had bedacht een hersenschim.

  De zonnewijzer, Maarten 't Hart,

  Op sommige rommelmarkten wordt er al om vijf uur 's morgens met zaklampen rondgeneusd. Tegen het krieken van de dag is het beste allang weg.

  De Standaard,

het is morgen vroeg dag


 1. het wordt vroeg opstaan morgen; morgen moeten we vroeg uit de veren; de dag breekt morgen spoedig aan

  En slaap nu maar, want het is morgen vroeg dag.

  De kabouter met het moedervlekje, Louis Verbeeck,

  Ik besloot toch maar liever niet te lang voor het open raam te blijven zitten en ging naar bed 'omdat het morgen vroeg dag' was.

  Het schot, Hilbert Kuik,

de kortste dag


 1. de dag van midwinter, rond 21 december, met het kleinste aantal uren daglicht op ons noordelijk halfrond in vergelijking met de andere dagen van het jaar

  Op 21 december vieren moderne heidenen, heksen en nog vele anderen het jaarfeest dat Yule genoemd wordt, ofwel Midwinter. Rond Yule, ook wel Joel of Midwinter genoemd, lopen donkere dagen ten einde en mogen we ons weer verheugen op de lange, zonnige dagen. De winterzonnewende markeert de kortste dag en de langste nacht van het jaar. We vieren met deze sabbat dan ook de terugkomst van het licht, de wedergeboorte van de zon.

  http://www.nujij.nl/algemeen/midwinter-viering-van-de-terugkeer-van-het-licht.20553967.lynkx,

  Rond 21 december is het midwinter: de kortste dag en de langste nacht van het jaar.

  http://www.neneh.nl/archief/2010/12/de_korste_dag_d.html,

  In welk deel van het jaar begint het licht weer toe te nemen? Na de kortste dag van het jaar, de winterzonnewende, neemt het daglicht toe, seconde na seconde, minuut na minuut, totdat we de langste dag van het jaar bereiken, de zomerzonnewende. Daarna neemt de hoeveelheid licht beetje bij beetje weer af, totdat we weer de kortste dag hebben bereikt. Het licht neemt dus weer toe na de winterzonnewende.

  http://books.google.nl/books?id=sFdhUQywgWUC&pg=PA173&dq=%22hoeveelheid+licht+beetje+bij+beetje%22&hl=nl&sa=X&ei=MkH2Ucj1DsLDPL3egOAB&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=%22hoeveelheid%20licht%20beetje%20bij%20beetje%22&f=false,

  De herfst eindigt met de winterzonnewende. Dit zal in 2011 zijn 22 december om 05.30 uur. Dan is de zonnestand het laagst en beleven we de kortste dag. Het winterseizoen gaat dan van start terwijl de dagen weer langzaam lengen.

  http://www.weer.nl/weer-in-het-nieuws/weernieuws/ch/269e426812c4cc22a1314e627a1437de/article/typisch_herfst.html,

  Op het noordelijke halfrond moeten we intussen tevreden zijn met wat overschotjes van de zonnestralen. De eenentwintigste december is voor ons de kortste dag van het jaar: twee derden van het etmaal staat de zon onder de horizon - en de rest van de tijd gaat ze waarschijnlijk schuil achter wolken. Zoals de sterren 's nachts trouwens.

  De Standaard,

  Eer het christendom zijn intrede deed in deze lage landen, was 25 december reeds een belangrijke feestdag. Het was het feest van de winterzonnewende, beter bekend als het Joelfeest. Twaalf dagen van tevoren hadden reeds vele plechtigheden plaatsgevonden, die over het algemeen betrekking hadden op vruchtbaarheid maar ook op dodenherdenking. Maar men verheugde zich ook op de lente, de kortste dag van het jaar was voorbij en de zon zou van nu af aan wat meer macht krijgen over de duisternis.

  Meppeler Courant,

de langste dag


 1. de dag van midzomer, rond 21 juni, met het grootste aantal uren daglicht op ons noordelijk halfrond in vergelijking met de andere dagen van het jaar

  In de lichte maanden van het jaar, in de lente en de zomer, staat de zon elk etmaal langer aan de hemel dan onder de horizon. De zomerzonnewende valt omstreeks 20 of 21 juni. De zonneboog loopt bij ons dan enigszins ten zuiden van de NO-NW baan. Op de langste dag staat de zon bijna 17 uur aan de hemel. De dag duurt ruim twee keer zo lang als de nacht.

  http://www.liesbethbisterbosch.org/?m=4&p=182,

  Vanavond staat de zon loodrecht boven de Kreeftskeerkring. Noordelijker dan deze positie komt de zon niet en vanaf 19:16 staat de zon voor ons weer steeds zuidelijker. Daar komt ook de term zonnewende vandaan. Op de langste dag hebben we in Nederland een daglengte van 16 uur en 3 kwartier. Boven de Poolcirkel gaat de zon helemaal niet onder en blijft het dus 24 uur per dag licht.

  http://www.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/Zomerzonnewende/688,

  Zomerzonnewende op 21 Hooimaand. Het feest van de langste dag is na Joel het belangrijkste festival. Het wordt meestal gehouden ter ere van Sunna, de Zonnegodin. Vroeger werden er brandende wielen van de heuvels gerold om het keerpunt van het jaar te markeren. Een overblijfsel hiervan zijn de zogenaamde Sint-Jansvuren.

  http://pfinederland.cjb.net/

een donkere dag


 1. een dag met veel bewolking en weinig daglicht

  Op een niet al te donkere dag is Solar Mower van 's morgens tot 's avonds in de weer. Elk stukje van het gazon komt op zo'n dag meerdere keren aan de beurt, zodat het gras permanent kort blijft [...]. Van de eigenaar wordt voorts alleen verwacht dat hij af en toe de zonnecellen aan de bovenkant van het apparaat schoonmaakt. Als die te vuil worden, leveren ze minder energie.

  De Standaard,

de donkere dagen voor kerst; de donkere dagen voor Kerstmis; de donkere dagen van november en december


 1. dagen in de genoemde periode met als typisch kenmerk dat het 's morgens laat licht wordt, de avond vroeg valt en het weer vaak somber is

  De dag geeft zich mettertijd steeds eerder gewonnen, maar traditioneel schenkt sfeerlicht het winkelpubliek verlichting tijdens de donkere dagen van november en december.

  Dagblad van het Noorden,

  De verduisteringsmaatregelen bleven de hele oorlog door gehandhaafd [...]. Als het buiten heel donker was (de donkere dagen voor Kerstmis, geen maan, zware bewolking, mist) maakte men wel gebruik van 'knijpkatten'. Dat is een handzaam lantaarntje met ingebouwd dynamo.

  http://www.verzetsmuseum.org/educatie/educabas2.html

  Tussen de bedrijven door liepen de herders van het kerstspel over de markt in Vledder, waar het druilerige sombere weer de uitdrukking 'de donkere dagen voor kerst' eer aandeed.

  Meppeler Courant,

  Haastige voorbijgangers, de lage grauwe lucht boven de stad, de donkere dagen voor Kerstmis.

  http://www.wereldwijd.be/archief/assyr.htm,

een heldere dag


 1. een dag waarop het zicht niet wordt belemmerd door nevel, mist, een heiige lucht, minder licht door een dik wolkendek enz.

  Van Lübeck naar de Oostzeekust wordt de weg geleidelijk rustiger [...]. Hij loopt uit op het haventje van Puttgarden waar de boot naar Denemarken ligt [...]. Op een heldere dag is de overkant bij voorbaat te zien.

  NRC,

  De tentoonstelling omvat zo'n honderd foto's. Wie ze wil bekijken kan het beste op een heldere dag gaan, want in het Teylers is men aangewezen op het binnenvallend daglicht.

  NRC,

een korte dag


 1. dag met een korte tijdsduur in vergelijking met de andere dagen van het jaar, voor ons halfrond meer bepaald in de periode die voorafgaat aan midwinter of de winterzonnewende rond 21 december, wanneer ons noordelijk halfrond door de baan van de aarde rond de zon en de schuine stand van de aardas van de zon wegwijst, de zon overdag lager aan de horizon staat en de periode met daglicht korter is

  Voor de beoordeling van de bezonningsduur van gevels en horizontale vlakken (daken, tuinen of terassen) in de praktijk, waarbij ook de invloed van bebouwing in de omgeving meegenomen moet worden, kan gebruik gemaakt worden van: [...] computerberekeningen [...]. Voor deze meetpunten is bekeken of er wordt voldaan aan de TNO-norm [...]. Dit is zowel voor een 'korte' dag (19 februari) als voor een 'lange' dag (19 juni) gedaan. Voor de periode tussen november en februari worden geen eisen gesteld (korte dagen). Naast de maatgevende dagen [...] is tevens bekeken wat de mogelijke bezonning is op de 'kortste' dag van het jaar (21 december).

  www.nieuwkoop.nl/document.php?m=21&fileid=170445&f...,

een lange dag


 1. dag met een lange tijdsduur in vergelijking met de andere dagen van het jaar, voor ons halfrond meer bepaald in de periode die voorafgaat aan midzomer of de zomerzonnewende rond 21 juni, wanneer ons noordelijk halfrond door de baan van de aarde rond de zon en de schuine stand van de aardas naar de zon wijst, de zon overdag hoger aan de horizon staat en de periode met daglicht langer is

  Voor de beoordeling van de bezonningsduur van gevels en horizontale vlakken (daken, tuinen of terassen) in de praktijk, waarbij ook de invloed van bebouwing in de omgeving meegenomen moet worden, kan gebruik gemaakt worden van: [...] computerberekeningen [...]. Voor deze meetpunten is bekeken of er wordt voldaan aan de TNO-norm [...]. Dit is zowel voor een 'korte' dag (19 februari) als voor een 'lange' dag (19 juni) gedaan. Voor de periode tussen november en februari worden geen eisen gesteld (korte dagen).

  www.nieuwkoop.nl/document.php?m=21&fileid=170445&f...,

  Het hoort zomer te zijn met van die lange dagen waarbij de zon maar even ondergaat.

  De Standaard,

een verschil (als) van dag en nacht


 1. een verschil dat zo groot is als mogelijk; het grootst denkbare verschil

  De kwaliteit is in vergelijking met de gewone tong een verschil van dag en nacht. De Atlantische tong is beduidend minder van smaak en de filets zijn vaak hard.

  http://www.visenseizoen.nl/vis/tong-atlantic

  Een goed startplaatje kan een verschil van dag en nacht maken in je kijkcijfers.

  http://www.poi-creatives.nl/portfolio-view/video-marketing/,

  Vroeger hadden ze maar 8 koeien per bedrijf, die weinig melk leverden van slechte kwaliteit [...]. Nu beschikken ze over ingekuild voer, moderne stallen en schone melkinrichtingen. De veestapel is veelal verdubbeld [...]. Een verschil van dag en nacht in drie jaar tijd!

  NRC,

  De Poolse kinderarts Stan Nowak gaf ruim vijf jaar geleden zijn academische carrière in Lodz op om in Stadskanaal als algemeen kinderarts te werken; een verschil van dag en nacht. Hij hervond de vrijheid en het echte handwerk.

  http://medischcontact.artsennet.nl/content/dossiers/1346115246/64929/AMGATE_6059_138_TICH_R1327761157665259/,

schelen als dag en nacht; verschillen als dag en nacht


 1. op de grootst mogelijke wijze verschillen; zeer veel, enorm, ontzettend schelen of verschillen

  Afleveringen 7 en 8 bijvoorbeeld scheelden als dag en nacht van elkaar, het leek wel of ik naar een andere serie zat te kijken.

  http://forum.animewolken.nl/showthread.php?p=2265348,

  Hoe kunnen twee mensen die elkaar zo vreemd zijn, die van elkaar verschillen als dag en nacht, hetzelfde handschrift hebben?

  Onwetendheid, Milan Kundera,

  De taal van politiek en literatuur verschillen als dag en nacht. In de politiek heeft men het altijd over groepen, terwijl je daar in de literatuur niet ver mee komt. Daar primeert het individuele.

  De Standaard,

Spreekwoorden


Als de dagen lengen, gaat de winter strengen


 1. na 21 december, de kortste dag van het jaar, wordt het echt winterweer

  De dagen beginnen op het noordelijk halfrond na 21 december weer te lengen, maar de winter staat eigenlijk pas net voor de deur. Niet voor niets luidt een weerspreuk, waar een grote kern van waarheid in schuilt: "Als de dagen lengen, gaat de winter strengen!"

  http://archief.weer.nl/index.php?menu=view&cat=winter&item=astronomischewinter01122004.wn,

Prijs de dag niet voor het avond is


 1. Vormvariant: Men moet de dag niet voor de avond prijzen

  het is onverstandig uit te gaan van succes wanneer de zaken nog mis kunnen lopen; men moet niet al te vroeg juichen

  Wees gerust; ik sta me niet rijk te rekenen. Ik ben Nederlander en ken alle gezegden die we op dat terrein hebben. "Eerste gewin is kattengespin", "één zwaluw maakt nog geen zomer" en "prijs de dag niet voor het avond is", "geen ho roepen voor je over de brug bent", en ga zo maar door.

  http://www.om.nl/onderwerpen/veelplegers/@122219/toespraak_minister/

  Met nog 6 wedstrijden te gaan is een goede stap gezet richting titel, waarvan sommigen in het eerste duel al droomden. Tot nu is dat allemaal waar gemaakt, maar de weg is dus nog lang en prijs de dag niet voor het avond is. Kampioen wordt je niet zo maar. Iedere week moet weer alles uit de kast.

  http://www.bequick1887.nl/nieuws/4757/,

  Als het conflict straks ten einde zou zijn – men moet de dag niet voor de avond prijzen – dan dringen zich vragen op inzake het interim-bestuur, de civiele en militaire invulling van de internationale aanwezigheid en het Nederlands aandeel daarin, en de commandovoering.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-19981999-5032-5055.xml‎,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • afkoeldag
 • schijt-aan-sonjadag
 • seniorendag
 • spamdag

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • dagaanval
 • dagactief
 • dagafdeling
 • dagafstorting
 • daganamnese
 • dagarbeid
 • dagarbeider
 • dagbebakening
 • dagbeeld
 • dagbegin
 • dagbereik
 • dagbevolking
 • dagbewustzijn
 • dagbezigheid
 • dagblind
 • dagbloem
 • dagboog
 • dagboot
 • dagcafé
 • dagcamping
 • dagcampus
 • dagcentrum
 • dagchirurgie
 • dagcollege
 • dagcrème
 • dagcursist
 • dagcursus
 • dagdetentie
 • dagdief
 • dagdienst
 • dagdier
 • dagdromen
 • dagdroom
 • dagevening
 • dagfestival
 • dagfunctie
 • daggedeelte
 • daggekko
 • daggroep
 • daghemel
 • daghit
 • daghoreca
 • daghospitaal
 • daghospitalisatie
 • daghulp
 • dagjager
 • dagjob
 • dagkamp
 • dagkamperen
 • dagkapel
 • dagkledij
 • dagkleding
 • dagkliniek
 • dagkluis
 • dagkoekoeksbloem
 • daglengte
 • dagleven
 • daglicht
 • dagmars
 • dagmens
 • dagmerk
 • dagmerrie
 • dagmode
 • dagnormaalschool
 • dagofficie
 • dagonderwijs
 • dagopleiding
 • dagopname
 • dagopstelling
 • dagopvang
 • dagovertocht
 • dagpauwoog
 • dagpeil
 • dagperiode
 • dagploeg
 • dagpoli
 • dagpolikliniek
 • dagpopulatie
 • dagportier
 • dagpost
 • dagproduct
 • dagprogramma
 • dagprogrammatie
 • dagprogrammering
 • dagrevalidatie
 • dagritme
 • dagroofvogel
 • dagrooster
 • dagrotatie
 • dagroute
 • dagrust
 • dagschone
 • dagschool
 • dagschoot
 • dagschuw
 • dagseminarie
 • dagsituatie
 • dagslaap
 • dagslaper
 • dagslot
 • dagsluiter
 • dagsluiting
 • dagstand
 • dagstrip
 • dagstudent
 • dagstudie
 • dagsurveillant
 • dagtelevisie
 • dagtemperatuur
 • dagtraining
 • dagtransport
 • dagtrein
 • dagtrip
 • daguil
 • daguniversiteit
 • daguur
 • dagvakschool
 • dagverblijf
 • dagverbruik
 • dagverlenging
 • dagverlichting
 • dagverpleegster
 • dagverpleging
 • dagverzorging
 • dagvizier
 • dagvlinder
 • dagvlucht
 • dagvoeding
 • dagvogel
 • dagvuurwerk
 • dagwandeling
 • dagwarmte
 • dagwerk
 • dagwerker
 • dagwinkel
 • dagzaak
 • dagzaal
 • dagziekenhuis
 • dagzorg
 • dagzuster

dag 1.1

toestand dat de zon boven de horizon staat en alles verlicht; toestand dat het daglicht schijnt
Slechts aangetroffen in de onderstaande combinaties en verbindingen.

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


De dag…

is een toestand

   Combinatiemogelijkheden


   met koppelwerkwoord


   • het is dag
   • het was dag

   Eigenlijk benoemt de auteur niets wat van het verhaal afleidt. Geen namen, geen plaatsnamen, geen tijdsbestek. Het is dag, de zon is heet, het is nacht, het is stil, het is weer dag, droog, heet.

   http://www.libris.nl/artikel/jesus-carrasco/vlucht/9789029088800,

   'Ik ga slapen,' zei hij, 'ik blijf tot een uur of acht in bed, daarna ga ik studeren, tussendoor eet ik wel een hap en als het middernacht is schrijf ik dat niemendalletje op [...]. Hij ging onder de dekens liggen en het leek wel of hij meteen insliep [...]. 'Moeten de gordijnen dan niet dicht? Het is dag! Het is zomer! De zon schijnt in je gezicht!'

   De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

   De mobiele telefoon schakelde ik ook uit. Ik wilde het licht uit doen, maar het was dag, dus deed ik de gordijnen maar dicht.

   Zomaar een geval, Dave Goldstein,

   • het werd dag
   • het wordt dag

   De zon ging op, het werd dag, de broers ontwaakten.

   http://deheemborgh.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=48:de-vier-heemskinderen&catid=35:menukeuzes&Itemid=18,

   'Kijk, het wordt dag.' En inderdaad, ginds heel ver en hoog begint de nacht te scheuren, te verbleken en over de grauwte van de stad valt nieuw licht, nog heel schraal weliswaar, maar niet meer te ontkennen aanwezig. De dag is ontketend. 'De nacht is voorbij,' zeg ik.

   Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

   Vaste verbindingen


   het is klaarlichte dag


   1. het daglicht schijnt volop; ook: het is midden op de dag

    Hoewel het klaarlichte dag is valt er evenwel geen mens te bekennen.

    NRC,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • dagbouw
   • dagmijn
   • dagzomend
   • dagzoom

   dag 1.2

   het aanbreken van de dag
   Alleen aangetroffen in de volgende verbindingen.

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

   Semagram


   Dag…

   is een gebeurtenis

     Vaste verbindingen


     morgen aan de dag


     1. ((vooral) in Nederland, informeel)
      meteen morgen; morgen reeds; nog morgen; wanneer de eerstvolgende dag aanbreekt

      Dochter Irene en schoonzoon Jan-Piet hebben met haar besproken of ze naar Haarlem wil verhuizen, zodat zij kunnen helpen. "Vaak zijn het kinderen of buren die ons bellen", vertelt Giesen. "Maar wij gaan pas langs als we weten dat de ouder er over wil praten." Maar Van Dijk is duidelijk, ze wil dolgraag 'naar huis'. "Al was het morgen aan de dag."

      http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2676213/1999/11/16/Oudere-moet-regie-over-eigen-leven-houden.dhtml,

      Dus dat dreigement van Jack is helemaal loos. Als je die 874 miljoen niet hebt geïnvesteerd in steekpenningen om toch alsjeblieft die mooie vliegtuigen te mogen krijgen? Ik sluit dat overigens niet uit? Dan kun je morgen aan de dag even mailen naar Lockheed Martin: 'We hebben ons bedacht, en de PvdA ligt dwars, dus we hadden de poen graag terug en rap een beetje.'

      http://sargasso.nl/de-bankrekening-van-jack-de-vries/,

      Volgens mij is het allemaal een complot van de zonnebrandmiddelfabrikanten. Ik ga mij dan ook morgen aan de dag van top tot teen inpakken in alufolie, dat scheelt weer smeren.

      http://forum.viva.nl/forum/Gezondheid/Zonkracht_7_Smeren_is_een_must/list_messages/154155,

     voor dag en dauw


     1. nog voor de dag aanbreekt en zich dauw vormt; zeer vroeg in de morgen

      "De ramadan staat in ons logboek als een probleem van ordehandhaving", zegt een politieman [...]. Schoolverzuim komt wel eens voor [...]. De kinderen moeten al voor dag en dauw op om voor de zonsopgang te eten. Vaak vallen ze nadien weer in slaap en gaan ze niet naar school.

      De Standaard,

      We staan voor dag en dauw op, om vijf over zes gaat er een trein naar Straatsburg.

      Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

      Ik herinner mij nog dat hij stikjaloers was omdat ik als schrijver op mijn twintigste kon uitslapen. Hij was daarentegen voor dag en dauw op de baan.

      De Standaard,

     dag 1.3

     figuurlijk ter uitdrukking van openbaarheid of algemene bekendheid
     Aangetroffen in de onderstaande uitdrukkingen.

     Betekenisbetrekking


     metafoor
     Betrokken betekenissen1.0 : 1.3

     Vaste verbindingen


     belangstelling aan de dag leggen; bescheidenheid aan de dag leggen; discretie aan de dag leggen; durf aan de dag leggen


     1. het genoemde doen blijken of tot uiting laten komen

      Het is weer zondag, dus het stikt er van onder de bomen picknickende families die voor ons, vreemde wezens uit het verre westen, een ongezonde belangstelling aan de dag leggen.

      http://home.wanadoo.nl/schmitzopreis/India88/ajmer.htm

      In de Vlaamse kerk is Broederlijk Delen de concrete vertaling van Jezus' aansporing aalmoezen te geven. Maar Hij raadt ons aan hierbij de nodige bescheidenheid aan de dag te leggen.

      http://kinderenwebhotel.be/godsdienst/vasten.htm

      Het management van de genoteerde onderneming moet er zorg voor dragen dat elke persoon in de onderneming voor wie het verbod op handel met voorkennis geldt, de grootste discretie aan de dag legt met betrekking tot de bevoorrechte informatie en nalaat hiervan enig gebruik te maken.

      http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9920173/ info%20slides/paper%20IPO.doc,

      In Antwerpen zelf moet meer durf aan de dag gelegd worden om keuzes te maken en deze uit te voeren.

      http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

     voor de dag komen


     1. te voorschijn komen; zich vertonen
      Afhankelijk van de context in de zin van: na afwezigheid weer komen opdagen, vanuit een schuilplaats of verborgenheid tevoorschijn komen, na verdwijning of vermissing boven water komen enz.

      Heksen en satanisten, geesten en demonen zijn in onze generatie weer voor de dag gekomen.

      http://www.faq-online.nl/Verslagen/engelen/satan_onder1.htm

      Vanaf oktober zoeken ze een schuilplaats op tussen klimop of hout. Daar zitten ze dan, in sneeuw en wind, om pas bij het eerste lentezonnetje weer te voorschijn te komen. De mannetjes verschijnen het eerst en verkennen het terrein. Als een paar weken later de vrouwtjes - aanmerkelijk bleker geel - voor de dag komen, beginnen ze aan de paring.

      NRC,

      Tevergeefs eiste tot dusver ook de Oost-Duitse stad Frankfort aan de Oder de veertiende-eeuwse glasramen op uit het koor van de Marienkirche, die drie jaar geleden onverwachts in de Ermitage voor de dag kwamen.

      De Standaard,

     in het nieuw voor de dag komen; keurig voor de dag komen; knap voor de dag komen


     1. zich zo gekleed vertonen als de voorafgaande bepaling aangeeft; er op genoemde wijze uitzien wat kleding betreft

      Van de winkeliers, van de moeders, van de grootmoeders, die menen dat kinderen rond Pasen, rond de kommunie, rond de bruiloft van tante Mieke persé in het spiksplinternieuw voor de dag moeten komen.

      De Standaard,

      Is de bestemming sjiek en wil je meteen keurig voor de dag komen?

      De Standaard,

      De nieuwe koffer, de elegante laarzen en de mooie jurk waren uiteraard wel gedeclareerd. Op de receptie van de gemeente Toronto moest ze toch een beetje knap voor de dag komen. Dat was ook in het belang van de gemeente, had haar man gezegd.

      Kan ik even langskomen?, Paul van Vliet,

     goed voor de dag komen; nors voor de dag komen; nukkig voor de dag komen; sterk voor de dag komen; uitstekend voor de dag komen


     1. zich voordoen of presteren zoals de voorafgaande eigenschap aangeeft; de genoemde eigenschap openlijk laten blijken of tentoonspreiden

      Ik wou voor eigen publiek absoluut goed voor de dag komen.

      De Standaard,

      En deze heren kunnen ook behoorlijk nors en nukkig voor de dag komen.

      NRC,

      Echt, ik ben enorm tevreden met de prestatie van Club, maar ik voeg er meteen aan toe dat ook Anderlecht sterk voor de dag kwam.

      De Standaard,

      De uiterst kleine groep van 4 zwemmers/-sters kwam uitstekend voor de dag. Alle vier zwommen zich naar een podiumplaats.

      Meppeler Courant,

     met iets voor de dag komen


     1. iets openlijk tonen en beschikbaar stellen; iets doen verschijnen; met iets op de proppen komen; met iets komen aanzetten

      Drie jaar later kwamen de ontwerpers voor de dag met een zwartgekleurde computer die er wel heel fraai uitzag, maar vergeleken met de krachtigste computers op de markt - de werkstations - bitter weinig konden.

      NRC,

      De grote doorbraak van Daewoo verwacht Park volgend jaar. Dan komt de Koreaanse autobouwer met een volledig vernieuwd gamma voor de dag.

      De Standaard,

      Daarmee heeft Sarich het warm water niet uitgevonden, maar goed: om in dezen met een origineel inzicht voor de dag te komen, dient men vroeg op te staan.

      http://www.khbo.be/~lodew/Kerkhofs%20goeroes.htm,

     met iemand voor de dag kunnen komen


     1. zich openlijk met iemand kunnen vertonen om diens goede eigenschappen of uiterlijk

      Ik kan met haar voor de dag komen. Ze heeft stijl. Ze is intelligent en soms verrassend geestig.

      Alle vogels van de wereld, Daphne Buter,

     voor de dag halen


     1. iets uit een bewaarplaats of bergplaats tevoorschijn halen

      Op een gegeven moment begint de vrouw die tegenover me zit in haar tas te rommelen. Mijn hand gaat als vanzelf naar mijn binnenzak, mijn portefeuille. Terstond worden overal abonnementen, enkele reizen en retourtjes voor de dag gehaald.

      NRC,

      De werken zijn uit het eigen depot van het museum en waren veelal niet eerder te zien. Ze zijn te kwetsbaar om vaak voor de dag te halen.

      Meppeler Courant,

      Als we zo samen zijn haalt ze die foto's weer voor de dag die ik wel honderd keer heb gezien.

      Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

     dag 2.0

     korte periode met een globale tijdsduur die de morgen, middag, avond en nacht beslaat; periode van ongeveer een morgen, middag, avond en nacht
     In vrijer, algemener gebruik dan in betekenis 3.0, zonder bijgedachte aan een nauwkeurige tijdmeting, en meer aansluitend bij de cyclus van het menselijk leefritme die begint bij het aanbreken van de morgen of het opstaan, en eindigt in volle duisternis of bij het begin of einde van de nachtrust.

     Semagram


     Een dag…

     is een periode; is een tijd

     • [Deel] bestaat uit een morgen, middag, avond en nacht
     • [Functie] dient als hulpmiddel bij tijdsindeling
     • [Oorzaak] wordt veroorzaakt door de rotatie van de aarde om haar as, waardoor een deel van het aardoppervlak tijdelijk naar de zon is gewend en zonlicht ontvangt, en tijdelijk van de zon is afgewend en zich in duisternis bevindt
     • [Duur] heeft een minder gespecificeerde, enigszins wisselende duur, afgestemd op het menselijk leefritme en ongeveer beginnend bij het aanbreken van de morgen of het opstaan en eindigend in volle duisternis of bij het begin of einde van de nachtrust
     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] kenmerkt zich door de aanwezigheid en afwisseling van daglicht en duisternis, afhankelijk van het betreffende dagdeel

     Combinatiemogelijkheden


     als subject bij een werkwoord


     • de dag breekt aan

     De volgende dag breekt aan en de jongens bereiden een uitgebreide brunch voor. Vers brood, eitjes, bacon, champignons, fruit [...]. Die mooie calorieën zijn zeer welkom, we gaan immers weer een stevig stukje fietsen.

     http://www.usatrip.be/?p=339,

     Het ontbijt is klaar, een nieuwe dag breekt aan.

     De asielzoeker, Arnon Grunberg,

     Het is 06.00 uur, je wekker gaat en weer een nieuwe dag breekt aan. Hoe begin jij je dag? Grrr, ik wil blijven liggen, heb geen zin en zoek het maar uit. Of spring je uit je bed, opgetogen dat je weer de kans krijgt alles uit de dag te halen en alles uit jezelf?

     http://www.topresults.nl/inspiratieontbijt/

     met adjectief ervoor


     • een broeierige dag
     • een hete dag
     • een koude dag
     • een mooie dag
     • een natte dag
     • een regenachtige dag
     • een vorstvrije dag
     • een warme dag
     • een zomerse dag
     • een zonnige dag

     Na een imponerende Vlaggenparade is dinsdagmorgen de start van 12.158 internationale wandelaars. Een warme broeierige en later hete dag die zich 's woensdags herhaalt. Maar de hel breekt los op donderdag: een dag met langdurige donder en flitsende bliksems, met ongekend zware regens die de wandelaars onbarmhartig geselen en bijna wegspoelen van het parcours.

     http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Vierdaagse_1962,

     Je kunt dit vergelijken met een koude dag in de winter. Wanneer je de kou buiten wil houden, sluit je de deur volledig.

     http://www.webshop-deaura.nl/nl/5204338/boek-jezelf-leren-afsluiten-meer-info

     Daar kwamen al weer wolken aandrijven uit het westen en het duurde maar even meer en de heldere schijn werd al weer veel vager, daarmee vertellend dat het ongeregelde weer nog niet teneinde is. Al waren er een paar mooie dagen.

     Meppeler Courant,

     Als ik op een regenachtige dag in december de plaats bezoek, stel ik vast dat het huis op de hoek ingenomen is door een winkelpand.

     http://home2.pi.be/fysica/willy/lam%20gods/gent_en_het_lam_gods.htm,

     Op vorstvrije dagen moet er gelucht worden. Wanneer men in het voorjaar de fuchsia's snoeit, kunnen deze in de broeibak blijven staan totdat ze loten en knoppen gaan vormen.

     http://www.detuingids.be/pages/detail.asp?Id=3063

     Deze dreven zijn zeer lommerrijk en bij uitstek geschikt voor een wandeling op warme dagen.

     http://www.wuustwezel.be/Wandelingen/Kochpad.htm

     Op dierenmarkten zijn veel dieren onvoldoende beschermd tegen de weerselementen. Op zomerse dagen is er bijvoorbeeld onvoldoende bescherming tegen de brandende zon.

     http://www.biteback.be/action/class_action.php?act=3

     Wanneer de temperatuur op die zonnige dagen boven de 18° C komt, moet je zeker luchten.

     http://www.detuingids.be/pages/detail.asp?Id=1385

     (In de combinatie met gans geen standaardtaal maar vooral in Vlaanderen gebruikelijk als spreektaal en in Nederland voor veel taalgebruikers met ouderwetse bijklank.)
     • de ganse dag
     • de hele dag
     • de hele dag door

     Men vertrekt 's avonds en komt 's anderendaags in de ochtend ter plaatse. Men kan dus de ganse dag skiën, evenals de twee volgende dagen.

     De Standaard,

     Een warmeluchtballon is geweldig gevoelig voor thermiek, dit zijn stijg- en daalwinden die ontstaan als de zon de aarde opwarmt [...]. Dus varen wij altijd wanneer de kans op thermiek klein is, in de zomer 's morgens of 's avonds, in de winter kan de ganse dag gevaren worden.

     http://www.rabbitsballooning.be/

     Rijst wordt in het hele land, de hele dag door, gegeten als ontbijt, lunch en avondeten.

     http://www.airstop.be/1/flystay/Vietnam/TipsweetjesViet.htm

     De deur van het café staat de hele dag open. Vanaf 09.00 uur stappen de eerste gasten voor ontbijt en koffie binnen. Rond het middaguur begint de lunch, die doorloopt tot maar liefst half vier. De borreltijd (vanaf 17.00 uur) loopt over in het diner en vanaf half tien gaat de bierkraan vol open.

     http://www.interbrewhoreca.nl/informatie/archiefmaand/index_6D2B93B0E8A145D3AD532C2103932B15.htm

     Als Frederik voor het slapengaan trek kreeg, nam hij graag een boterham met kaas en een glas bier, en toen hij dat eens vertelde werd hij door zijn schoonzuster Hilde streng bekeurd: Je leeft zittend maar je eet en drinkt als een boer die de hele dag op het land wroet, dat kan toch niet - als wij 's avonds nog honger krijgen drinken we een beetje lauw water, dat helpt goed genoeg.

     http://www.brakkehond.be/60/note1.html

     • de voorbije dag
     • de vorige dag

     Een uitstapje, vrienden, avondeten, een gezamenlijk bed, aparte bedden, ik neem afscheid van de voorbije dag.

     Hongarije, Lieve de Boeck (ed.),

     De slaap begint met sluimeren en wordt steeds dieper, totdat je in een zeer diepe slaap raakt. In deze diepe slaap zijn mensen moeilijk te wekken. Het lichaam rust nu uit van de voorbije dag en bouwt weer energie op.

     http://www.mentaalvitaal.nl/meer-lezen-over/stoornis/slaapstoornissen

     Het ruime gebouw ademde pastorale zorg, de kapel was het hart van de burcht, in de ochtenduren vingen wij aan met bezinning, 's avonds legden wij de voorbije dag in de handen van de schepper, zongen een hymne.

     Ach, mijn dal, Jan Veulemans,

     Pijn treedt op bij in beweging komen en wordt aanvankelijk minder in de warming-up. Specifiek is het optreden van ochtendstijfheid als teken van overbelasting op de vorige dag.

     http://home-1.tiscali.nl/~knmg0260/map%20sportmedisch/chronletsel.html

     • een nieuwe dag

     In de ochtendkring ontmoeten de kinderen elkaar aan het begin van een nieuwe dag.

     http://www.google.be/search?q=cache:f434vZZV8l8J:www.klasse.be/archieven/archieven.taf%3Factie%3Ddetail%26nr%3D5186+montessori+basisschool=nl=lang_nl=UTF-8

     Ook al voel jij je veilig op je eigen kamer en kan het nog zo prettig zijn om naar de televisie te kijken, je moet onder ogen zien dat je eigenlijk nooit voor de realiteit kunt weglopen. Immers, door op deze manier te blijven leven, blijft alles zoals het is. Telkens zal er weer een nieuwe dag aanbreken vol met vernedering en ellende.

     http://www.pesten.net/index_scholieren.html

     met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


     • de komende dag
     • de volgende dag
     • de voorafgaande dag
     • de voorgaande dag

     Een ander voorbeeld is www.bayerninfo.de, vooral aardig omdat niet alleen verkeersinformatie wordt gegeven, maar ook prognoses. Zowel voor de komende dag, als voor het komende uur.

     http://www.trafficlinq.nl/webwijzer/verkeersinformatie.htm

     Virusvaccinatie: Dit geeft ook een activatie van het immuunsysteem. Dat de griepprik bij ongeveer 1 op de 5 mensen de volgende dag een griepgevoel opwekt is hetzelfde principe.

     http://medischcontact.artsennet.nl/forum/ppu/30808/,

     Alle operaties vinden in principe 's ochtends plaats. Het dier moet in de ochtend nuchter worden gebracht. Dat betekent dat hij/zij de voorafgaande dag vanaf 18.00 uur niet mag eten maar wel drinken.

     http://www.dierenkliniekrisdam.nl/operaties

     De vloer is soms een beetje stroef (als er op een voorgaande dag een studentenfeestje is geweest) en soms een beetje glad (als ze met zeep hebben gedweild).

     http://www.torito.nl/agenda/devloer/index-caudillos.html

     • een stralende dag

     Toch leek het erop alsof zijn vingers stijf waren geworden wanneer hij wilde schrijven. Dat gaf hem een onaangenaam gevoel, maar toen hij jong was, ging dit niet gepaard met hulpeloosheid. De dag zou komen waarop de belemmeringen niet langer bestonden; een stralende dag die hij zou vieren met champagne.

     Verleidingen, Rudolf Geel,

     in voorzetselgroep


     • gedurende een dag
     • in een dag
     • na een dag

     Het verhaal in de game speelt zich af gedurende een dag en tijdens die dag maak je zowel ochtend, middag, avond als nacht mee.

     http://www.xgn.nl/360/rubriek/43958/interview-jean-maxime-moris-remember-me-ontstond-na-annuleren-playstation-exclusive/,

     Hij herinnert zich de tijd dat je vanuit Bumba in een dag makkelijk tot in Kisangani kon rijden.

     De Standaard,

     Er is echter bij hommels, solitaire bijen en wespen geen afbreekpunt aanwezig. De angel kan daarom opnieuw worden gebruikt. Bij de honingbij is dat niet het geval, want daar breekt de angel plus het gifblaasje met spiertje af en beschadigt daarmee het insect, dat er na een dag aan dood gaat.

     http://www.ahw.dds.nl/indexhommel.html

     met substantief erachter


     • een dag de tijd
     • een dag tijd

     U zegt: ik had het wel moeten doen. Maar het was een heel hectische dag. U was boos, u was overdonderd. Maar u had een dag de tijd . De hele dag moet toch bij u het gevoel zijn geweest: morgen doet de rechtbank uitspraak. Dat betekent toch dat u met uw gedachten bij die uitspraak was.

     http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b5_3_7.htm

     Hierdoor hadden we al na een enkele dag filmen het benodigde materiaal. Omdat we hiermee een dag tijd wonnen was er ineens de mogelijkheid om de daaropvolgende avond wederom naar het water te gaan.

     http://karperwereld.nl/artikelen2/fotografie/item/top-10-pics-van-kevin-diederen,

     overig


     • een dag lang
     • een dag later

     Ze komen nog geregeld langs, de 'slooptoeristen' die, gewapend met een zakje gereedschap, een dag lang willen frunniken aan auto's. En ze zijn altijd weer zwaar teleurgesteld als Van de Wiel het gezochte onderdeel binnen vijf minuten op de balie heeft liggen. Weg 'dagje uit'.

     http://www.nrc.nl/loopbaan/artikel/1046758904313.html,

     Ik wilde laatst tandpasta kopen, maar die was er niet meer [...]. Een dag later moest ik terug komen om alsnog tandpasta te halen.

     Nederlands Dagblad,

     • een dag geleden

     Een dag geleden gestoken door een wesp in mijn bovenlichaam. De plek eerst klein en pijnlijk, wordt steeds groter [...].

     http://www.dokter.nl/nieuws-items/nieuwsberichten/huisarts-nieuws/87-wespensteek,

     Vaste verbindingen


     alle dagen


     1. iedere dag; dagelijks; vervolgens ook algemener: voortdurend

      Synoniem: dagelijks; voortdurend

      Alle dagen feest. Ik wil snoepen elke dag. En zingen als ik lach. Tekeer gaan als een beest. Ik wil alle dagen feest. Alle dagen feest.

      www.kinderband.nl/Alle%20dagen%20feest.doc

      Geïnterviewden kijken dan uit naar wat de journalist van een gesprek of een reportage maakte. Want een mens komt niet alle dagen in de krant.

      De Standaard,

      "Ja", zei hij, "wij hebben een vijver laten graven. Ik bedoel, mijn vrouw heeft hem laten graven [...]. Ik was er eerst een beetje tegen, ik heb zelfs gedreigd dat ik dan tuinkaboutertjes in het grasperk zou zetten [...]. En nu sta ik alle dagen op wacht, om de reiger weg te jagen."

      De Standaard,

     bij de dag leven


     1. onbekommerd en gericht op de huidige dag leven, zonder zorgen om wat nodig is voor de toekomst; leven zonder zich zorgen te maken over de toekomst

      Synoniem: van de ene dag in de andere leven

      De Spanjaarden leven het liefst bij de dag en zijn nooit sterk geweest in voorzorgsmaatregelen om toekomstige problemen te vermijden.

      De Standaard,

      Contact met de natuur en daardoor met jezelf, onthaasting. Dus geen agenda's trekken en een datum prikken voor over een paar weken, maar leven bij de dag.

      Algemeen Dagblad,

      Mijn besluit om dingen te veranderen was geen vlucht, maar een manier om dingen te onderzoeken die ik in Nederland niet kon vinden. Contact met de natuur en daardoor met jezelf, onthaasting. Dus geen agenda's trekken en een datum prikken voor over een paar weken, maar leven bij de dag.

      Algemeen Dagblad,

      Ik heb in augustus 2000 mijn "werk" leven weer opgepakt, voor 3 uur per dag. Met veel vallen en even zovele keren weer opstaan heb ik het tot nu toe gered. Wat ik er zelf aan heb gedaan, is geprobeerd te leven bij de dag. Ik heb al die tijd, en nu ook nog, het gevoel gehad dat ik alleen maar deze dag door moest komen, en daarna zou ik wel weer zien.

      http://home.wxs.nl/~elvo/

     dag aan dag


     1. iedere dag opnieuw; alle dagen door; onafgebroken

      Synoniem: onafgebroken

      Ze leden nogal eens honger, maar de kamer in Hotel Lutèce werd aangehouden, net als de sportauto met chauffeur. Die had Isadora in de winter in Nice gehuurd, en meegenomen naar Parijs, waar de chauffeur dag aan dag voor de ingang van het hotel stond te wachten tot hij nodig was.

      't Is zo weer nacht, Joyce Roodnat,

      Hoe brengen trappisten hun dagen door? Tussen 3 uur in de ochtend en 8 uur 's avonds hebben ze - over het hele jaar gespreid en afgewisseld met handenarbeid - zes tot zeven uur gebed en daarbij nog drie uur lectio divina. Zo ziet hun dagindeling eruit, dag aan dag, jaar in jaar uit, zonder vakantie.

      De Standaard,

      Thans is de notaris ook zeer vaak actief als bemiddelaar bij echtscheidingen. In opdracht van de wetgever neemt de notaris deze taak ook op zich in de financiële sfeer met de nieuwe schuldbemiddeling. Hij beoefent het preventief recht dag aan dag, wat leidt tot meer rechtszekerheid.

      http://www.notaris.be/

      De politicus is van zijn piëdestal gehaald, en zijn mythische allure van redder des vaderlands wordt dag aan dag aangetast.

      Cultuur is oorlog, Leo De Haes,

     dag in dag uit


     1. iedere dag opnieuw; alle dagen door; zonder enige onderbreking
      Ter uitdrukking van de onafgebroken herhaling gedurende een lange termijn en vaak met de bijgedachte aan de verveling of saaiheid die daardoor ontstaat.

      Synoniem: dag na dag

      Steeds meer ondernemingen zijn er zich van bewust dat hun websites dag in dag uit op maximum vermogen moeten draaien.

      De Standaard,

      Bewijst de overheid niet dag in dag uit evenmin in staat te zijn om onze problemen op te lossen? Sterker nog: zijn niet de sectoren die op dit moment de grootste problemen hebben, namelijk de zorg en het onderwijs, juist sectoren die in overheidshanden zijn?

      http://www.stopdeuitverkoop.nl/manifest.html,

      De staking is een protest tegen het voornemen treinpersoneel van de Nederlandse Spoorwegen vaker hetzelfde traject in te zetten [...]. Machinisten en conducteurs vrezen dat hun werk eenzijdig wordt wanneer ze dag in dag uit het zogenoemde 'rondje om de kerk' rijden.

      NRC,

      Hij schreef met mededogen over onderduikers [...]. Daar had men bijvoorbeeld een man en een vrouw, die dag in dag uit samenzaten in een kelderruimte tegenover elkaar, ieder aan een kant van een tafel. Ze hebben niets te doen. En als dat niets af is, dan volgt er weer niets, en morgen is er ook niets.

      NRC,

     dag na dag


     1. iedere dag opnieuw; alle dagen door; onafgebroken

      Synoniem: dag in dag uit; onafgebroken

      Het was grijs en somber en kil, dag na dag, een paar weken achtereen.

      Nathalie, Ger Verrips,

      Mijn uitzicht is het coulissenlandschap van deze Gelderse uithoek, waar de wegen met populieren en knotwilgen zijn bezoomd, - door de dakramen van mijn werkkamer zie ik wolken, zoals deze gestadig voorbijdrijven, jaar na jaar, seizoen na seizoen, dag na dag, uur na uur, ieder ogenblik anders van vorm.

      Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

      Zo leveren wij lasdraad, diverse handlasmachines, MIG TIG lastoortsen, spuitbussen, veiligheidsartikelen, enzovoorts. Snel, betrouwbaar en dag na dag topprestaties.

      http://www.valkwelding.com/nlindex.htm

      Als je dag na dag de komeet in het oog houdt, zie je dat ze langzaam verschuift ten opzichte van de sterren.

      De Standaard,

     dagen; dagen en dagen


     1. een groot aantal dagen; talloze dagen

      Het duurde dagen voor wij weer naar buiten durfden.

      Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

      Ook heeft hij vele meters archieven overal in het land moeten doorspitten, evenals alle belangrijke architectuurtijdschriften tussen 1860 en 1930, op zoek naar de naam Van Gent tussen de bouwaankondigingen. "Dagen en dagen alleen maar papier doorbladeren. Superstom werk." Maar het resultaat was er: een lijst van honderden gebouwen.

      http://www.delta.tudelft.nl/artikel/-dagen-en-dagen-papier-doorbladeren/6187,

     dagen aan een stuk


     1. telkens weer opnieuw gedurende de hele dag; dagen na elkaar zonder onderbreking

      De stormen in Newfoundland komen van nergens en duren dagen aan een stuk.

      De Standaard,

      Het was juni en het regende nu al dagen aan een stuk, het groen van de bomen leek al een bruine tint te krijgen en het moest nog zomer worden.

      Schimmel - zomer 1981, Patricia Lasoen,

      Het lianenextract mag alleen onder toezicht van sjamanen genomen worden, na het volbrengen van zuiveringsrituelen die dagen aan een stuk kunnen duren.

      http://www.wereldwijd.be/archief/ww310-34.htm,

     de dag van iemands leven


     1. de mooiste of meest memorabele dag van iemands leven

      Geef hem de dag van zijn leven met een van de volgende speciale vaderdagspecials. Laat een droom werkelijkheid worden!

      http://www.trafficcontrol.nl/vaderdag.php

      De vroegere directeur van CHD, is een van de animatoren op het podium die de sprekers aankondigen. Hij doet het met de flair die hem zo eigen is. Dit moet de dag van zijn leven zijn.

      http://www.wereldwijd.be/opinie/wim.htm,

     de dagen aftellen


     1. dagelijks het aantal afnemende dagen tellen in afwachting van zeker moment waarnaar men uitkijkt; een naderend tijdstip ongeduldig afwachten door het afnemende aantal dagen geregeld te tellen

      Die is te mooi om mee te rijden, had Arthur plagend gezegd, maar Victor telde de dagen af, kon aan niets anders denken dan het grote avontuur.

      De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

      Iedereen die het Rijksmuseum ook maar enigszins een warm hart toedraagt, kijkt reikhalzend uit naar de opening en telt de dagen af.

      http://ddk.pressdoc.com/36320-aftellen-tot-opening-rijksmuseum-in-beeld-op-nrc-nl,

     een dag van frustraties; een dag van hagel en wind; dagen van tegenslag


     1. een dag waarop plaatsvindt of zich voordoet wat in de van-bepaling wordt genoemd

      Het zal een dag van frustraties en tegenspoed worden.

      http://www.mil.be/navycomp/logbook/zenobegramme.asp?LAN=N=48,

      Rond twaalf uur 's nachts nestelen ze zich in het kantoortje van een soepfabriek, morgen wacht er weer een dag van hagel, wind en water.

      NRC,

      Na twee dagen van tegenslag door zware storm hebben de 50 Nederlanders aan boord het hijsplatform Giant-4 gisteren hun bergingswerkzaamheden van de gezonken Russische kernonderzeeër [...] hervat.

      De Telegraaf,

     een drukke dag


     1. dag met veel bezigheden, met een grote toeloop van belangstellenden, met veel verkeer enz.

      Hier heeft hij zijn bieper. Daar een draagbare telefoon. En melden maar. Vooral zaterdag is altijd een drukke dag. Dan loop je continu een paar storingen achter.

      NRC,

      De drukke dagen met veel bewegen en zwemmen, vreemde bedden en het vroege opstaan gaan doortellen.

      http://www.9maand.be/vader/logboek/sept6.php,

      Zondag wordt ook een drukke dag door terugkerende toeristen. De filegevoelige trajecten zijn de wegen rond grote steden als Madrid, het zuiden van Barcelona, Valencia en Bilbao.

      De Standaard,

     de godganse dag; een godganse dag


     1. (informeel, pejoratief)
      onafgebroken of voortdurend gedurende de of een dag
      Ter uitdrukking van een negatieve gemoedsgesteldheid zoals ergernis of verveling.

      Het regende bijna de godganse dag pijpestelen, het was bitter koud, de wegen waren door slijk en nattigheid aartsgevaarlijk.

      http://www.rondevanvlaanderen.be/nl/historiek/erik.html

      Eén man hield met een smeedtang een puntbeitel op een klinknagel, terwijl drie anderen in volledige cadans om beurten met een voorhamer de nagel door de platen ramden. Zonder ophouden, de godganse dag.

      http://www.voeks.nl/Derden/koud15.htm

      Wat doe jij eigenlijk de godganse dag?! Noem mij één bezigheid die wat voorstelt!

      Cloaca, Frank Adam,

     een kalme dag


     1. dag die rustig verloopt, zonder dat er veel te doen is of zonder stoornis

      Hoewel het in normale omstandigheden een kalme dag zou zijn - de Amerikaanse markt was gesloten en in Europa werd volop karnaval gevierd - hield de verkoopsdruk [...] aan.

      De Standaard,

      Na twee dagen stevig wandelen is dit een kalme dag. U heeft in de ochtend alle tijd om rustig op te staan, te ontbijten en het stadje een beetje te verkennen.

      http://www.anderlicht.nl/los_glaciares.html,

      'Net als hulpagent Thomas Gijsen denkt dat het een kalme dag wordt, valt de vrouw binnen.' Een kalme dag zal het dus wel niet worden. De vrouw is Charlotte Walschap, de vrouw van Chris, die komt melden dat haar man hun elfjarige zoontje heeft ontvoerd en dat hij van plan is hem te vermoorden.

      http://thrillerschrijvers.hyves.nl/blog/#,

     een man van de dag; een mens van de dag


      een volle dag


      1. een volledige dag

       Een volle dag zouden ze over de rit doen.

       God's gym, Leon de Winter,

      een zwarte dag


      1. dag waarop een groot ongeluk of een zware tegenslag plaatsvindt; dag gekenmerkt door rampspoed of onheil

       We verlaten de vallei der koningen en rijden naar de tempel van Hatshepsut, bekend van de 'Hatshepsut massacre' in 1997, waarbij 58 toeristen (hoofdzakelijk Japanners) vermoord werden door 6 gewapende fundamentalisten. Het was een zwarte dag voor het toerisme in Egypte.

       http://users.telenet.be/tomtorfs/egypte/egypte.html,

       De toespraken waren hoofdzakelijk in het Nederlands en het Duits, de moedertaal van de omgekomen bemanningsleden [...]. De stafchef van de Luchtmacht, sprak van een zwarte dag en over de verslagenheid die ook een week na het ongeval nog zeer groot blijft.

       De Standaard,

       1 September wordt de zwarte dag: dan wordt bekendgemaakt welke personen van de loonlijst worden geschrapt.

       NRC,

      het onderwerp van de dag


      1. datgene waarover iedereen spreekt; het voorwerp van alle gesprekken

       De bokkesprongen van de Bel-20-beursindex zijn de jongste weken het onderwerp van de dag in beleggerskringen.

       De Standaard,

       Het belangrijkste onderwerp van de dag waar vrijwel alle sprekers op in haakten was de sterke toename van het dataverkeer en hoe daarmee om te gaan in de toekomst.

       http://www.nerg.nl/tijdschrift/abstract643.html,

      met de dag


      1. iedere dag opnieuw
       Ter uitdrukking van een geleidelijke toename of afname.

       Tekorten werden gedekt door papieren pesos uit te geven, die met de dag minder waard waren.

       NRC,

       Voorspellingen zijn moeilijk te maken. Feit is dat [...] het optimisme met de dag toeneemt.

       De Standaard,

       De vakbonden zeggen dat de hoop op een overname van de onderneming met de dag afneemt.

       De Standaard,

       De slaagkansen voor een Navo-Russische overeenkomst worden met de dag optimistischer ingeschat.

       De Standaard,

       De burgerzin neemt met de dag af. Burgers meldden steeds minder misdrijven aan de politiediensten.

       De Standaard,

      op alle dagen lopen


      1. de bevalling iedere dag verwachten; op het punt staan te bevallen; ook van dieren: op het punt staan te jongen

       Met 'De Turkenflat', zijn derde boek, komt hij sterk terug [...]. Inspecteur Peter Kressen spant zich tot het uiterste in, maar een andere hoofdpersoon, Dennis Hiemstra, leeft in argeloosheid voort. Zijn teergeliefde vriendin loopt op alle dagen, hij moet een oude rammelbus opknappen en zijn groot rijbewijs halen, druk, druk, druk.

       http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/archief/article/detail/2511216/2000/02/05/Commotie-na-het-verdwijnen-van-het-Turkse-meisje-Ayse.dhtml,

       Hij [...] was gediplomeerd radiomonteur en zij was hoogzwanger. De tweede avond al kwam hij aankloppen bij 17-éénhoog, of het hier altijd zo godvergeten stonk. 'Ja,' zeiden ze. 'Sodeju,' zei Onlangs, 'mijn Jopie loopt op alle dagen en ze wordt er misselijk van.'

       Het damesorkest en andere stadsverhalen, Herman Pieter de Boer,

       Het voorjaar is gearriveerd!! Op de boerderij is er volop drukte, de schapen hebben inmiddels allemaal gelammerd, de zeug loopt op alle dagen, zij en haar hok zijn er volledig klaar voor.

       http://www.friesveenweidevlees.nl/files/uploads/varkensvlees__bezorging.htm

      sinds jaar en dag


      1. al heel lang; van oudsher

       Synoniem: van oudsher

       Bovendien biedt het glooiende landschap sinds jaar en dag een weldadige rust en ongeëvenaarde natuurpracht.

       http://www.haspengouw.be/02_1_Toeristisch_haspengouw.htm

       Met het project wil Amsterdam tegemoetkomen aan de woningnood die sinds jaar en dag in de stad heerst.

       De Standaard,

      van dag tot dag


      1. op een wijze of volgens een tempo waarbij telkens een periode centraal staat, die loopt van de ene dag tot de volgende; met de nadruk meer op het aspect van de continuïteit: de ene dag telkens na de andere zonder onderbreking of uitzondering; iedere dag opnieuw; onafgebroken

       Synoniem: onafgebroken

       Het gaat langzaam, van dag tot dag kan ik iets meer.

       De bondgenoot, Marcella Baete,

       Omdat het bijna altijd zo verliep dat het slachtoffer een hoogmoedige of luie hoge ome was en naar algemeen bekend was niets liever gezien werd dan dat hoogmoedige luie omes op hun donder kregen, groeide zijn populariteit van dag tot dag.

       Verborgen schade, Aster Berkhof,

       De troeteldiertjes van zijn klas, het tweede leerjaar, zijn dit jaar twee goudamadines. [...]. Er is echter iets vreemds aan de gang met deze 11 cm lange, uit Noord-Australië stammende, uitermate gezellige zaadetertjes. [...]. Hebben ze eieren, dan kieperen ze die uit het nest. Moeten ze jongen grootbrengen, dan laten ze die sterven. [...]. Nu hebben ze weer jongen en de spanning stijgt van dag tot dag .

       De Standaard,

       Ze was twee jaar jonger dan ik, erg warm en ze hield van dag tot dag meer van me.

       Nathalie, Ger Verrips,

      2. iedere dag afzonderlijk, zonder verdere verwachtingen of plannen
       Vaak in combinatie met het werkwoord leven.

       Ik moet ook realistisch blijven. Ik ben bijna een jaar geblesseerd geweest. Het ging zaterdag heel lekker, maar ik kan natuurlijk altijd een terugslag krijgen. Ik leef van dag tot dag.

       NRC,

       Volgens haar arts [...] gaat Seles goed vooruit, maar ook hij durfde geen prognoses te maken. ,,Ik leef voorlopig van dag tot dag, zonder tijdschema'', ging de speelster verder.

       NRC,

       Zonder verleden of toekomst leven ze van dag tot dag.

       http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

       Waar en wanneer de punt wordt gezet achter zijn rijke carrière is Posthuma noch bondscoach Alberda echt duidelijk geworden bij de evaluatie van de verrichtingen tijdens het internationale seizoen en de vooruitblik naar een verontrustend zwaar volgend jaar. "Het is eigenlijk heel simpel. Ik bekijk het van dag tot dag en van jaar tot jaar."

       Meppeler Courant,

      van de ene dag in de andere leven


      1. onbekommerd en gericht op de huidige dag leven, zonder zorgen om wat nodig is voor de toekomst

       Synoniem: bij de dag leven

       Hij leeft zelfs niet meer van de ene dag in de andere, hij leeft vandaag.

       De Standaard,

       Ik moet durven kijken in mezelf, en uitstippelen, uitstippelen hoe het nu verder moet met mijn leven, of helemaal niks uitstippelen en van de ene dag in de andere leven, improvisatie, dat lijkt me verstandiger en van hieruit brieven schrijven naar al mijn vrienden.

       Het tranenmeer, Elisabeth Marain,

      van de ene dag op de andere


      1. meteen de volgende dag; onverwacht en binnen zeer kort tijdsbestek; plots; ineens

       Synoniem: ineens; plots; plotseling

       De crisis van 1982 is het resultaat van een combinatie van de lage prijzen voor exportproducten en de explosie van de rentevoeten. Van de ene dag op de andere moet men dus meer terugbetalen met minder inkomsten.

       http://users.skynet.be/sky74032/pages/nederlands/NEDvannoordtotzuid.htm

       "Als het moet, staken we van de ene dag op de andere opnieuw", klinkt het in vakbondskringen.

       De Standaard,

       Ik stopte ook van de ene dag op de andere met roken.

       De Standaard,

      zijn dag niet hebben


      1. niet tot zijn gewone prestaties in staat zijn doordat men op de betreffende dag lichamelijk of geestelijk niet in de vereiste conditie of toestand is

       Ze werden dan ook uitgeschakeld door het verrassende Roemenië. Dat beschikte altijd al over technisch begaafde voetballers, maar eindelijk lijken ze ook mentaal en collectief sterk. Maar wanneer Hagi zijn dag niet heeft, en dat komt regelmatig voor, dan stort met de leider het hele elftal in.

       NRC,

       De tweede helft hadden we eigenlijk ook vaker moeten scoren. Maar we mogen al lang blij zijn dat Robert Groninger zijn dag niet had. Hij speelde wel goed maar maakt normaal de kansen ook af.

       Meppeler Courant,

       In de iets hogere (maar geen hoge) passages wou zijn stem helemaal niet klinken. Ofwel had de bekende Nederlandse tenor zijn dag niet, ofwel zit Camerata Trajectina met een generatieprobleem.

       De Standaard,

       Balkenende had zijn dag niet bij de openbare beschouwingen. Zeker iedereen heeft het weleens, feestje dag ervoor, huwelijk staat op knappen, je zoon is gezakt voor zijn zwemexamen of je vriendinnetje heeft vijf minuten voor het debat gebeld dat ze zo van je houdt, maar waarom ze je nooit ziet. Enfin, redenen genoeg om je dag niet te hebben.

       http://www.hendrik-jandewit.nl/2009/09/je-dag-niet-hebben-kent-u-die-uitdrukking/,

      2. slechtgehumeurd zijn; niet in de beste stemming verkeren

       De eerstvolgende keer in Ootmarsum sprak ik hem aan over de vele varianten op zijn thema. Maar hij had zijn dag niet en had al wat biertjes op, hij mompelde wat en maakte een armgebaar van 'laat maar gaan', waaruit ik concludeerde dat ik het er maar niet meer over moest hebben.

       http://renevanmaarsseveen.nl/3839/ton-schulten,

       Een goede sfeer is een voorwaarde om in teamverband goed te kunnen werken. Er is natuurlijk wel eens iemand die zijn dag niet heeft. Dat net de verkering uit is, bijvoorbeeld. Die proberen we dan eerst op te vrolijken. Lukt dat niet, dan komt die op een andere plaats te werken. Maar meestal valt het wel mee.

       Meppeler Courant,

      Spreekwoorden


      Hoe later op de dag, hoe schoner volk


      1. Vormvariant: Hoe later op de avond, hoe schoner volk

       (informeel)
       de voornaamste gasten komen het laatst; ook gezegd als vriendelijke of schertsende verwelkoming van late bezoekers of gasten

       Frances werd nieuwsgierig bekeken toen ze aarzelend over de oprit liep. 'Hoe later op de dag, hoe schoner volk!' riep een zwartharige chauffeur in een rood uniform.

       http://books.google.nl/books?id=uwqBTFv0twQC&pg=PT184&lpg=PT184&dq=%22hoe+later+op+de+dag,+hoe+schoner%22&source=bl&ots=x0pZSboDib&sig=27TpanyVkOpRyuKHAwdoHfP6rqQ&hl=nl&sa=X&ei=VUUOUvO7BomatAbL3oD4Bw&ved=0CEUQ6AEwBDgK#v=onepage&q=%22hoe%20later%20op%20de%20dag%2C%20hoe%20schoner%22&f=false,

       'Hoe later op de dag, hoe schoner het volk,' zegt tante Märta zurig, wanneer Steffi in de keukendeur verschijnt. Maar de geërgerde toon is slechts gespeeld.

       http://books.google.nl/books?id=nhljkajt-ywC&pg=PA34&lpg=PA34&dq=%22hoe+later+op+de+dag,+hoe+schoner%22&source=bl&ots=Yv0G2oFPaS&sig=J9RBx9E8UI31Ub_VQXO01i3VX40&hl=nl&sa=X&ei=VUUOUvO7BomatAbL3oD4Bw&ved=0CE8Q6AEwBzgK#v=onepage&q=%22hoe%20later%20op%20de%20dag%2C%20hoe%20schoner%22&f=false,

       Vrij makkelijk vonden we de feestlocatie. Wij waren de laatsten die arriveerden. Hoe later op de dag, hoe schoner het volk zullen we maar denken toch? We werden hartelijk onthaald.

       http://gigaro.punt.nl/content/2006/06/topmiddagje,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      • dagje

      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      dag 2.1

      de dag, beschouwd als de tijd die men met zekere activiteiten of op een specifieke wijze doorbrengt

      Combinatiemogelijkheden


      als object bij een werkwoord


      • de dag doorbrengen
      • een dag doorbrengen

      Aha, hare koninklijke hoogheid heeft de vorstelijke sponde verlaten en komt kijken hoe het eenvoudige dekvolk de dag doorbrengt.

      Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

      Uw Cruiseprogramma [...]; Vandaag heeft u van ongeveer 08.00u. tot 17.00u. de tijd om uitgebreid kennis te maken met de grootste stad van Portugal: Lissabon! [...]; 6e dag, Op zee: U brengt de dag door op zee. Leef u uit op het joggingparcours, in de fitnessruimte met moderne apparatuur of ga bijvoorbeeld heerlijk relaxen in het wellnessgedeelte.

      http://www.stipreizen.nl/-reisprogramma-crhps-cruiseprogramma,

      In Babo kun je rustig een dag doorbrengen zonder je te vervelen […]. 's Ochtends kom je hier voor de lekkerste koffie van de stad […]. Langzaam wordt het middag, en kies je wat hartigs van de kaart […]. Ondertussen kun je de […] jugendstilelementen in het interieur bestuderen.

      http://www.specialbite.com/restaurants/arnhem/babo-caf%C3%A9

      met adjectief ervoor


      • een aangename dag
      • een genoeglijke dag
      • een onvergetelijke dag
      • een prachtige dag

      De ontspannen sfeer, de zeer tropische uitstraling en de goede kwaliteit van zeilen en surfplanken zorgen voor een aangename dag.

      http://www.bonaireexclusief.nl/activiteiten/activiteiten.html

      Stem af op FM 93.7, FM 92.4 of FM 88.7, luister hoe je kan deelnemen en schrijf je in voor een onvergetelijke dag.

      http://www.vlaamsbrabant.be/objects/ontspannen/toerisme/Triptips/Toerisme_triptips_zomerstreken.pdf

      Onder een prachtige herfstzon en met een temperatuur van om en bij de 20 graden was het voor medewerkers en deelnemers een prachtige en onvergetelijke dag.

      http://www.spora.student.kuleuven.ac.be/spora2001/NED/files/artikels.htm,

      met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


      • een inspannende dag
      • een spannende dag
      • een vermoeiende dag

      Na het heerlijke en goed verzorgde diner gaan we snel terug naar het appartement om te gaan slapen, want morgen wordt ook een (in)spannende dag.

      http://www.gorcumsreisburo.nl/verslag_gr%20kreta2.htm,

      Omdat in de loop van de namiddag nog meerdere pelgrims het klooster binnenstrompelen na een lange vermoeiende dag, doen ze nog een "dormitoria" open.

      http://www.maesfrank.be/verslagen/28mei.htm,

      Woordfamilie


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      dag 3.0

      periode van 24 uur waarin de aarde eenmaal om haar as draait, die wordt gerekend vanaf een bepaald moment, meestal vanaf middernacht, en die als tijdseenheid wordt gebruikt om een datum te bepalen; etmaal

      Semagram


      Een dag…

      is een periode; is een tijd

      • [Functie] dient als hulpmiddel bij tijdsindeling en datering
      • [Duur] duurt 24 uur
      • [Frequentie] komt 365 keer voor op een jaar
      • [Tijd] begint om middernacht

      Algemene voorbeelden


      De paradox van de eendagsvlinder: zowel voor een vlinder als voor een mens duurt een dag vierentwintig uur.

      http://www.kuleuven.ac.be/thomas/actualiteit/indekijker/13/impulsen.htm

      De tijd die we in het dagelijkse leven gebruiken is de zonnetijd. De basiseenheid voor het meten van de zonnetijd is de dag: dat is de tijd die (gemiddeld) verloopt tussen twee opeenvolgende doorgangen van de zon door dezelfde meridiaan (tussen twee middagen op dezelfde plaats), als gevolg van de rotatie van de aarde.

      http://mymemory.translated.net/t/Dutch/English/zonnetijd,

      Een etmaal (dag) is 24 uur en loopt van 00:00 tot 24:00. 24:00 is dus 00:00 de volgende dag. De klok loopt tot 23:59:59 en springt daarna naar 00:00:00 en de datum wordt met 1 dag verhoogd.

      http://www.robkalmeijer.nl/index.html,

      Het toeristisch seizoen is er nu ingedeeld in gele, groene en blauwe dagen. Tijdens de 38 gele dagen bruist het van de activiteiten, zijn er minimum 10 ambachtslui aan het werk en zijn 33 erven open in het Openluchtmuseum. De 107 groene dagen zijn iets minder druk en tijdens de 27 blauwe dagen is Bokrijk veeleer een wandelpark, waar slechts enkele huisjes open zijn.

      De Standaard,

      De algemene toestand is zo alarmerend dat we zelfs stemmen van hedendaagse denkers horen opgaan, die zeggen [...] dat het einde van de wereld nabij is. We kennen de dag niet en evenmin het uur, maar of die nu nabij zijn of niet, toch staat daar voor de mensheid dezelfde betekenis en dezelfde weg van het, zowel private als openbare leven.

      http://users.pandora.be/broederschapjoan/Ndrlnds/Brdrschp/charter.html

      Combinatiemogelijkheden


      met adjectief ervoor


      • een hete dag
      • een kalme dag
      • een koude dag
      • een mooie dag

      Zaterdag 30 augustus, het beloofde een hete dag te worden, en jawel rond de middag gaf de thermometer 37º aan.

      http://www.vlis.be/voorbije/voetbal2003.htm,

      De telegrafisten van de 'Titanic' ontvangen enkele ijswaarschuwingen. 14 april 1912: Een kalme, mooie maar koude dag op de Atlantische Oceaan.

      http://www.musicals.nl/titanic/

      (In de combinatie met gans geen standaardtaal maar vooral in Vlaanderen gebruikelijk als spreektaal en in Nederland voor veel taalgebruikers met ouderwetse bijklank.)
      • de ganse dag
      • de hele dag

      Onder "zondag" wordt verstaan de astronomische dag, d.w.z. van 's zaterdags middernacht tot 's zondags middernacht (van 0 uur tot 24 uur). [...]. Volgende werkzaamheden mogen 's zondags (de ganse dag) worden uitgevoerd in zoverre de normale uitbating van het bedrijf het niet mogelijk maakt ze op een andere dag uit te voeren: toezicht op de bedrijfsruimte; schoonmaken, herstellen en onderhouden, nodig voor de regelmatige voortzetting van het bedrijf; de werkzaamheden (buiten de productie), die nodig zijn voor de regelmatige hervatting van het bedrijf de volgende dag.

      http://www.accg.be/BEDU/syndicaal_leven/pdf_sociale_gids/Zondagrust.pdf,

      Bewoners van verzorgingshuizen 24 uur in een luier. Steeds meer oudere bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen dragen de hele dag een luier.

      Provinciale Zeeuwse Courant,

      • de voorbije dag
      • de vorige dag

      Neerslag wordt door het weerstation gemeten over een periode van 24 uren in het interval 00.00 u - 24.00 u. Precies om middernacht wordt de hoeveelheid neerslag van de voorbije dag geregistreerd, de regenmeter wordt gereset en er start een nieuwe meting voor de volgende dag.

      http://www.meteowesterlo.be/weer/weer.htm,

      In onze klas hangt een dagkalender. Bij zo'n kalender scheur je elke dag het blaadje van de vorige dag af. Daarom wordt hij ook wel een scheurkalender genoemd.

      http://kinderenwebhotel.be/lesvoorbereidingen/2e_graad/kalender.doc,

      • een nieuwe dag

      Wij staan altijd open voor een enthousiasteling met baanbrekende ideeën. Jij bent zo iemand? Dan moest je al bij vacature zijn. Elke dag is een nieuwe dag, een nieuwsdag. Wij communiceren het nieuws dat u die dag te vertellen heeft. Kortom: Today's a newsday.

      http://www.globalimage.be/intro.htm

      met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


      • de komende dag
      • de volgende dag
      • de voorafgaande dag
      • de voorgaande dag

      Parkeergarage [...], tarief: € 2,00 voor eerste uur, € 1,50 per extra uur met een maximum van € 8,- tot middernacht. Hou er rekening mee dat vanaf middernacht het volledige dagtarief voor de komende dag in rekening wordt gebracht.

      http://www.hotel-limburgia.nl/modules/smartsection/print.php?itemid=17

      Wanneer na twee opeenvolgende waarschuwingen bevestigd door briefwisseling één van die voorwaarden nog steeds niet nageleefd wordt, gelast de Burgemeester de uitbater over te gaan tot evacuatie en de inrichting elke dag ten laatste om 22 u. te sluiten en ze niet heropenen voor 6 uur de volgende dag.

      http://www.mouscron.be/francais/police/rgp_nl.pdf,

      Als u de voorafgaande dag ziekenfonds was verzekerd, blijft u ziekenfondsverzekerd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

      http://www.zvn.nl/index.html

      De kaarten voor het evenement/de evenementdag van uw keuze kunt u tot uiterlijk de voorgaande dag tot 24.00 uur online bestellen.

      http://www.worldporttournament.nl/kaartverkoop

      • een schitterende dag
      • een stralende dag

      22 april werd een schitterende dag. De zonnestralen zorgden ervoor dat iedereen in het geallieerde kamp zich goed voelde. Zelfs het geschut zweeg voor een groot deel tijdens de voormiddag.

      http://www.langemark-poelkapelle.be/toerisme/bez_gas.html,

      Vrijdag 12 januari 2001 [...]. Net als gisteren is het en stralende dag (20° C in de schaduw)! We nemen weerom de fiets en rijden naar het schrijn Emamzade-Ye Sayyed Ja'Far.

      http://www.cs.kuleuven.ac.be/~kurtd/kris/briefa.html,

      in voorzetselgroep


      • binnen de 10 dagen
      • binnen de 15 dagen
      • binnen drie dagen
      • binnen enkele dagen

      Gelieve ons de volgende stukken te bezorgen: 1° Binnen de 10 dagen, volgend op de datum van onderhavige brief: een mandaat waarin de persoon aangeduid wordt die belast wordt om u als gevolmachtigde te vertegenwoordigen en waarin diens bevoegdheden gestipuleerd worden (cf. art. 26 § 1 van de bijlage bij K.B. van 26 september 1996). 2° Binnen de 15 dagen, volgend op de datum van onderhavige brief.

      http://www.vhm.be/xA2001DOC/hfd08DOC/model5-02.doc,

      De opleiding van onze 1.000 computergebruikers had beter gekund en we waren te optimistisch: bij de eerste pannes hebben we gezegd dat binnen drie dagen alles in orde zou zijn; het zijn drie maanden geworden.

      De Standaard,

      De herfst als overgangsseizoen kent enorme contrasten [...]. Binnen enkele dagen kan het omslaan, zoals in 1965: op 7 november nog 20 graden in Limburg, maar een week later vroor het in Eelde 13 graden en viel er sneeuw.

      http://www.knmi.nl/voorl/nader/eeneeuwherfst.htm,

      • gedurende een dag
      • gedurende één dag
      • in een dag
      • in één dag
      • tijdens een dag
      • tijdens één dag

      Tijdens het inloggen kun je aangeven dat de computer je inloggegevens gedurende één dag moet onthouden, zodat je niet steeds je gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw hoeft in te voeren.

      http://pages.ebay.nl/help/account/signin.html,

      Derde droneaanval in een dag in Jemen. In Jemen is donderdag voor de derde keer in 24 uur een Amerikaanse droneaanval uitgevoerd. Daarbij zijn drie vermoedelijke strijders van Al-Qaida gedood.

      http://www.nieuws.nl/algemeen/20130808/Derde-droneaanval-in-een-dag-in-Jemen,

      Overtuig je ervan dat de hoogte van een ster niet verandert tijdens een dag en niet tijdens een jaar.

      http://www.ratio.ru.nl/website/content/bijlagen/azl/1_Inleiding.pdf

      • na de dag van
      • na de dag waarop

      Ik heb daar na de dag van aankomst niet meer aan gedacht.

      Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

      Een besluit van het College van Bestuur [...] tot het opleggen van een maatregel wordt met redenen omkleed binnen twee weken na de dag waarop de beslissing is genomen, schriftelijk aan de overtreder medegedeeld.

      http://www.hhs.nl/studenten/statuut/statuut.html

      • op de dag van
      • op de dag voor
      • op de dag voorafgaand aan

      In deze aangifte moeten, per soort minerale olie, de hoeveelheden worden vermeld die hier te lande in verbruik werden gesteld: a. die zij voorhanden hadden te 0.00 uur op de dag van de tariefverhoging; b. die hen werden toegezonden voor de dag van de tariefverhoging, maar pas tussen de datum van de tariefverhoging en de datum van indiening van de overeenkomstige voorraadaangifte zijn toegekomen.

      http://www.brafco.be/nl/actualiteiten/nieuws_detail.asp?id=413

      Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgend academiejaar.

      http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Examenregl.pdf,

      Of een campagne nu kort- of langlopend is, de medewerkers [...] melden zich altijd telefonisch op de dag voorafgaand aan een werkdag.

      http://www.martinairpromotions.nl/index_flash.asp

      • eerder op de dag
      • laat op de dag
      • later op de dag
      • midden op de dag
      • vroeg op de dag

      De cd-fabriek van EMI Compact Disc is sinds vanmiddag 16.30 uur weer in bedrijf. Het pand moest eerder op de dag ontruimd worden vanwege een bommelding.

      http://www.kliknieuws.nl/default.asp?ID=B9B93173-0000-0000-2000-000000000000,

      Als de overschrijving laat op de dag binnenkomt dan kan een extra verwerkingsdag nodig zijn. Is de tegenpartij bij een andere bank aangesloten dan gebeurt de overschrijving de volgende bankwerkdag of twee tot drie dagen later.

      De Standaard,

      Later op de dag, rond 19.00 uur, is de witte Volkwagen Caddy netjes geparkeerd aangetroffen op de Thomas van Aquinostraat, niet ver bij de plaats van het dodelijk schietincident vandaan.

      http://www.politie.nl/gezocht/verdachten/2013/juli/05-liquidatie-willem-schermerhornstraat.html,

      Midden op de dag staat de zon het hoogst. Het is daarom verstandig midden op de dag, tussen 12.00 en 15.00 uur de zon te vermijden, of u extra te beschermen tegen te veel zon.

      http://www.apotheek.nl/Thema_s/Thema_s/Zonvakantie_zonder_zorgen.aspx?mId=10702&rId=38,

      Wurgneigingen beginnen bij mij soms ontzettend vroeg op de dag. Zoals 's ochtends 6.30 u (!), als zoonlief van bijna 4 bij ons in bed kruipt. "Ik heb heeel lang geslapen hè mama?" "Nou jongen, maar ga nog maar even liggen dan gaan we zo naar school". "Ik wil niet naar school vandaag". "Je gaat gewoon naar school". "Niet! Echt niet, hoor!"

      http://www.ouders.nl/xinz9905.htm

      • over een dag
      • over enige dagen
      • over enkele dagen

      Na zijn aftreden als premier "over een dag, een maand of nog langer" zal ik de politiek verlaten, zo kondigde Amato aan.

      NRC,

      Trouwens, als U [...] thans nog wat tijd wil voor reflectie en gesprek pas over enige dagen of volgende week is dat mij ook heel wel!

      Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

      De eerste resultaten van proefnemingen worden op z'n vroegst over enkele dagen verwacht.

      De Telegraaf,

      • per dag

      Toen alvleesklierkanker hem zijn laatste maanden aan het ziekbed kluisterde, bleef 24 uur per dag een militair aan zijn ziekbed waken uit vrees dat hij in vlagen van waanzin geheime informatie zou prijsgeven.

      http://www.esat.kuleuven.ac.be/education/options/da/iroptiondna/knipsels/vonneumann.htm,

      De Chileense studente [...] probeert de relatie tussen het aantal uren licht per dag en de groei van de algen te bepalen.

      http://www.mil.be/navycomp/logbook/belgica.asp?LAN=N=51

      • sedert die dag
      • sedert enkele dagen

      Gedurende zes maanden na dagtekening van deze Staatscourant kunnen belanghebbenden bezwaren tegen de inwilliging van het verzoek bij de Minister van Justitie indienen. Zes maanden na 22 mei - dat was 22 november 1951. Sedert die dag heette Gieneman dus Willem Lodewijk Bienema, en verleden jaar mei woonde hij nog in Steenderen.

      Met voorbedachten rade, Henri Knap,

      Sedert enkele dagen neemt hij daar geen genoegen meer mee.

      Opwaaiende zomerjurken, Oek de Jong,

      • sinds een dag
      • sinds deze dag
      • sinds die dag

      Het oude rekord was sinds een dag in handen van zijn landgenoot Sylvian Bouchard met 1.12.27.

      De Standaard,

      Over de mentaliteit in de lokale politiek is nog geen onderzoek gevoerd en cijferanalyses van de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 weerspiegelen goed nieuws. Het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers is sinds die dag gestegen met bijna 8 procent in vergelijking met de verkiezingen van 1994.

      De Morgen,

      • tot de dag dat
      • tot de dag waarop

      Vanaf de eerste luier van Anna tot de dag dat Dorus naar de middelbare school ging, vlogen de jaren als weken voorbij.

      http://www.taaldigitaal.nl/auteurs/Jos_van_Bemmel/fragment.htm

      In plaats daarvan kan de rechter ook een maatregel opleggen in de vorm van psychiatrische opname, officieel bijzondere behandeling geheten, die uiterlijk kan duren tot de dag waarop de jongen 21 jaar wordt.

      NRC,

      • vanaf deze dag
      • vanaf die dag

      Wie daarentegen koopt op de laatste dag van de quinzaine, wordt pas eigenaar vanaf deze dag en betaalt reeds vier dagen later.

      http://www.kubrussel.ac.be/WSetew/effectentekst.html

      De NS proberen voor 15 januari zoveel mogelijk dubbeldekkers te voorzien van aangepaste spoelen. Het bedrijf zet vanaf die dag namelijk 21 Regiorunners in als intercity tussen Amsterdam en Vlissingen.

      Meppeler Courant,

      met voorzetselgroep


      • een dag per jaar
      • een dag per maand
      • een dag per week

      Konsumenten in de rijkere delen van de wereld wordt gevraagd om een dag per jaar niet te gaan winkelen. De dag vraagt om bezinning over de gevolgen van de Westerse overkonsumptie en de gevolgen daarvan voor het milieu.

      http://www.ddh.nl/nwd/2000/,

      De straten zijn nog steeds vol auto's, dus zijn we snel geneigd om gewoon weer in de auto te stappen. Maar als er een dag per maand zou zijn waarop niemand zou rijden, kunnen we eindelijk de resultaten zien van ons bewustzijn.

      http://www.stelling.nl/kleintje/310/pippi.htm,

      Ik hoorde van mijn trainer dat het goed voor de lijn is om één dag per week, 24 uur niet te eten (wel drinken!).

      http://www.goeievraag.nl/vraag/persoon-gezondheid/gezondheid/vasten-lijn.12507,

      • de eerste dag van het jaar
      • de eerste dag van de vakantie
      • de eerste dag van november
      • de derde dag van het jaar
      • de derde dag van de vakantie
      • de derde dag van november
      • elke dag van het jaar
      • elke dag van de vakantie
      • elke dag van november
      • de laatste dag van het jaar
      • de laatste dag van de vakantie
      • de laatste dag van november

      Niet eerder moest Nederland zo lang wachten op een vorstdag. Omdat in De Bilt ook maandagmorgen zonder vrieskou gepaard ging, werd het record uit 1970 verpulverd. Toen was 11 december de eerste dag van het jaar met vorst.

      De Telegraaf,

      Vrijdag 6 januari 2012, de derde dag van de vakantie. Bij het opstaan was het prachtig weer, volkomen onbewolkt en het zou een lekker warme dag worden.

      http://weblog.bajor.nl/index.php?/archives/253-Vrijdag-6-januari-2012,-de-derde-dag-van-de-vakantie..html,

      Honderd jaar later zorgen een hele reeks vaartuigen voor een haast klokvaste verbinding tussen Bergen en Kirkenes, elke dag van het jaar, in weer en wind.

      De Standaard,

      Op de laatste dag van november liet het Eemskanaal ten noorden van Groningen zich van zijn kille kant zien. Het water was weliswaar mooi vlak, de atmosfeer echter miezerig en mistig, afgewisseld met buien en schuine zij- of tegenwind.

      http://www.nlroei.nl/Topic-11.html,

      • de dag voor zekere gebeurtenis, datum of periode
      • de dag na zekere gebeurtenis, datum of periode
      • een dag voor zekere gebeurtenis, datum of periode
      • een dag na zekere gebeurtenis, datum of periode
      • in de dagen na Prinsjesdag

      De actrice zal de toorts op 12 augustus dragen en dat is de dag voor de officiële openingsceremonie.

      http://www.sbsonline.nl/modules.php?name=news=babesnieuws=2759,

      De keuze van vijf december, de dag voor Sinterklaas, is niet toevallig.

      De Standaard,

      Op tweede kerstdag moest ze weer terug, liftend, om op de dag na Kerst het feest van de lerarengroep te kunnen bijwonen.

      Trouw,

      De Franstalige socialistische onderwijsvakbond roept zijn leden op tot een nieuwe staking op maandag 22 april, de dag na de paasvakantie in het Franstalig onderwijs.

      De Standaard,

      In de dagen na Prinsjesdag regende het complimenten in de media.

      http://www.sp.nl/nieuws/tribune/9910/miljoen.stm,

      met dat-zin


      • de dag dat
      • op de dag dat
      • tegen de dag dat

      Oorzaak: een dramatisch gebrek aan politieagenten. Iedere beschikbare agent is namelijk gereserveerd voor 2-2-2002, de dag dat in Amsterdam het Huwelijk zal worden voltrokken.

      http://www.groene.nl/2001/0150/rz_huwelijk.html,

      Tussen 1 juli 2003 en 5 september 2003, de dag dat de consultatieperiode sloot, ontving de commissie in totaal 257 reacties.

      http://www.google.nl/search?q=cache:j89Dj5eX3DYJ:www.ez.nl/upload/docs/MVOdocumenten/PDF-Documenten/CODE%2520Tabaksblat.doc+aandeelhouderskringen+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8,

      De kunstenares treedt temidden van haar familie en vrienden in het huwelijk op de dag dat zij dertig jaar oud wordt.

      ANP,

      Ter gelegenheid van de tentoonstelling, die afgelopen vrijdag is geopend, op de dag dat Fellini 75 zou zijn geworden, is ook een internationaal symposium over hem gehouden.

      NRC,

      Tegen de dag dat de zaak op de rol staat heeft de advocaat geen tijd - hij heeft nooit tijd - en de rechter geeft hem - keer op keer - uitstel.

      http://www.xs4all.nl/~ingel/publications/asscher.html,

      met onbepaald voornaamwoord


      • alle dagen
      • elke dag
      • iedere dag

      In het zuiden ligt in de gemeente Hechingen en van heel ver zichtbaar is het romantische kasteel Hohenzollern (alle dagen open van 9 tot 16.30 uur).

      De Standaard,

      De pont is in deze periode elke dag van 9.00 tot 22.00 uur te gebruiken.

      Dagblad van het Noorden,

      Vanaf half november 1993 vroor het iedere dag: Twenthe noteerde - 11,4 graden.

      http://www.knmi.nl/voorl/nader/eeneeuwherfst.htm,

      overig


      • de dag daarna
      • de dag daarop
      • de dag daarvoor
      • de dag ervoor

      Vorige week al hebben de bonden een ultimatum aan de werkgevers gestuurd: als er voor 13 maart geen CAO-akkoord is, worden de dag daarna stakingen uitgeroepen.

      NRC,

      Ze stapten op naar de plaats waar op 17 augustus 1896 een zekere Bridget Driscoll als eerste weggebruikster werd gedood door een rijdende auto. Driscoll werd omvergereden door een demonstratiewagen op een kermis in Crystal Palace. Een krant haalde de dag daarop een ooggetuige aan die zei dat "de auto op haar toereed met een hoge snelheid, bijna zo snel als een fiets".

      De Standaard,

      Handelsblad van 11 maart maakte melding van een ongeluk in zwembad De Veurin Zoetermeer. Door het vrijkomen van een chloorwolk waren de dag daarvoor, zoals de krant schrijft, "35 zwemmers in allerijl naar buiten gevlucht".

      NRC,

      In deze tijd van het jaar merken we dat de zon al weer wat meer kracht begint te krijgen. Dit komt omdat dit hemellichaam waar we ons leven aan te danken hebben, dagelijks hoger aan de hemel komt te staan. Maar niet alleen staat de zon hoger aan de hemel, dagelijks kan ze ongeveer vier minuten langer schijnen dan de dag ervoor.

      http://www.meteonet.nl/index.html,

      • een dag lang
      • een dag later

      Een dag lang de natuur in met www.24uurnatuur.nl. In heel Nederland barst het op 22 juni 24 uur lang van de activiteiten in de natuur; voor iedereen. Allemaal in het kader van de manifestatie '24 uur voor de natuur'.

      http://www.roderjournaal.nl/nieuws/17901/een-dag-lang-de-natuur-in-met-www-24uurnatuur-nl/,

      Hiermee anticipeert DNB op de verruiming die op die datum wordt voorzien als gevolg van omvangrijke betalingen (rente em aflossing) ten laste van de schatkist. Een dag later volgt 7,5 miljard storting op de jongste staatslening.

      NRC,

      • een dag geleden

      Je verjaardag is al een dag geleden.

      Het nietigste, Marie Kessels,

      Het is vijftig jaar en één dag geleden dat het Rode Leger veldmaarschalk Paulus op de zuidflank van het Stalingradse front tot overgave heeft weten te dwingen.

      NRC,

      Vaste verbindingen


      astronomische dag


      1. periode van 24 uur, die telkens begint en eindigt om middernacht; periode tussen 00.00 en 24.00 uur
       Oorspronkelijk ook: periode van 24 uur, die op grond van de zonsobservatie begint om 12.00 's middags wanneer deze op haar hoogste punt aan de hemel staat.

       Synoniem: burgerlijke dag

       Astronomen hebben sinds Ptolemaeus de middag als beginpunt genomen. Dat is begrijpelijk, omdat het middaguur zich het beste leent voor de meting van de zonnetijd. Wanneer de zon in het zuiden - in het zenit - staat, is de schaduw van een gnomon of primitieve zonnewijzer het kortst. Ook voor zeelui, die hun breedte bepaalden door 'een zonnetje te schieten' was de middag een geschikt uitgangspunt. Pas in 1925 werd de astronomische dag gelijk gesteld aan de burgerlijke dag, die naar het voorbeeld van de Romeinse rechtspraak om twaalf uur 's nachts begint. De Amerikaanse gewoonte om het etmaal te verdelen in AM (ante meridiem) en PM (post meridiem) herinnert echter nog aan de centrering van de dag rond de middag (meridies).

       http://groniek.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/1997/IV_97/cycvandagen_2/article.pdf,

       De Internationale Astronomische Unie besloot in 1925 de astronomische dag te middernacht te doen beginnen. Middernacht is dus = 0 uur.

       http://users.telenet.be/mbrk/goed%20om%20weten.htm

       Het is verboden werknemers 's zondags tewerk te stellen (principe van de zondagsrust). Met een "zondag" wordt bedoeld de astronomische dag, d.w.z. van 0 tot 24 uur.

       http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=395

       Uw sluitingsdag moet bestaan uit 24 opeenvolgende uren. Wat dus wel kan, is dat u ervoor kiest om uw sluitingsdag van bv. 12 uur zondagmiddag tot 12 uur maandagmiddag te laten lopen. Op die manier sluit u twee opeenvolgende halve dagen (de zondagnamiddag en de maandagvoormiddag). Uw sluitingsdag moet altijd bestaan uit 24 opeenvolgende uren. U hoeft dus niet één volle astronomische dag te sluiten, u mag ook twee opeenvolgende halve dagen sluiten.

       http://ondernemingsdatabank.indicator.be/article.php?nlid=VLTAHDAR_EU090308&src=search&domid=80&t=38-247-53&k=233,

      burgerlijke dag


      1. periode van 24 uur, die telkens begint en eindigt om middernacht; periode tussen 00.00 en 24.00 uur

       Synoniem: astronomische dag

       Maar terwijl de burgerlijke dag begint en eindigt om middernacht, begint en eindigt de dag voor de joden bij zonsondergang. Zo komt het dat de sjabbat begint op vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt op zaterdagavond op hetzelfde tijdstip.

       http://books.google.nl/books?id=gEj2OvB8_vQC&pg=PA20&dq=%22zonsondergang+en+eindigt%22&hl=nl&sa=X&ei=hIQDUs61MonetAab2oCYCg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=%22zonsondergang%20en%20eindigt%22&f=false,

       De plaatselijke of zonnetijd van Ootmarsum wordt bepaald door de geografische lengte, de meridiaan, van Ootmarsum: 6° 53’ 53”. Staat de zon juist boven deze meridiaan dus pal in het zuiden, dan is het “mid-dag” en dus 12 uur in Ootmarsum. De burgerlijke dag vangt aan met 0 uur te middernacht en duurt 24 uren van gelijke lengte.

       http://de-zonnewijzerkring.nl/downloads/b110-2012-sept.pdf,

      daags


      1. per dag
       Steeds voorafgegaan door tweemaal, vier keer e.d.

       Tweemaal daags, van 9.00 tot 10.00 uur en van 21.00 tot 22.00 uur, krijgt de kijker een overzicht van het huizenaanbod van de makelaars te zien.

       Meppeler Courant,

       Sinds december 2000 vliegen KLM en Malév al vier keer daags tussen beide hoofdsteden.

       De Limburger,

       De Schelde is de belangrijkste waterweg naar Antwerpen [...]. Een fascinerend stukje vaarwater voor beroeps- en pleziervaart, met getijden en dus ook stroming, een meanderend verloop en een uitzonderlijke biotoop. De Zee stuwt het zoute water twee maal daags de rivier in.

       http://www.jachthaven-antwerpen.be/01bf1c94590f5f412/01bf1c945c1273122/

      daags daarna; daags erna; daags na; daags nadat; daags nadien


      1. op de dag die daarna volgt; op de dag die erna volgt; op de dag na het genoemde; op de dag nadat; op de dag nadien

       Ik denk dat ze daags daarna ook nog wel de nieuwe brief ontvangen heeft, maar waarschijnlijk heeft gedacht dat dat een duplicaat was.

       NRC,

       Vóór de middag besteld is dezelfde dag nog in huis, anders wordt het pakket daags erna afgeleverd.

       De Limburger,

       De afbeelding verscheen daags na de moord in bijna alle ochtendbladen.

       Het Parool,

       Vier dagen na de bomaanslag en daags nadat Centennial Park opnieuw werd opengesteld, stroomt de massa weer toe.

       De Standaard,

       Prins Hendrik werd bij zijn binnenkomst begroet met het door twaalfhonderd zangers aanheven Wilhelmus, 'in de oude toonzetting', schreef de NRC daags nadien.

       NRC,

      daags daarvoor; daags ervoor; daags tevoren; daags voor


      1. op de dag die daarvoor komt; op de dag die ervoor komt; op de dag die voorafgaat; op de dag voor het genoemde

       Misschien had hij zich verslikt in de katoenvezel van een nieuwe fauteuil die ze daags daarvoor onder zijn gat geschoven hadden, omdat de oude zetel op was.

       Opa, Hans Claus,

       Voor het eerst sinds het einde van de Sovjet-Unie bracht Rusland gisteren een dag door zonder onafhankelijk televisiekanaal, nadat daags ervoor op bevel van het Kremlin de commerciële omroep TV6 om 24.00 uur 's nachts 'op zwart' was gezet.

       De Telegraaf,

       Dan gaat de processie van misdienaars, celebranten en gelovigen de kerk uit, langs buitenom naar de gerestaureerde heilige trap, die daags tevoren door kardinaal Noe is ingezegend.

       http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1806a.htm,

       Zij [...] verkocht ook vierduizend aandelen ImClone met een mooie winst daags voor de tuimeling van dat aandeel.

       de Volkskrant,

      dag en uur


      1. de exacte tijd; het precieze tijdstip
       Ook in de voorzetselverbinding op dag en uur.

       De voorzitter bepaalt terstond dag en uur voor de behandeling, welke zal moeten plaatshebben binnen twintig dagen na de dag van de indiening van het verzoekschrift.

       http://www.wetboek-online.nl/wet/Fw/247b.html

       Vergeet niet om de griffier een briefje te vragen bestemd voor je werkgever waarop dag en uur zal worden vermeld waarop je zaak werd behandeld voor de rechtbank.

       http://www.verbruikersateljee.be/Stairway.html

       De scherpe opmerker, en wie is dat niet onder u, zal de verandering die ik heb ondergaan, precies op dag en uur hebben kunnen traceren.

       Heeresma helemaal, Heere Heeresma,

      dag noch uur kennen; dag noch uur kunnen bepalen; dag noch uur weten


      1. (Bijbel algemeen)
       niet weten e.d. wanneer iets gaat gebeuren; in het ongewisse zijn over het tijdstip van iets
       Vaak naar Matth. 24: 36.

       De zekerheid over de zeer nabije komst van het einde gaat gepaard met een onzekerheid over wanneer de genoemde gebeurtenissen zich exact zullen afspelen. Helemaal niemand kent dag noch uur… Ook de Zoon niet. Waarom deze mededeling? Waarom is het nabije einde zo zeker, en de precieze datum niet?

       http://www.ru.nl/studentenkerk/@675662/pagina/,

       Zij houden in gedachte dat elke arme of zieke die op hun weg komt de nieuwe Christus kan zijn, want niemand kent dag noch uur dat Hij zal wederkeren.

       http://www.ordevansintjan.be/Orde_van_Sint-Jan/Geschiedenis.html

       Het is kostbare tijd, de periode om afscheid te nemen van een dierbare naaste, die gaat sterven. Een tijd die ook ongewoon is, omdat we van de dood de dag noch uur kunnen bepalen.

       http://www.moerman-info.nl/faciliteiten/palliatievezorg/index.html

       Deze leerlingen herinneren zich wat Mattheus voor ons opgeschreven heeft: dat we niet zullen weten wanneer Hij komt: wij weten dag noch uur.

       http://www.woertman.demon.nl/preken27.htm,

      de dag des oordeels


      1. (religie en levensbeschouwing [religie])
       dag van het Laatste Oordeel, waarop in het christelijk geloof God als opperste rechter goeden en kwaden zal scheiden en de goeden in de hemel worden opgenomen, terwijl de kwaden door de duivels definitief naar de hel worden afgevoerd

       Synoniem: de jongste dag

       'Maar Ik zeg u: van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels' (Mattheüs 12:36). Maar zijn al die woorden dan zo'n ramp? God neemt ze toch zeker niet serieuzer dan wij?

       http://members.lycos.nl/zuidvrouw/

       De alarmschreeuw klonk op en de wolvenjagers, dol van angst dat de oogst van een heel seizoen verloren zou gaan, togen aan het werk met hun lange messen, als demonen op de dag des oordeels.

       De wolvenlus, Nicholas Evans,

      de dag hopen te beleven dat


      1. hopen mee te maken wat in de dat-zin wordt genoemd

       Ik hoop de dag te beleven dat degenen - zowel in de zakenwereld als in de regeringen - die hier verantwoordelijk voor zijn [...] ter verantwoording worden geroepen omdat zij miljoenen Nederlanders in de ellende hebben gegooid door er voor te zorgen dat er decennia lang een tekort aan normale huurwoningen bleef.

       http://www.nujij.nl/economie/in-nederland-zijn-jarenlang-te-veel-kantoren.22688355.lynkx,

       Dit omdat ik hoop de dag te beleven dat we losraken van al die religieuze moralisten met hun pseudowetenschappelijke geneuzel.

       https://ejbron.wordpress.com/2012/03/19/17027/,

      de dag van gisteren


      1. de vorige dag

       In 1997 is de sector Persoonsenquêtes Kwartaire Sector (KPE) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) [...]. In POLS wordt elke twee jaar een module opgenomen, waarmee de dagelijkse tijdsbesteding wordt gemeten. De eerste data zijn van januari tot en met december 1997 verzameld. In 1997 is aan circa 5000 mensen van twaalf jaar of ouder gevraagd aan te geven hoe zij de dag van gisteren hebben doorgebracht en welke activiteiten zij hebben uitgevoerd.

       http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/md99.txt

       Wat zal ik vandaag doen? Gewoon de dag van gisteren voortzetten of helemaal vooraan herbeginnen?

       Die kleine dingen, Helene Hemelaers,

      de dag van heden


      1. (formeel)
       de huidige dag

       Schrijf gewoon dat op de dag van heden ... welke datum hebben we vandaag?

       Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

      de dag van morgen


      1. de eerstvolgende dag

       Een aanwijzing van Dana hoe ik moest rijden bracht mij met mijn gedachten weer op haar en op de dag van morgen, de dag van mijn vertrek.

       Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

       De eerste groepen demonstranten tegen de G-8-topontmoeting zijn ondertussen aangekomen [...]. De demonstranten, ringen in hun neus, alternatieve shirtjes, bereiden zich voor op de dag van morgen. Grote spandoeken worden gemaakt terwijl de verdedigingshelmen over de vloer verspreid liggen.

       De Telegraaf,

      de dag van de aardbeving; de dag van de bevrijding; de dag van de controle; de dag van de moord; de dag van de tariefverhoging; de dag van de terugreis; dagen van economische werkloosheid; dagen van koersverliezen


      1. de dag, respectievelijk de dagen waarop plaatsvindt wat in de van-bepaling wordt genoemd

       Eén van de bewakers vertelt terloops dat de Yamaguchi-groep als eerste vrijwilligerswerk deed na de aardbeving. We deelden al eten uit op de dag van de aardbeving. De regering en het stadsbestuur, zo voegt hij eraan toe, wisten in de chaos onmiddellijk na de beving niet eens waar ze moesten beginnen.

       NRC,

       8 mei is ook de dag van de bevrijding, ook van Duitslands bevrijding van een mensonwaardige criminele dictatuur.

       http://www.samenvooreuropa.nl/word/teksten/ash_1045.htm

       Het NeCeDo, het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken, stelt per sport vast hoeveel controles er jaarlijks minimaal moeten worden uitgevoerd. De sporter krijgt op de dag van de controle te horen dat hij is aangewezen. Weigert hij medewerking dan volgt automatisch een sanctie.

       http://www.nos.nl/sport/achtergronden/doping/destrijdtegendoping.html,

       Het museum toont vooral voorpagina's van kranten in de week van 6 mei 2002, de dag van de moord.

       NOS Nieuws,

       In deze aangifte moeten, per soort minerale olie, de hoeveelheden worden vermeld die hier te lande in verbruik werden gesteld: a. die zij voorhanden hadden te 0.00 uur op de dag van de tariefverhoging; b. die hen werden toegezonden voor de dag van de tariefverhoging, maar pas tussen de datum van de tariefverhoging en de datum van indiening van de overeenkomstige voorraadaangifte zijn toegekomen.

       http://www.brafco.be/nl/actualiteiten/nieuws_detail.asp?id=413

       Vandaag is de dag van de terugreis.

       http://members.lycos.nl/gelsomina/dagboek9.htm,

       Niettegenstaande heeft Indaver gekozen een lagere capaciteit te draaien om de eventuele dagen van economische werkloosheid maximaal te beperken en de mensen maximaal aan het werk te houden.

       http://www.a-m.be/actie/verslRTecotewerkstelling.html,

       Er werd door de handelaren gesproken van een technisch herstel na drie opeenvolgende dagen van koersverliezen.

       NRC,

      de dag tevoren


      1. de vorige dag; in bijwoordelijke zin: op, tijdens de vorige dag

       Toen zaten zij naast elkaar op het terras in vouwstoeltjes. Zij las De Telegraaf van de dag tevoren en besprak met Tineke de horoscoop van de kreeft van gisteren.

       Het jaar van de Kreeft, Hugo Claus,

       Ook gisteren werd bekend dat het koninklijk huis een onderzoek instelt naar de loslippigheid van Ken Stronach, de kamerdienaar van prins Charles. Stronach was de dag tevoren al geschorst nadat The News of the World, een zusterkrant van The Sun, uit zijn mond onthullingen had opgetekend over de relatie tussen Charles en Camilla.

       NRC,

       Een goede prestatie, te meer omdat de amazone uit Exloo de dag tevoren een blessure had opgelopen en met pijnstillers te paard klom.

       Meppeler Courant,

      de bewuste dag; die bewuste dag


      1. de dag waarvan reeds sprake was of die bekend is

       Nadat het eindelijk was gelukt om met oom David een datum vast te stellen waarop ze naar zijn oude huis kon verhuizen, stond ze op de bewuste dag met een bus met al haar spullen voor de deur van de tweekamerwoning, waar haar oom uit zijn bed sprong om dit vervolgens naar de woonkamer te verslepen.

       De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

       E. ontkent zijn deelname, evenals eerder R.H.Z. (36) uit Lelystad, die in september al voor dit feit werd veroordeeld. De twee zouden de bewuste dag 's ochtends rond half tien de Rabobank zijn binnengekomen, gewapend met vuurwapens.

       Meppeler Courant,

       In het beklaagdenbankje hield de inmiddels ontslagen taxichauffeur vol dat hij die bewuste dag niet in strijd met de wet had gehandeld.

       Meppeler Courant,

      de grote dag


      1. de dag waarop de belangrijke gebeurtenis of datgene waar men naar uitkijkt, gaat plaatsvinden

       En dan breekt de grote dag aan! De reis naar het vliegveld, koffers op de lopende band, inchecken, de kick van al die volstrekt overbodige aankopen in de tax-freeshop, door de tunnel, "fasten your seat-belts".

       http://www.xs4all.nl/~lange01/zorg/poes-3.html,

       In de VanHarte HuwelijksFeestPlanner raden wij aan de bruidstaart op zijn laatst twee maanden voor de grote dag te bestellen.

       http://www.vanharte.nl/vol_br_bruidsbanket.htm

       Jan heeft enkele trainingen afgewerkt in het gezelschap van de Duitse nationale baanselectie en enkele Gerolsteiner-profs. 7 december 2003 MTB-parcours in prima staat. Drie weken voor de grote dag ligt het MTB-parcours er nog steeds prachtig bij.

       http://users.skynet.be/fa539644/Laatste%20nieuws.htm,

      de halve dag


      1. gedurende de helft van de dag, vaak meer bepaald overdrijvend bedoeld voor: gedurende een aanzienlijk deel van de dag

       Als je van plan bent om de halve dag weg te blijven kun je dat op zijn minst toch wel even tegen me zeggen.

       Hersenschimmen, J. Bernlef,

       Het college van burgemeester en wethouders heeft het eens grondig laten onderzoeken: is het wel zo'n goed idee dat die onvolprezen Amsterdamse marathon dwars door de binnenstad gaat [...]? Nee, dat was niet zo'n goed idee [...]. De trams staan de halve dag vast en allerhande maatregelen rond het parcours, zoals noodbruggen, kosten bergen geld.

       Het Parool,

       Na een diepe slaap, waaruit hij uitgeput wakker werd met gruwelijke droomresten, meer gevoeld dan gezien, kostte het hem de halve dag om zichzelf terug te vinden.

       Een soort Engeland, Robert Anker,

      de jongste dag


      1. (religie en levensbeschouwing [levensbeschouwing])
       dag van het Laatste Oordeel, waarop in het christelijk geloof God als opperste rechter goeden en kwaden zal scheiden en de goeden in de hemel worden opgenomen, terwijl de kwaden door de duivels definitief naar de hel worden afgevoerd

       Synoniem: de dag des oordeels

       In de klassieke kerkelijke opvatting is de kerk het totaal aan ware gelovigen door de geschiedenis heen, van Adam tot de 'jongste dag'.

       http://people.zeelandnet.nl/kielmp/israel_-_volk_en_land.htm

       En onderweg vragen we ons monkelend af of onheilsprofeten en doemdenkers niet van alle tijden zijn [...], en of hun impact op "de lichtgelovige massa" niet wordt overschat. Tenslotte hebben we ooit met zijn allen aangenomen "dat het aantreden van het jaar duizend in Europa een panische angst voor het aanbreken van de jongste dag teweeg zou hebben gebracht".

       De Standaard,

       In de nauwe doorgang langs het koor lagen de doden achter elkaar, zoals soms de patiënten op brancards in de gang bij de operatiezalen, maar dan achterover in marmer op hun sarcofagen, onder definitieve narcose. Hij stelde zich voor, hoe de toestand hier zou zijn op de jongste dag, als zij allemaal uit hun graven verrezen en kennis met elkaar maakten, de honderden helden en edelen en kunstenaars: de chicste club van het verenigd koninkrijk.

       De aanslag, Harry Mulisch,

      de orde van de dag, in de verbinding (niet) aan de orde van de dag zijn


      1. (niet) gepland zijn voor bespreking, behandeling of uitvoering; (niet) op de agenda staan

       Een uitgebreider bronnenonderzoek om deze mensen alsnog te groeperen, en zo dit deel verder uit te spitten, is niet aan de orde van de dag wegens de opgegeven tijdslimiet.

       http://home.planetinternet.be/~sintlod8/annelies/deel_III_hfst_1.htm

       De Gimv is geïnteresseerd in de mobilofonie en zal een eventueel voorstel bestuderen. Maar momenteel is dat er nog niet. Belgacom benadrukte gisteren dat de openstelling niet aan de orde van de dag is. Er is geen beslissing genomen.

       De Standaard,

      2. (niet) geregeld gebeuren; zich (niet) voortdurend voordoen; (niet) algemeen gangbaar of gebruikelijk zijn; (niet) in zwang zijn

       Al weken wordt de Amsterdamse haven geconfronteerd met arbeidsonrust waarbij werkonderbrekingen en actievergaderingen aan de orde van de dag zijn.

       NRC,

       Multinationals opereren in een mondiale omgeving, de wereld is hun speelveld. In die wereld zijn grote fusies en overnames aan de orde van de dag.

       http://www.belastingdienst.nl

       Ontvoeringen zijn in Colombia aan de orde van de dag. Zowel misdadigers als politieke opponenten houden zich er mee bezig. Maar vooral in kringen van de drugshandel is ontvoering een veelgebruikt middel om pressie uit te oefenen.

       NRC,

      3. (niet) actueel zijn als gespreksthema; (niet) algemeen besproken worden

       In alle media werd er uitvoerig over geschreven en gesproken en de vraag hoever actuele kunst mag gaan, was volop aan de orde van de dag.

       Mise-en-scène, Axel Bouts,

       Het is dan ook niet verwonderlijk dat het debat omtrent een wettelijke regeling voor euthanasie (opzettelijke levensbeëindiging op verzoek van de patiënt) aan de orde van de dag is.

       http://www.med.kuleuven.ac.be/general/medical_ethics_euthanasia_nl.html,

       Ze hebben ook allemaal veertig dagen gevast, knikken ze overtuigend, waarbij al heel snel duidelijk wordt dat vasten niet echt meer op de oude leest is geschoeid. Een snoepdoos bij de hand houden om daar veertig dagen lang elk gekregen of gekocht snoepje in op te bergen, klinkt de kinderen duidelijk verouderd in de oren. Maar het onderwerp zelf is nog wel aan de orde van de dag.

       http://www.gva.be/dossiers/-p/pasen/kinderen.asp,

       Slagwoorden als inspraak, open debat, overleg, consultatie bij de besluitvorming, participatie, kortom nieuwe politieke cultuur van het hoogste niveau, waren bij deze nieuwe bevoegdheid aan de orde van de dag.

       http://www.leuven.be/showpage.asp?iPageID=290,

      de orde van de dag, in de verbinding overgaan tot de orde van de dag


      1. terugkeren tot de gebruikelijke of de geplande bezigheden, vooral na een onderbreking of een incident; zich opnieuw bezig houden met de werkzaamheden die aan de beurt zijn

       De Deelraad van Hoek van Holland, in vergadering bijeen op 18 december 2003, overwegende dat adequate, effectieve hulpverlening in het geding is, omdat er een materieel aanpassingsprobleem is tussen het ambulancevervoer en de ladderwagen van de brandweer [...], draagt de portefeuillehouders van Welzijn en Veiligheid op om dit probleem stadsregionaal aan te kaarten om te komen tot effectieve maatregelen die leiden tot een oplossing binnen een termijn van twee maanden, en gaat over tot de orde van de dag.

       http://www.hoekvanholland.pvda.nl/renderer.do/menuId/62878/sf/62878/returnPage/62878/itemId/22580/realItemId/22580/pageId/62896/instanceId/62954/,

       Sinds Rushdie vierenhalf jaar geleden onderdook is zijn grote angst geweest dat zijn zaak zou worden vergeten. Na de aanvankelijk consternatie gingen veel regeringen weer over tot de orde van de dag en ook de steuncomité's die meteen waren opgericht lieten het er na enige tijd bij zitten.

       NRC,

       De notaris condoleerde me in drie woorden en ging over tot de orde van de dag. 'Het testament van uw vader luidt als volgt...'

       Mise-en-scène, Axel Bouts,

      een doordeweekse dag


      1. etmaal dat valt op een van de gewone weekdagen en niet op zondag of in het weekend

       Politieke partijen vergaderen nog wel op zaterdag, maar veel congressen en jaarvergaderingen zijn verschoven naar een doordeweekse dag.

       http://www.nrc.nl/krant/achteraf/artikel/1074838653827.html,

       Het is een doordeweekse dag, op zondag zou het veel drukker zijn.

       NRC,

      een onweerachtige dag


      1. (meteorologie en klimatologie)
       dag met minstens één meteorologisch vastgestelde donderslag

       Traditiegetrouw is een onweerachtige dag, een dag waarop minstens één donderslag gehoord werd, op één punt op Belgisch grondgebied, door minstens één waarnemer van het netwerk van het KMI.

       http://www.meteo.be/nederlands/pages/Klimatologisch/onweers_zomer_2002.html,

      een tropische dag


      1. (meteorologie en klimatologie)
       dag waarbinnen een temperatuur van 30 graden of meer wordt bereikt

       Synoniem: hittedag ((vooral) in België)

       Het is meer dan 30 graden in De Bilt en dus maken we vrijdag een tropische dag mee. Rond 13.00 uur was het zover en daarmee telt 2013 nu al 6 tropische dagen, zo meldde Weeronline. Overigens is het sinds 2006 niet meer voorgekomen dat er zoveel tropische dagen in één jaar werden geregistreerd. Toen waren het er liefst 13.

       http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3485958/2013/08/02/Zesde-tropische-dag-van-2013-is-een-feit.dhtml,

       Een tropische dag is een dag waarop de maximumtemperatuur 30 graden of meer bedraagt [...]. Ik heb voor de berekening van de tropische dagen (ook wel hittedagen genoemd) al de nodige correctiefactoren toegepast. Tot mei 1983 gebeurden de waarnemingen immers in een open thermometerhut [...]. Gemiddeld zijn er elk jaar 4 tropische dagen in Ukkel (gemiddelde over de periode 1981-2010).

       http://www.frankdeboosere.be/klimaatukkel/tropischedagen.php,

      een vrije dag


      1. dag waarop men niet hoeft te werken of niet naar school hoeft
       Vaak in de combinaties een vrije dag [hebben, krijgen, opnemen, opofferen].

       Sinds 1990 is 5 Mei, bevrijdingsdag, een officiele nationale feestdag maar het is geen verplichte vrije dag [...]. Voor het basis en voortgezet onderwijs geldt dat het schoolbestuur besluit of de school gesloten is op 5 mei.

       http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/bevrijdingsdag-5-mei-2014.html,

       Zondag is rustdag, ook in Cambodja. We maken van deze vrije dag dankbaar gebruik, om ons onder te dompelen in de schoonheid van Cambodja's roemrijke verleden: de legendarische tempels van Ankor.

       http://www.handicapinternational.be/content.asp?lng=2=253

       Valt een wettelijke feestdag op een rustdag, dan zal de wettelijke feestdag op een andere dag worden toegekend. Indien de werknemers tijdens buitenlandse tournees een vrije dag hebben, dan wordt die vrije dag als rustdag erkend.

       http://www.cgsp.be/code/nl/page.cfm?id_page=55,

       Werknemers die ouder zijn dan 55 jaar moeten in dat voorstel iedere week een vrije dag erbij krijgen.

       NRC,

       De handel was rustig, met het oog op de vrije dag morgen in verband met de viering van 1 mei in veel landen.

       NOS Nieuws,

       Zonder technische oer-elementen als koelkast, telefoon en tv is de consument anno 1995 totaal onthand, de cd-speler is niet meer weg te denken, bij een computerstoring ziet menig thuiswerker zich genoodzaakt een vrije dag op te nemen.

       NRC,

       De bonden wilden voor verandering van de huidige regeling een vrije dag opofferen.

       NRC,

      het nieuws van de dag


      1. berichten over nieuwe gebeurtenissen of ontwikkelingen op de betreffende of op de huidige dag, zoals die verspreid worden in gesprekken door mensen, door de berichtgeving in de media e.d.

       De ik-figuur staat centraal en de kunstenaar haalt zijn inspiratie uit zichzelf, zijn avonturen en die van zijn directe omgeving, zoals het nieuws van de dag, de gevoelens of reacties van zijn vrienden, toevallige ontmoetingen, gesprekken, het weer etc.

       http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/studentcs/portal/biennale/ned/index.htm

       Het weer, het nieuws van de dag, het boek dat ik aan het lezen was, daarover wilde ze me horen praten.

       Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

       Opgestaan en koffie gedronken, en al het nieuws van de dag even op Teletekst bekeken.

       NRC,

       Om 22.00 uur komt er een newsflash en om 23.45 een samenvatting van het financieel-economische nieuws van de dag.

       NOS Nieuws,

      2. het bericht dat op de betreffende of op de huidige dag het meeste opzien baart; het meest opzienbarende nieuwsbericht

       Het nieuws van de dag was dat Philippe Léonard na zijn schorsing wellicht weer aan de aftrap verschijnt.

       De Standaard,

       Het internationele nieuws van de dag was het ontslag van de Russische veiligheidschef Alexander Lebed, wat 's avonds een lichte vlucht naar de dollar uitlokte.

       De Standaard,

      iets weten, als was het de dag van gisteren; zich iets herinneren, als was het de dag van gisteren


      1. zich iets uit een ver verleden tot in de bijzonderheden herinneren, als iets dat gisteren gebeurde en nog scherp in het geheugen ligt

       Vooral in de herfst bij harde aanlandige wind bleken al die fascinerende zeevogels gewoon in onze kustwaterendoor te trekken [...]!. Zelf kan ik mij de zware noordwesterstorm in oktober 1973 nog als de dag van gisteren herinneren, toen liefst 18 van die bewoners van het Zuidelijk Halfrond achter de branding langsvlogen!

       http://home.planet.nl/~camphuys/Seabirds4.html

       Later werd hij weer opgepakt. Daardoor kwam hij begin 1945 weer terug in Westerbork [...]. Ik weet als de dag van gisteren dat we de hele nacht hebben moeten lopen.

       NRC,

      menu van de dag


      1. menu dat op de betreffende dag wordt geserveerd

       Op vrijdag en zaterdag wordt ons restaurant gerund door vrijwilligers (leden) die het menu van de dag aan tafel opdienen.

       http://www.queenies.be/hoofd.htm

       Vooralsnog at hij hier met Luzinde het menu van de dag, dat lang niet slecht was.

       Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

      morgen is de grote dag


      1. morgen is de dag waarop iets belangrijks dat gepland of verwacht was, gaat plaatsvinden

       Iedereen ging trouwens ook vroeg naar bed, want morgen is de grote dag. We gaan eindelijk echt aan de reis beginnen!

       http://www.puna.nl/2013/09/13/station-to-station-met-sef-update-2/,

       Morgen is de grote dag! Koningin Beatrix zal afstand doen van de troon en de scepter en kroon overdragen aan haar zoon.

       http://www.werkenbijtempo-team.nl/nieuws.htm?optin=1,

       Vol verwachting klopt ons hart, want morgen is de grote dag; Sinterklaas. We hebben er veel zin in.

       http://www.deholtenhoek.nl/page.php?36,

      morgen is er weer een dag


      1. Vormvariant: morgen is een nieuwe dag; morgen komt er een nieuwe dag; morgen komt er weer een dag

       ter uitdrukking dat iets tot morgen kan wachten en haast of bezorgdheid niet nodig is

       Ik ben de hele middag bezig met onkruid wieden, samen met een paar andere vrijwilligers [...]. Eerst denk ik nog: 'Dit bed wil ik voor de koffie af hebben.' Maar dat verandert, geleidelijk aan. Ik werk steeds geconcentreerder, steeds rustiger. Voor alles is een tijd en een plaats, en morgen is er weer een dag.

       http://www.stoutenburg.nl/tuinweek.htm

       Morgen is een nieuwe dag en moeten we de draad weer oppakken.

       Haagsche Courant,

       Dat velen de beroemde slotzin 'Morgen komt er een nieuwe dag' uit 'Gone with the Wind' moeten nazeggen, leidt eveneens tot plezierige scènes.

       De Standaard,

       'Dat weet ik, je moet gewoon gaan slapen, morgen komt er weer een dag, en je moet op kop rijden op dat rechte stuk naar Chinon, dat weet je toch!'

       Zadelpijn en ander damesleed, Liza van Sambeek,

       'Morgen komt er weer een dag,' zei Simon vaak en dan liet hij het werk liggen.

       http://www.groepsverblijf.nl/vakwerk/educatie/verhalen/Harm%20de%20wolventemmer.Ton%20van%20Reen.htm

      om de dag; om de andere dag


      1. de ene dag wel en de daaropvolgende niet; elke twee dagen; eens in de twee dagen

       Koeien die om de dag gevoerd worden hebben een ander eetgedrag dan koeien die elke dag gevoerd worden.

       http://www.annahoeve.com/index1.html

       Eerst ging ik om de dag, later ging ik elke dag.

       Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

       Het leek hun het beste als zij om de dag naar het strand zouden gaan en de overige dagen zouden werken.

       Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

       Dit kun je eventueel geven, maar de dieren maken het zelf aan in precies de juiste dosering als je ze direct zonlicht of UVB aanbiedt. Leguanen hebben weinig verzorging nodig. Naast alle zaken die we op dit vel al behandeld hebben, moeten ze zeer regelmatig (om de andere dag zeker, maar soms ook elke dag) schoongemaakt worden!

       http://www.dierenkliniek.demon.nl/

      op een dag


      1. op een of andere, niet nader bepaalde dag in het verleden of in de toekomst; op zekere dag; eens; ooit

       Synoniem: op zekere dag; eens; ooit

       Toen Nietzsche op een dag een paard omhelsde, vond men dat het eerste teken dat hij gek werd. Je kunt beter zeggen: toen werd Nietzsche normaal. Anders ben ik zelf gek. Toen ik een jaar of acht was, heb ik een wild zwijn omhelsd. Dat stond aan een paaltje vastgebonden bij het circus in mijn geboortestad Utrecht. Ik vond hem zo alleen, en zo lief, en toen heb ik hem omhelsd.

       http://www.xs4all.nl/~jeroenvu/gwv/voskuil.htm,

       Ze bestonden echt, dingen zoals de asteroïden en meteorieten, waarvoor sterrekundigen waarschuwen dat ze op een dag in botsing met ons zullen komen. Maar tot nu toe hebben ze altijd gemist – of ze hebben een datum van inslag zo ver in de toekomst dat de dreiging niet reëel is.

       http://www.lifeblad.nl/uitgaves/2003_03b.pdf,

      2. gedurende een dag; in de tijdspanne van een dag

       Bovenal ben ik er bezig geweest met Mickey: mijn 5 maanden oude kangaroo-baby was nauwelijks groter dan mijn twee handen en ondanks dat een echt handen-bindertje! Met 8 voedingen op een dag (inclusief nachtvoeding rond 3.00uur) [...] en zijn duidelijke knuffelwensen hield hij me constant bezig.

       http://www.reiskriebels.nl/actiefreisverslagineke.html,

       600 calorieën op een dag is erg weinig. Zo weinig eten hou je niet lang vol.

       http://www.achmeahealth.nl/cgi/go.fpl?type=oordeelmee=43=meerinfo

      op een goede dag


      1. op een of andere, niet nader bepaalde dag in het verleden of in de toekomst; op zekere dag

       Synoniem: op zekere dag

       Simon Koster - zo heet de jongen - moet de dader zijn. Dossier gesloten? Toch niet. Want op een goede dag trekt Koster al zijn bekentenissen in.

       NRC,

       In alles valt een mathematisch patroon te ontdekken, de fluctuaties in de beurskoersen moeten dus ook voorspelbaar zijn. Als zijn computer op een goede dag een merkwaardige reeks van 216 cijfers uitbraakt, gelooft Max dat hij iets op het spoor is.

       http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

       Deze ergernis brengt weer een andere in mijn gedachten, namelijk de ideeënbus die vaak bij allerlei bedrijven op een stil plekje tegen de muur hangt [...]. En daar komt dan op een goede dag een prachtig geldbesparend idee uit de bus rollen van een of andere reeds lang vergeten medewerker van wiens bestaan men zich alleen bewust werd als hij opbelde dat hij griep had.

       Een zwervend bestaan, Bob den Uyl,

       De vijand zal op een goede dag West-Europa binnenvallen en de laatste oorlog leert ons dat het evacueren van een regering dan problematisch kan zijn.

       Acacialaan, Koen Peeters,

       Als de patiënt hard oefent [...], dan is op een goede dag de revalidatie ten einde gekomen.

       http://www.nvvs.nl/ci/cochleaire_implantatie.htm,

      op een kwade dag


      1. op een dag die ongeluk of tegenspoed brengt of anderszins ongeschikt is; op een dag waarvan niet veel goeds is te verwachten

       Toen de Magnins in de jaren vijftig naar Nieuw-Zeeland wilden emigreren, gooide dat land op een kwade dag pardoes de grenzen dicht.

       Rotterdams Dagblad,

       Als de wal waarachter zo'n meer ligt ineens doorbreekt, is de ravage niet te overzien. Zo liep het Dig Tshomeer in Nepal op een kwade dag in augustus 1985 in korte tijd plotseling leeg. Een circa 15 meter hoge muur van water en puin baande zich een weg door het dal naar beneden, waarbij vijf mensen verdronken.

       NRC,

       Door hoog op te geven van mijn positie in de wereld, mijn geld en mijn goede relaties, wist ik in korte tijd het vertrouwen van het gezelschap te winnen. Ik verloochende keer op keer de afkomst van mijn kleine kamertje en kon zo mijn gerechte straf niet ontlopen. En ziedaar, op een kwade dag gebeurde het dat ik op een wijnproeverijtje werd genodigd. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik naar zoiets toeging, ik had van wijn niet het flauwste benul want ik was van onherstelbaar slechte komaf en had tot dusverre slechts jenever geproefd.

       Een treurige afdronk, Levi Weemoedt,

       Toch gebeurt het regelmatig, dat er op een kwade dag een politieagent voor de deur staat, omdat het 'gemakkelijke' kind betrapt is op winkeldiefstal.

       http://www.riagg-rnw.nl/homepage/index1.htm

      op een mooie dag


      1. op zekere dag; eens

       Synoniem: op zekere dag

       Ik ben er zeker van dat de directie jullie op een mooie dag komt vertellen dat ze een goed middel gevonden heeft om de arbeidsplaatsen te vrijwaren.

       http://www.pvda.be/doc/ms48/caterpillarnl48.htm

       Op een mooie dag vond The Arizona Highway Patrol een smeulende hoop wrakstukken in een bocht om een hoge klif.

       http://www.zinloos.be/darwinaward.html

      op zekere dag


      1. op een of andere, niet nader bepaalde dag in het verleden of in de toekomst

       Synoniem: op een dag

       De echinopsis had bij hem nog nooit gebloemd tot op zekere dag er een wit-roze bloem te voorschijn kwam.

       http://home.tiscali.be/fvanluyten/Oswald%20Schacht.htm,

       Kom ik op zekere dag op de kamer bij de decaan en zie ik in zijn agenda een lijstje.

       NRC,

       De embryo's uit de experimenten van West zijn al snel doodgegaan. Maar men hoopt dat de embryo's op zekere dag kunnen dienen als bron voor afstotingsvrije stamcellen, die kunnen helpen ziekten te genezen.

       NRC,

       Ook zul je op zekere dag inzien dat het dilemma van je vader ten opzichte van jou onoplosbaar was.

       Cherry, Mary Karr,

      sinds een dag of wat


      1. (informeel)
       sinds ongeveer een dag; sinds een paar dagen

       De eerste vertaling die van het boek verschijnt, is de Nederlandse en die ligt sinds een dag of wat in de boekhandel onder de wel erg letterlijke titel 'Hitlers gewillige beulen'.

       De Standaard,

      van dag tot dag


      1. op een wijze of volgens een tijdschema of tempo waarbij telkens een periode centraal staat, die loopt van de ene periode van vierentwintig uur tot de volgende
       Ook in de vorm dag per dag.

       Het laatste oorlogsjaar wordt van dag tot dag aangeduid en genoteerd hoe de Duitse en de geallieerde krijgsverrichtingen waren, hoever de Amerikaanse en Britse legers waren opgerukt, hoe sterk de Duitse legioenen in het defensief waren gedrongen.

       NRC,

       Een affiche aan de muur geeft het reisschema van dag tot dag aan: op de 21ste dag passeert men op de Indische Oceaan de evenaar en op de 41ste dag bereikt men Weber.

       NRC,

       Ook het heiwerk verrichten wij zelf [...]. Het voordeel hiervan is dat wij de bouw volledig van dag tot dag kunnen plannen. U hoeft nooit op een onderaannemer te wachten.

       http://www.boetersserrebouw.nl/

       Het gaat hier hoofdzakelijk om een samenvatting van gebeurtenissen, die destijds van dag tot dag in de kranten te volgen waren.

       NRC,

       De Maatschappij voor Interkommunaal Vervoer in Brussel (MIVB) zette gisteren in de ochtend- en de avondspits 14 extra bussen en 4 extra trams in om de pendelaars op te vangen. Een programma voor de komende dagen werd nog niet opgesteld. Dat gebeurt dag per dag.

       De Standaard,

      vanaf de eerste dag; vanaf dag één


      1. meteen vanaf het begin

       De Emigratie Coach kan u begeleiden vanaf de eerste dag dat u overweegt om te gaan emigreren tot in uw emigratieland.

       http://www.emigratiecoach.nl/main.htm

       Vanaf de eerste dag stond HEMA voor eenvoud, duidelijkheid, kwaliteit en eerlijkheid.

       http://www.hema.nl/hema/hema-geschiedenis.aspx

      vandaag de dag


      1. op deze dag; op de huidige dag

       Het is vandaag de dag 25 jaar geleden dat mijn ouders elkaar leerden kennen.

       http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/834/,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      • dagaanbod
      • dagaanduiding
      • dagaangifte
      • dagaanwijzer
      • dagafschrift
      • dagafspraak
      • dagafstand
      • dagagenda
      • dagbalancering
      • dagbasis
      • dagbedrag
      • dagbeeld
      • dagbeker
      • dagbepaling
      • dagbevel
      • dagbijdrage
      • dagblad
      • dagbloem
      • dagblok
      • dagboek
      • dagbudget
      • dagbulletin
      • dagcapaciteit
      • dagcijfer
      • dagcirkel
      • dagconditie
      • dagconsumptie
      • dagcontour
      • dagcoördinator
      • dagcurve
      • dagcyclus
      • dagdagelijks
      • dagdebiet
      • dagdeel
      • dagdeling
      • dagdieptepunt
      • dagdosering
      • dagdosis
      • dagdrempel
      • dagetappe
      • dagevaluatie
      • dagevenement
      • dagevolutie
      • dagfilm
      • dagfinale
      • dagforfait
      • dagformule
      • dagformulier
      • daggebonden
      • daggedeelte
      • daggemiddelde
      • daggids
      • daggrens
      • daggroei
      • daghelft
      • daghuur
      • dagindeling
      • daginfo
      • daginkomsten
      • dagitem
      • dagjournaal
      • dagkaart
      • dagkalender
      • dagkampioen
      • dagkampioenschap
      • dagkassa
      • dagkeuze
      • dagklapper
      • dagklassement
      • dagklassering
      • dagkoers
      • dagkosten
      • dagkrant
      • dagkrediet
      • daglaureaat
      • daglelie
      • daglening
      • daglens
      • daglicentie
      • daglijn
      • daglimiet
      • dagloterij
      • dagmaximum
      • dagmelk
      • dagmenu
      • dagmeter
      • dagneerslag
      • dagnieuws
      • dagomzet
      • dagontvangst
      • dagopbrengst
      • dagoplage
      • dagorde
      • dagoverwinning
      • dagoverzicht
      • dagpas
      • dagpatroon
      • dagpiek
      • dagplafond
      • dagplanner
      • dagplanning
      • dagportie
      • dagprestatie
      • dagprijs
      • dagproductie
      • dagprofiel
      • dagproject
      • dagquiz
      • dagrantsoen
      • dagrapport
      • dagrecette
      • dagregister
      • dagrekening
      • dagrente
      • dagretour
      • dagrit
      • dagrooster
      • dagrotatie
      • dagschommeling
      • dagschotel
      • dagscore
      • dagsoep
      • dagsom
      • dagspreuk
      • dagstaat
      • dagstaking
      • dagstructurering
      • dagstructuur
      • dagsucces
      • dagsysteem
      • dagtarief
      • dagtekenen
      • dagteller
      • dagtelling
      • dagtemperatuur
      • dagticket
      • dagtiming
      • dagtotaal
      • dagtriomf
      • dagtrui
      • daguitkering
      • daguitslag
      • dagvalutering
      • dagverantwoordelijke
      • dagverbruik
      • dagverdeling
      • dagvergoeding
      • dagvergunning
      • dagverhaal
      • dagverkoop
      • dagverloop
      • dagvers
      • dagverslag
      • dagverzekering
      • dagvignet
      • dagvoorraad
      • dagvoorziening
      • dagvoorzitter
      • dagvraag
      • dagwaarde
      • dagwedstrijd
      • dagwijzer
      • dagwijziging
      • dagwinnaar
      • dagwinst
      • dagzaal
      • dagzege
      • dagzitting

      dag 3.1

      (sterrenkunde en ruimtevaart)

      periode waarin een hemellichaam rond zijn as draait; rotatieduur van een hemellichaam

      Semagram


      Een dag…

      is een periode; is een tijd

        Algemene voorbeelden


        Hoe lang duurt de dag op Saturnus? Geen mens die het weet. Metingen van de Amerikaanse ruimtesonde Cassini, die op 1 juli in een baan rond Saturnus aankwam, lijken erop te wijzen dat de geringde planeet de afgelopen kwart eeuw één procent trager om zijn as is gaan draaien. Het valt niet mee om de rotatieperiode van de planeet te meten: de wolken in de dampkring hebben allemaal verschillende snelheden.

        http://allesoversterrenkunde.nl/#!/actueel/artikelen/_detail/gli/saturnus-heeft-een-nieuwe-maan/,

        De rotatieperiode van de reuzenplaneet Saturnus bedraagt 10 uur, 34 minuten en 13 seconden. Dat is ongeveer vijf minuten korter dan tot nu toe altijd is aangenomen [...]. De rotatiepierode (de 'dag') van Saturnus was nooit nauwkeurig bekend.

        http://www.nu.nl/wetenschap/2096895/dag-saturnus-5-minuten-korter-dan-gedacht.html,

        Astronomen staan voor een raadsel nu ze er achter zijn dat Venus steeds trager om zijn as draait. In 1990 is berekend dat 1 dag op venus even lang duurt als 243,018 dagen op aarde. Nu is echter berekend dat Venus steeds trager draait en er nu 6.5 minuut langer over doet.

        http://niburu.tv/forum/showthread.php?tid=4994,

        De herkenningspunten in kwestie bleken twintig kilometer naast hun verwachte locatie te zitten. Dat komt erop neer dat een dag op Venus niet de eerder vastgestelde 243,0185 aardse dagen duurt. De dagen op de planeet blijken 6,5 minuut langer te duren.

        http://www.scientias.nl/venus-draait-langzamer-dan-vroeger/55636,

        dag 4.0

        elk van de zeven etmalen van een week; dag als deel van een week

        Semagram


        Een dag…

        is een periode; is een tijd

        • [Geheel] is een van de zeven delen van een weekcyclus
        • [Functie] dient als hulpmiddel bij tijdsindeling
        • [Duur] duurt 24 uur
        • [Voorbeeld of specimen] is een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag

        Algemene voorbeelden


        De kleermaker werkt 6 dagen op 7 van 07.00 uur 's ochtends tot 23.00 uur 's avonds. En hij is het moe! Hij doet dit al 20 jaar en heeft geen andere optie. Working, sleeping, working, sleeping.

        http://users.telenet.be/tomtorfs/egypte/egypte.html,

        "Alle dagen open is bezopen." De tekst op het sandwichbord liet er geen onduidelijkheid over bestaan. De demonstrante op leeftijd ook niet: "Zondag is de dag van God. Laat door de week meer avondwinkels toe, dat is voldoende."

        NRC,

        Combinatiemogelijkheden


        in voorzetselgroep


        • een dag per week

        Laten we met elkaar afspreken dat we vanaf nu één dag per week (de dinsdag is de beste) geen enkele cent gaan uitgeven in het dagelijkse verkeer.

        http://vrekkenpagina.nl/content/2011/08/Tip-van-de-Week,

        met onbepaald voornaamwoord


        • alle dagen van de week

        Het grootste deel van de buurt hier vanavond verzameld valt onder het commissariaat Nieuw-Gent, en dat is het eerste commissariaat, dat in oktober '97 is gereorganiseerd. En waar je dus van 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds alle dagen van de week mensen hebt die u kunnen bijstaan.

        http://www.gent.be/gent/bestuur/hoorzit/gent4.pdf,

        overig


        • welke dag is het?
        • wat voor dag is het?

        Wanneer krijgen we het verzameld werk te horen, vroeg ik. - Misschien morgen... Welke dag is het morgen? Niemand kon er op antwoorden. We waren hier een nieuwe tijdrekening begonnen en we hadden de dagen nog geen namen gegeven. - Vandaag zijn we de vijfde dag hier. - En we vertrokken op een zaterdag. - Dus... woensdag vandaag.

        Een burgerlijke vakantie in het zuiden, Piet Sterckx,

        Welke dag is het, hij weet het niet, welke maand, het angstzweet breekt hem uit, is het voorjaar of najaar, de zon staat laag boven de rivier, verblindt zijn ogen, waar is hij, hij kijkt om zich heen, alles weg, blanco, leeg, dit gebeurt wel vaker met mensen van zijn leeftijd, ze vallen zomaar dood neer omdat ze niet meer weten waar ze zijn.

        Liefdesdood, Oscar van den Boogaard,

        'Wat voor dag is het vandaag?' 'Donderdag.'

        Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

        Vaste verbindingen


        de dag des heren


        1. (religie en levensbeschouwing [levensbeschouwing])
         de dag van de week die aan God is gewijd; zondag

         Op een dag des heren bij voorbeeld, heeft hij zich tien uur lang beziggehouden met het lezen van 24 zwo-subsidieaanvragen, in plaats van met zijn kroost te spelevaren op het Paterswoldse meer.

         Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

         Aan de voet van de heuvel dommelt de stad weg in gespannen rust: zondag, de dag des heren, is hier nog heilig.

         De Standaard,

        de zevende dag


        1. (religie en levensbeschouwing [levensbeschouwing])
         de zevende dag in de week, gewijd aan God; ook in meer profane toepassing: zondag; de rustdag

         God schiep de zevende dag om te rusten en voor de verandering heb ik me daar dit keer aan gehouden.

         http://www.joelsmets.be/Joel/Joel2/DAGBOEK.htm,

         Zes dagen in de week reed vader met de vrachtwagen door Europa en op de zevende dag, zondag, zat hij uitgeput in de stoel te slapen met zijn zoontje op schoot.

         NRC,

         Wanneer productiebedrijven eenmaal hun bedrijfstijd verlengd hebben tot zes dagen, wordt de stap naar de zevende dag gemakkelijk gezet. Uiteraard kan niet alle werk op zondag worden nagelaten. Ziekenzorg en politie zijn in dit verband bekende voorbeelden. Ook in de agrarische sector (veehouderij) was er altijd sprake van zondagsarbeid.

         http://oud.refdag.nl/vp/981113vpco.html

        een vaste dag


        1. bepaalde, vooraf vastgelegde of afgesproken dag in de week

         De cliënt zal iedere week op een vaste dag bellen en krijgt op een gegeven moment te horen dat hij wordt uitgenodigd voor een tussentijds gesprek op de polikliniek.

         http://www.dehoop.org/,

         "'s Zaterdags spelen is 's maandags rust [...]", zegt Laurent. "Maar misschien schakelen we straks over naar zondag als vaste dag voor de thuismatchen."

         De Standaard,

         Net als de Gemeentereiniging op een vaste dag in de week het huisvuil ophaalt, zo haalt ook het Kringloopbedrijf per wijk op een vaste dag het oud papier op.

         http://www.kringloopdelft.nl/index.htm

        zeven dagen op zeven


        1. ((vooral) in België)
         ieder van de zeven dagen in een week; alle dagen; elke dag

         Bij de Customer Service kan u 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 terecht.

         http://www.belgacom.be/enterprises/gallery/content/products/documents/manuals/isdn/isdn_NL.pdf

         Niemand werkt uiteraard zeven dagen op zeven. Dus ook daar heb je wisseling nodig.

         http://www.gent.be/gent/bestuur/hoorzit/gent4.pdf,

         De politiepost is iedere dag (7 dagen op 7) toegankelijk tussen 07.00 en 19.00 u.

         http://www.izegem.be/wegwijs/stedelijkedienstverlening/politiezone.htm

        Woordfamilie


        Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        • badkledingdag
        • brooddag
        • frietdag
        • fruitdag
        • gehaktdag
        • kliekjesdag
        • macaronidag
        • melkdag
        • pannenkoekendag
        • pizzadag
        • poetsdag
        • restaurantdag
        • restjesdag
        • saladedag
        • scheppingsdag
        • schoonmaakdag
        • speeldag
        • strijkdag
        • uitgaansdag
        • visdag
        • volkorenbrooddag
        • wasdag
        • weekdag
        • weekenddag
        • winkeldag

        Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


        • dagaanduiding
        • dagbenaming
        • daggebonden

        dag 5.0

        bepaald, veelal op zeker tijdstip terugkerend etmaal waarop men overeenkomstig een gebruik of na aanwijzing door een bevoegd gezag iets gedenkt, viert, vereert of onder de publieke aandacht brengt; gedenkdag; herdenkingsdag

        Semagram


        Een dag…

        is een periode; is een tijd

        • [Functie] dient om iets te gedenken, te vieren, te vereren of onder de publieke aandacht te brengen
        • [Frequentie] keert meestal jaarlijks terug
        • [Handelende persoon] wordt vaak ingesteld door een bevoegd gezag

         Combinatiemogelijkheden


         met adjectief ervoor


         • de internationale dag van iets
         • de nationale dag van iets

         Het lijkt wel alsof kinderrechten alleen belangrijk zijn omstreeks 20 november, de internationale dag van de rechten van het kind.

         De Morgen,

         De Europese reuzen, die Vlaamse gehandicapten hadden gemaakt voor de internationale dag van de gehandicapten, staan opgesteld in galerij Rivierenhof in Deurne.

         De Standaard,

         Kinderen, of liever een manklopende kinderopvang, remmen een secretaresse op haar pad naar promotie. Die wijsheid haalt het weekblad Secretaresse uit een rondvraag bij vierhonderd lezers naar aanleiding van de nationale dag van de secretaresse.

         De Standaard,

         met voorzetselgroep


         Voorzetsel: van

         • de dag van de dieren
         • de dag van de RSI

         De dag van de dieren [...]. Vergeet op 4 oktober Max de hond of Minoes de kat niet te verwennen. Want dan is het weer Dierendag in de hele wereld. Er is dan aandacht voor bedreigde dieren. Er zijn acties tegen mishandeling van dieren. Maar u mag ook gewoon uw huisdier eens een aaitje meer geven.

         http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/wablieft/wab440/Wa40sam1.txt

         Twee op de vijf Nederlandse werknemers hebben last van RSI, zo bleek vorige week uit een onderzoek van TNO Arbeid dat op 28 februari, de 'dag van de RSI' werd gepubliceerd.

         NRC,

         • de Dag van de Arbeid
         • de Dag van de Onafhankelijkheid

         Brussel vierde gisteren de dag van de arbeid, net zoals de Franse en Duitse beurzen.

         De Standaard,

         Merab werd geboren op 26 mei 1939, en 26 mei is toevallig ook de dag van de Georgische Onafhankelijkheid (van de eerste Republiek in 1918!).

         http://www.amarcord.be/georgia/merabK01.html

         Vaste verbindingen


         de dag van Sint Jozef; de dag van St. Patrick; de dag van de Heilige Geest


         1. dag gewijd aan de verering van wie of wat in de voorzetselbepaling wordt genoemd

          Om het verslag van het proces tegen Lorenzo Perez te voltooien moeten wij er overeenkomstig onze kroniekschrijversplicht nog aan toevoegen, dat [...] op de dag van Sint Jozef, alle vrome inwoners van de stad Toledo een hartverheffende plechtigheid konden bijwonen, waarbij de ketter en opstandeling Lorenzo Perez alsmede talrijke medeplichtigen aan zijn misdaad werden prijsgegeven aan de reinigende vlammen.

          Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

          Clintons besluit om Adams op 17 maart, de dag van de Ierse beschermheilige St. Patrick, op een receptie in het Witte Huis te ontvangen, wekte ook de woede van leiders van de Noordierse protestantse meerderheid.

          NRC,

          Als u geïnteresseerd bent in volksfeesten moet u zeker het lokale volksfeest bijwonen die gehouden wordt op de dag van de Heilige Geest, 51 dagen na de Grieks-orthodoxe Pasen.

          http://www.mygreektrip.nl/lesbos/afalonas_nl.asp

         een dag van rouw; een dag van nationale rouw


         1. een dag waarop gerouwd wordt of die officieel als rouwperiode is afgekondigd, respectievelijk een dag die voor een hele natie als rouwperiode geldt

          Gisteren kreeg de voorman van het Afrikaans Nationaal Congres [...] een staatsbegrafenis, uitgezonden door de staatstelevisie op een dag van nationale rouw.

          NRC,

          Details over de slachtoffers werden niet vrijgegeven, maar in en om Tripoli werd voor zondag een dag van rouw afgekondigd.

          De Standaard,

         Woordfamilie


         Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


         dag 5.1

         veelal jaarlijks terugkerende bijeenkomst of terugkerend evenement ter gelegenheid van een etmaal dat staat in het teken van iets

         Betekenisbetrekking


         metonymie
         Betrokken betekenissen5.0 : 5.1

         Semagram


         Een dag…

         is een samenkomst; is een activiteit

           Combinatiemogelijkheden


           als object bij een werkwoord


           • een dag van de ingenieur organiseren
           • een dag van de democratie organiseren
           • een dag van de veiligheid organiseren

           Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en branchevereniging NLingenieurs organiseren op 19 maart 2014 [...] de derde editie van de Dag van de Ingenieur. Dit jaar zal de Dag van de Ingenieur plaatsvinden in Brainport Regio Eindhoven.

           http://www.brainport.nl/leven-werken/dag-van-de-ingenieur-2014,

           Middelbare scholen moeten in staat worden gesteld om jaarlijks een ‘dag van de democratie’ te organiseren.

           http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

           Sinds 2009 organiseert de vakbondsploeg elk jaar een ‘dag van de veiligheid’.

           http://acv-csc-metea.acv-online.be/actua/actualiteit.asp,

           met adjectief ervoor


           • de internationale dag van iets
           • de nationale dag van iets

           Circa 60 ouderen waren aanwezig op de Internationale Dag van de Ouderen.

           http://www.zandvoortsecourant.nl/content/files/zc12_wk40.pdf,

           "De acupunctuur verdient een legale basis" zei minister van volksgezondheid Marcel Colla zaterdag op de nationale dag van de acupunctuur in Brussel.

           http://www.otcg.be/,

           • een landelijke dag

           Alle als pleitbezorger functionerende (vrijwillige) medewerkers hebben een cursus pleitbezorging gevolgd. Verder gaan de pleitbezorgers jaarlijks 'op herhaling'. Op een landelijke dag komen ze bij elkaar om informatie uit te wisselen, veel voorkomende problemen aan te geven en knelpunten te bespreken.

           http://homepage.cistron.nl/~nvpburo/index.htm

           De dag bestond uit toespraken en vergaderingen, maar ook uit bezoekjes van journalisten en cameraploegen. Wie niet beter wist, zou denken dat het een doodgewone gezellige dag was, een symposion of een congres, eventueel een landelijke dag voor de introductie van eerstejaars.

           Je moet niet denken dat ik altijd bij je blijf, Hans Münstermann,

           dag 6.0

           deel van een etmaal dat is voorbehouden voor een bepaalde activiteit, werk, schoolopleiding e.d.

           Betekenisbetrekking


           metonymie
           Betrokken betekenissen3.0 : 6.0

           Semagram


           Een dag…

           is een periode; is een tijd

           • [Doel of bestemming] is bestemd voor werk, schoolopleiding of een bepaalde activiteit
           • [Duur] beslaat een aantal uren, afhankelijk van de beoogde bestemming van de periode
           • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak vastgelegd volgens een planning, uurschema of rooster

            Algemene voorbeelden


            Zijn verzoek houdt in dat hij in een werktijdenmodaliteit wil werken volgens de 4x9-uurs modaliteit plus een dag van acht uren per vier weken.

            www.cao-politie.nl/downloads/werktijdenmodaliteiten/advies_5277.do,

            Je loopt dan een dag mee als 'Marnixstudent' om zo te ervaren hoe het is om hier op de academie voor leraar te studeren.

            http://www.hsmarnix.nl/actueel/meeloopdagen.htm

            De cursus omvat 4 dagen van elk 6 uur.

            http://www.wvdepettelaer.nl/?menuid=4=15

            Combinatiemogelijkheden


            in voorzetselgroep


            • een dag per week

            Managers besteden gemiddeld genomen 17% van hun tijd – bijna een dag per week – aan het toezicht op slecht presterende medewerkers.

            http://www.recruitment.nl/nieuws/rh-dag-per-week-kwijt-aan-slecht-presterende-werknemers/,

            Werknemer surft een dag per week. Werknemers verspillen per week een complete werkdag aan onnodig surfen. Dit blijkt uit onderzoek van Harris Interactive in opdracht van softwarefabrikant Websense.

            http://computerworld.nl/algemeen/68375-werknemer-surft-een-dag-per-week,

            Vaste verbindingen


            een drukke dag


            1. werkdag met veel te verrichten werkzaamheden

             Ik had een drukke dag met vergaderingen, die me volledig in beslag namen.

             Bezeten van mij, Nicci French,

            een lange dag


            1. dag met een lange tijdsduur voor de werkzaamheden of activiteiten
             Soms gevolgd door een zelfstandig naamwoord, een infinitief of een voorzetselbepaling ingeleid door van waarin de betreffende activiteit wordt aangegeven.

             Ik redde nog één matchpunt en bij 18-21 was het afgelopen. Het einde van een lange dag waarin ik in een tijdspanne van twaalf uur drie belangrijke wedstrijden speelde.

             De Standaard,

             De meest aannemelijke verklaring was dan ook wat al meteen werd gezegd: waarschijnlijk was Wouter Burger moe geweest van een lange dag parlementswerk.

             De klokkenluider, Tomas Ross,

             Op de stand van Lannoo begint Luc Demeester, directeur-uitgever woensdagmorgen om 9 uur aan een lange dag besprekingen.

             De Standaard,

             De sky-lederen bank, waarop hij na een lange dag werken graag tv zat te kijken, staat als een verdwaald decorstuk desolaat tussen de brokstukken.

             http://www.tawiza.nl/content/nieuws.php?igg=nieuws=171,

             Na een lange dag van opnames in het Endemol studiocomplex in Aalsmeer, blijft ze nog even in haar rol.

             De Telegraaf,

             We hebben nog een lange dag van modedefilés voor de boeg, dus willen we niet te zwaar eten noch te veel drinken, maar overmoedig zeg ik: "Thais eten, dat is niks, kom we nemen toch een voorgerecht."

             De Morgen,

            lange dagen maken; lange dagen draaien


            1. zeer lange tijd per etmaal aan werk of aan een activiteit besteden, vaak gedurende een langere periode

             Minister Borst van Volksgezondheid maakte deze week lange dagen in de Tweede Kamer om het euthanasiewetsvoorstel van het kabinet daar doorheen te loodsen.

             http://oud.refdag.nl/vp/001125vp05.html,

             Ik maak extreem lange dagen, van twaalf uur en meer. Zeker in het begin, toen ik nog veel moest leren, kon ik mijn sociale leven wel vergeten. Tegenwoordig heb ik het principe dat ik op zaterdag en zondag niet werk. Het kan me niet schelen of ik maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag de hele nacht moet doorwerken, maar het weekeinde is heilig.

             NRC,

             Co-assistent Chris Johnstone is in Groot-Brittannië niet de enige arts die ongezond lange dagen maakt. Volgens cijfers van de overheid hadden begin van dit jaar 4.000 van de 29.000 artsen-in-opleiding een werkweek van meer dan 72 uur.

             NRC,

             Zij en haar man zijn tweeverdieners en maken lange dagen.

             NRC,

            een volle dag


            1. een volledige dag

             Vele duizenden persberichten belanden dagelijks bij de Nederlandse media. Veruit de meeste daarvan liggen binnen vijftien seconden in de oudpapierbak, zo vermeldt het onlangs bij Sdu verschenen boek Persberichtenwijzer. Er staat ook in dat publiciteitsmedewerkers gemiddeld een volle dag per week bezig zijn met het schrijven van persberichten!

             http://www.persberichtenwijzer.nl/recensies/locomotie.maart.2003.htm,

             Wat betreft de kinderanalytische opleiding: iedereen zonder klinische ervaring met kinderen dient gedurende één jaar één volle dag per week aan de klinische praktijk van een opleidingsinstituut kinderpsychiatrie deel te nemen.

             http://www.nvpa.nl/default.htm

            op een dag


            1. gedurende een werkdag; in de tijdspanne van een werkdag

             Onze sauna's worden in onze werkplaats handmatig in elkaar gezet en voorgemonteerd. Dat zie je aan de kwaliteit af. Soms doen mensen maar vijf plankjes op een dag, maar het gebeurt wel met liefde. Plaatsen en afwerken bij de mensen thuis is vaak een halve dag.

             http://www.dvhn.nl/Index/0,5481,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.dvhn.nl%2FPagina%2F0%2C7109%2C26-1-8104--1775942-1264-1694811-%2C00.html

            Woordfamilie


            Als deel van een afleiding


            • dagje

            Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


            • achturendag
            • adv-dag
            • anciënniteitsdag
            • atv-dag
            • baaldag
            • beursdag
            • cao-dag
            • compensatiedag
            • consolidatiedag
            • dienstdag
            • doendag
            • draaidag
            • formatiedag
            • gewenningsdag
            • handelsdag
            • herverdelingsdag
            • inspiratiedag
            • inwerkdag
            • Kamerdag
            • kantoordag
            • kindopvangdag
            • klasdag
            • klusdag
            • klusjesdag
            • leesdag
            • lesdag
            • mandag
            • onderhandelingsdag
            • opkomstdag
            • opvangdag
            • or-dag
            • overblijfdag
            • overlegdag
            • permanentiedag
            • practicumdag
            • praktijkdag
            • prestatiedag
            • productiedag
            • rekendag
            • schaduwdag
            • schooldag
            • schoolverlatersdag
            • snipperdag
            • speelgoeddag
            • speldag
            • spelletjesdag
            • spreekdag
            • stagedag
            • studiodag
            • telewerkdag
            • theoriedag
            • thuiswerkdag
            • veggiedag
            • vergaderdag
            • vergaderingsdag
            • verkeersdag
            • verwendag
            • wendag
            • zestienurendag

            Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


            dag 7.0

            tijdspanne van een onbepaalde, min of meer lange duur waarin iemand leeft of waarin iets bestaat of plaatsvindt; langere tijdruimte van onbepaalde duur
            Meestal in het meervoud en soms in het enkelvoud.

            Semagram


            Een dag…

            is een periode; is een tijd

            • [Duur] heeft een onbepaalde, min of meer lange duur
            • [Object betroffen] heeft betrekking op de tijd waarin iemand leeft of iets bestaat of plaatsvindt

             Combinatiemogelijkheden


             met adjectivisch voltooid deelwoord


             • vervlogen dagen
             • lang vervlogen dagen

             Dit vervulde hem van hoopvolle verwachting en een soort energie die hij zich ook herinnerde als behorend tot vervlogen dagen.

             Mooi was Maria, Marijke Höweler,

             In het nieuwe gebouw [...] zijn vijf universitaire collecties bij elkaar gebracht, waaronder die van de drie musea van de universiteit. In het pand liggen honderdduizend voorwerpen, van toga's en professorenportretten tot skeletten, psychologische proeven en testapparatuur uit vervlogen dagen.

             Nieuwsblad van het Noorden,

             Het luistert als een verhaal van lang vervlogen dagen over eenzame cowboys, maar dan zonder spectaculaire reddingen.

             De Standaard,

             Vaste verbindingen


             de oude dag


             1. de tijd dat men oud is; de ouderdom

              Ze geeft er zich blijkbaar geen rekenschap van dat beide versies elkaar tegenspreken; het is of het lijkt echter wel waarschijnlijk dat de ouders zichzelf voortdurend tegenspraken met discours als: "je moet onafhankelijk worden, reken alleen op jezelf, wij rekenen alvast op jou voor onze oude dag, enz.." Haar bestaan is zielig van begin tot einde. De eerste typische depressieve toestand brak uit toen ze achttien was en de boerderij verliet om naar de stad te komen.

              http://home.tiscali.be/yuc-roma/CAHIERS/weerstandige_depressie.htm

             de dag van heden


             1. de tijd waarin we leven; in deze tijd; tegenwoordig

              Synoniem: de dag van vandaag; tegenwoordig

              Op tien verzenbundels die verschijnen zijn er minstens vijf, waarin de burger de dichter, of het dichtertje, deze onterende rol van schriftvervalser doet spelen. Dit is de reden, waarom de poëzie de dag van heden bijna geen vertrouwen meer inboezemt.

              Miniaturen, Karel Jonckheere,

              Wel heeft hij scherpe kritiek op het gebruik van de Shoa voor politieke doeleinden en 'nation-building', zoals de gezagsdragers in de staat Israël na 1948 tot de dag van heden deden en doen.

              NRC,

             de dag van vandaag


             1. (formeel, (vooral) geschreven taal)
              de tijd waarin we leven; in deze tijd; tegenwoordig

              Synoniem: de dag van heden; tegenwoordig

              Dat is muziek die de dag van vandaag een aantal mensen aanspreekt, maar nog altijd een duidelijke "niche" is.

              De Standaard,

             (tot) op de dag van vandaag; tot de dag van vandaag


             1. tot in deze tijd; tot op heden

              Een paar maanden geleden werd een pasgeborene neergelegd op de stoep van een huis in Aken. Volgens de FDP in de gemeenteraad van Aken moet de Babyklappe 'er zo gauw mogelijk komen'. 'Het kan niet dat pasgeborenen op de dag van vandaag nog altijd zonder enige bescherming op straat gelegd worden.'

              De Limburger,

              De leeszaal van Café Restaurant Krasnapolsky aan de Dam, met een van de eerste leestafels in de huidige vorm, kent zelfs een chef [...]. Hij bedient het binnen- en buitenlandse publiek met tientallen kranten [...]. De meeste leestafels verdwijnen in de periode na de Eerste Wereldoorlog. Slechts enkele, zoals Scheltema en Américain in Amsterdam, lukt het een intellectueel en artistiek publiek dat vraagt om een tafel met leesmateriaal tot de dag van vandaag te behouden.

              NRC,

              Mannen en vrouwen krijgen er bovendien smaak in om voor elkaar hun specifieke aantrekkelijkheden tentoon te stellen: het wordt een spel van verhullen en onthullen, wat tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste kenmerken van de mode is gebleven.

              De Standaard,

             vandaag de dag


             1. de tijd waarin we leven; in deze tijd; heden ten dage; tegenwoordig

              Synoniem: heden ten dage; tegenwoordig

              Was het vroeger zo, dat volwassenen het beneden hun status van rijpheid achtten om weer in de schoolbanken te kruipen, vandaag de dag zie je op alle colleges en universiteiten van oost naar west mensen in hun 30-er, 40-er en zelfs 50-er jaren terug gaan voor het behalen van een graad.

              http://www.examedia.nl/columnx/zoek.html?nummer=669,

              Het referentiekader in kwestie is het Verdrag "tot verbod van de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van bacteriolotische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens" van 10 april 1972, dat op 26 maart 1975 in werking trad en waarbij vandaag de dag 146 staten partij zijn.

              http://www.law.kuleuven.ac.be/iir/eng/activities/proceedings/WMD2002/IntroJanWMD.pdf,

              Is het wielrennen aan de top vandaag de dag zoveel zwaarder dan voorheen?

              De Standaard,

             heden ten dage


             1. (formeel)
              in de tijd waarin we nu leven; in deze tijd, in onze dagen; tegenwoordig; nu

              Synoniem: nu; tegenwoordig; vandaag de dag

              Diepvriesgroenten kunnen heden ten dage zo snel en effectief worden bewerkt dat deze in versere toestand in de winkel komen te liggen dan de bloemkool van de groenteboer.

              de Volkskrant,

              Dat de gezamenlijke score van accuratesse van de voorspellingen behoorlijk laag is deert het merendeel van de mensen niet. Zieners zijn heden ten dage nog net zo hot als in de lang vervlogen tijden.

              http://www.dossierx.nl/index.php/content/view/143/28/

              De op basis van deze gegevens bekomen, en door vele andere auteurs overgenomen diagrammen van Sepkoski inzake het verloop van de biodiversiteit in de geologische tijd, hebben geleid tot de nagenoeg algemeen aanvaarde veronderstelling dat de biodiversiteit heden ten dage de grootste is die de aarde ooit gekend heeft.

              http://bch-cbd.naturalsciences.be/belgie/convention/wouters.htm,

              Tot slot, bij dit werk horen twee bijlagen, de ene een modelovereenkomst van handelsagentuur en de tweede een modelvoorbeeld van een exclusieve distributie, opgesteld in het Engels aangezien dit heden ten dage zowat de internationale voertaal is.

              http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

             ten eeuwigen dage


             1. (formeel)
              voor altijd; voorgoed

              Synoniem: voor altijd; voorgoed

              Hebt u ooit gehoord van een sisyfusarbeid? Sisyphus was de eerste koning van deze oeroude stad. Hij had de goden beledigd; geen toeval waar deze stad later als zedeloos bekend stond! De goden straften hem streng en ten eeuwigen dage rolt hij een reusachtige kei tegen de Akrokorinth op, de hoge, steile berg naast de stad; telkens als hij bijna boven is, wordt de steen te zwaar en rolt naar beneden en begint de sisyfusarbeid opnieuw.

              http://www.suncamp.nl/nl/nl/reisinformatie/toeristische-informatie/griekenland/korinthe-en-enige-historische-achtergrondinformatie/uc19-l1-n894.912-c23-ti801473/

              De regering wil het monopolie niet ten eeuwigen dage verlengen.

              De Standaard,

             het is kort dag; het wordt kort dag


             1. het is een korte termijn; er is weinig tijd meer

              "Het ziet er naar uit dat het alsnog gaat lukken, al wordt het kort dag." Dat laatste slaat vooral op de korte periode die nog rest voor inschrijving in de gemeentelijke kiesregisters.

              NRC,

              De Paralympische Spelen volgend jaar in Athene komen in elk geval te vroeg. Dat is wel erg kort dag. Wij houden rekening met een langere aanlooptijd.

              http://www.sport.nl/boek.php3?artid=1862

              Je had van Commers een spoedopdracht gekregen. Je moest zo snel mogelijk vijftien slogans bedenken ter promotie van de Vleeswaren Verhaert-keten. Het was kort dag, en achter je gesloten deur zat je bij een kuip koffie en een slof sigaretten je hersens te pijnigen.

              Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

             betere dagen gekend hebben


             1. een periode meegemaakt hebben die werd gekenmerkt door meer voorspoed, gunstigere omstandigheden of een betere staat

              Ik heb betere dagen gekend. Het is zoals het is, maar ik zal blijven doorvechten.

              http://relatie.blog.nl/celebs-plebs/2012/10/31/eva-jinek-steekt-haar-ex-bram-moszkowicz-een-hart-onder-de-riem,

              Okay, toegegeven; Heidi Klum heeft betere dagen gekend. Toen ze nog fulltime over de catwalk banjerde [...], was haar lijf toch wel een stuk strakker, maar inmiddels is ze moeder en een jaartje of veertig.

              http://www.spitsnieuws.nl/archives/foto-video/2013/07/lunchbabe-heidi-klum,

              Het was een T-vormig gebouw [...]. Het had betere dagen gekend, maar het was precies wat we nodig hadden.

              Crisis four, Andy McNab,

             de dagen van iemand of iets zijn geteld


             1. het einde voor iemand of iets is nabij (in enig opzicht); in het bijzonder, ter aanduiding dat iemand spoedig zal sterven

              Zijn verhaal draait om Oscar, een tienjarig jongetje dat in het ziekenhuis verblijft en net een beenmergtransplantatie heeft ondergaan. Die ingreep is niet aangeslagen; zijn dagen zijn geteld.

              http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/74275/leven-en-dood-van-een-tienjarig-jongetje.htm,

              Als Robespierre Danton beschuldigt van corruptie en verraad, weet Danton dat zijn dagen zijn geteld. Danton eindigt op 5 april 1794 onder de guillotine.

              http://historiek.net/danton-en-de-revolutie/12958/,

              Na diverse teleurstellingen is nu een fase bereikt waarin gebeurtenissen zich zodanig hebben ontwikkeld dat wat er gebeurt niet meer door de oude garde kan worden gestopt of omgekeerd. Hun dagen zijn geteld en zij worden geconfronteerd met de schaamte voor het verlies van hun positie en rijkdom.

              http://galacticchannelings.com/nederlands/mike07-03-12.html,

              Door de komst van steeds grotere vliegtuigen waren de dagen van het luchtschip overigens al geteld.

              http://www.dvhn.nl/Index/0,5481,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.dvhn.nl%2FPagina%2F0%2C7109%2C26-1-6244--1346835-1266-1694811-%2C00.html,

              "De dagen van de kernenergie zijn geteld", meent Eloi Glorieux van de Belgische afdeling van de milieuorganisatie Greenpeace.

              De Standaard,

             de dagen van vredesdemonstraties; de dagen van microprocessors; de dagen van datacompressie


             1. de tijd waarin plaatsvindt, voorkomt of bestaat wat in de van-bepaling wordt genoemd

              In deze editie over de jaren 80 neemt de quiz je terug naar de dagen van vredesdemonstraties, leggings en de eerste pc's.

              http://www.khbo.be/spellenarchief/spelgids/database/1655.html

              Dit was een hele opgave, ver voor de dagen van microprocessors en datacompressie.

              http://www.telecomwereld.nl/dosbtges.htm

             de dagen van het Derde Rijk; de dagen van Constantijn de Grote; de dagen van president Botha; de dagen van vadertje Stalin


             1. de periode of tijd dat het rijk, de instantie of persoon die wordt genoemd in de van-bepaling, aan de macht was of heerste

              Welbeschouwd waren de dagen van het Derde Rijk geteld, de oorlog was in feite al beslist, hoewel nazi-propagandachef Josef Goebbels [...] nog sprak van kleine beginnende offensieven die dadelijk grote offensieven zullen worden.

              NRC,

              Hij herinnert zich de dagen van president P.W. Botha, die onmiddellijk de telefoon oppakte wanneer de berichtgeving op de televisie hemzelf of zijn echtgenote Elize niet beviel.

              NRC,

              Volgens hem moet dus het godsgeloof losgekoppeld worden van de religie, althans van de religie zoals de kerken haar, sinds de dagen van Constantijn de Grote, beoefenen.

              Het verschil met anderen, J.L. Heldring,

              Jeltsins hervormingen kostten die burger zijn baan, zijn spaargelden en het waardensysteem waarmee hij in de dagen van vadertje Stalin was opgegroeid.

              De Standaard,

             (in) de dagen van Noah; (in) de dagen van Toulouse-Lautrec


             1. (in) de periode of tijd dat de persoon die wordt genoemd in de van-bepaling, leefde of actief was

              Zijn grootvader vertelde toen hij klein was over een oude stad waar in de dagen van Noah, voor de vloed, het kroost van engelen en mensen leefden.

              http://www.suspensestory.com/page/article/42.html

              Als in de dagen van Toulouse-Lautrec, bestaan er nog altijd schilders (ik denk hierbij in het bijzonder aan Folon) die in dienst van de reclame dingen maken waaraan niet te zien is dat ze de toeschouwer tot iets willen opwekken, als je de tekst er afhaalt.

              Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

             de dagen van weleer


             1. de tijd van vroeger; de vroegere tijd; destijds

              Synoniem: destijds

              Waar zijn toch de meisjesboeken gebleven zoals ze in de dagen van weleer werden geschreven en geïllustreerd?

              NRC,

              Denkend aan de dagen van weleer schoot hem dat te binnen, voor zover het hem te binnen schoot.

              Hongarije, Lieve de Boeck (ed.),

             (de) oude dagen


             1. de tijd van vroeger; het verleden
              Ook in de vorm der oude dagen: in of uit de tijd van vroeger

              Met Kim Novak was er in Berlijn eventjes de sfeer van de oude dagen.

              De Standaard,

              In Gouda bezochten we het plaatselijk museum en vonden daar in een keldergewelf de straf- en martelwerktuigen, die men in oude dagen hanteerde.

              Meppeler Courant,

              De honderdduizend raampjesbeelden die ooit met grote ogen zagen de Londenaars der oude dagen.

              Pagadders, Leo Geerts,

             dezer dagen


             1. in de loop van de laatste dagen; de voorbije dagen; recentelijk

              Synoniem: recentelijk

              Volgt de ECB wel de Fed, zoals dezer dagen het geval was, dan laadt de ECB volgens sommigen de verdenking op zich dat zij de eurowisselkoers tot doelstelling van haar monetair beleid heeft gemaakt, terwijl het beteugelen van de inflatie het doel is.

              http://www.nrc.nl/W2/Evj/2000/06.html

              'Wankele situatie op financiële markten.' Dat was dezer dagen een van de koppen op de voorpagina van NRC Handelsblad.

              http://www.huijskens-istha.nl/archief/cobouw200301.html,

             2. voor het ogenblik; momenteel

              Synoniem: momenteel

              Tenslotte wil de Zuid-Deense Universiteit dezer dagen Internationaal Innovatief zijn, en dus moeten er studenten uitgewisseld worden.

              http://www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg24/obs33/art01.htm,

              Het is niet meer te tellen wat er dezer dagen over Titanic verschijnt. Je reinste pulpblaadje heeft zijn eigen Titanicdossier. Kan ook moeilijk anders gezien de druk die er in het perswereldje uitgaat van zo'n mega-film. Wie er niet over schrijft, ziet de verkoop van zijn product zinken als een baksteen.

              http://www.moviegids.be/artdet.cfm?tekstnr=1372=4,

             een dezer dagen


             1. een van de eerstvolgende dagen; zeer spoedig

              Het ligt ook in de lijn der verwachtingen, dat Kim een dezer dagen een ondergrondse kernproef doet, die Bush ervan zou moeten overtuigen, dat de verwijdering van de grote Koreaanse leider van het wereldtoneel voor de Amerikanen wel eens een afgrijselijk treurspel zou kunnen worden.

              http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel20/kn2025d.htm,

              Een karweitje dat de mannen een dezer dagen hopen te hebben geklaard, waarna de Nederlandse bergingswereld weer een unieke operatie op de palmares kan bijschrijven.

              http://spitsnet.nl/cci.php?rid=11=26963,

              Het planbureau heeft deze studie uitgevoerd op verzoek van de werkgroep [...] die een dezer dagen haar eindrapport aan het kabinet aanbiedt.

              http://www.cpb.nl/nl/news/2001_23.html,

             goede dagen; slechte dagen


             1. tijd van voorspoed, respectievelijk, tijd van tegenspoed

              De AEX eindigde met 0,83 punt verlies op 588,6. De goede dagen lijken voorlopig voorbij voor Londen. De beurs tekende nog maar eens een teleurstellende prestatie op.

              De Standaard,

              Trouw in goede en slechte dagen kennen luchtvaartmaatschappijen niet.

              http://www.gva.be/dossiers/-s/sn/dossier.asp

              We delen de goede en de slechte dagen.

              De Standaard,

             in die dagen


             1. in die tijd; toen

              Synoniem: toen

              Het hart van Highgate was een dodenakker naar Egyptisch model, want de Londense burgerij had in die dagen vooral veel belangstelling voor alles wat een oriëntaalse of antieke uitstraling bezat.

              http://www.gva.be/dossiers/-h/halloween/9.asp,

              De functie van een notaris was in die dagen een heel andere dan tegenwoordig.

              http://www.nationaalarchief.nl/sont/hetvarendvolk.html

              Tot 1908 werkte Henry Ford van A tot S het alfabet af met sputterende modellen, waarvan de Ford N waarschijnlijk de beste was. Hij kostte in die dagen 500 dollar.

              http://www.leidschdagblad.nl/Index/0,4412,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3AnfImOGn3mYoJ%3Awww.leidschdagblad.nl%2FArtikel%2F0%2C4423%2C14-1-2272-2322-1106273%25257C456619%25257C1026%2C00.html%2Bfastbacks%26hl%3Dnl%26lr%3Dlang_nl,

              In 1925 ruilde Seuphor het voor hem te klein geworden Antwerpen voor Parijs, in die dagen het onbetwiste centrum van de artistieke wereld.

              De Standaard,

             (in) mijn jonge dagen; (in) zijn jonge dagen; (in) mijn oude dagen; (in) zijn oude dagen


             1. (in) de tijd van iemands jeugd, respectievelijk (in) de tijd dat iemand bejaard is

              Paul McCartney vermeldde onlangs in de Beatles Anthology dat in zijn jonge dagen "rockmuziek maar één van de vele muziekjes was".

              De Standaard,

              Maar hij had te veel films gezien in zijn jonge dagen.

              De achterkant van de aarde, Karel Osstyn,

              Hoe eindigen mijn oude dagen [...]? Zal de regering voor mij zorgen? Of word ik verzorgd door familie.

              http://www.1001gedichten.nl/gedichten/69803/oude_dagen/,

              In zijn oude dagen vond d'Hoffschmidt het grappig om een soort verstoppertje te spelen met de dorpelingen [...]. Als ze hem gevonden hadden liet hij zich met veel plezier als gevangene [...] processiegewijs naar zijn kasteel voeren [...]. Vervolgens betaalde hij dan losgeld om zijn vrijstelling te bekomen en liet hij een schaap doden voor een feestmaal om zijn invrijheidsstelling te vieren.

              http://www.trekkings.be/gr577hanwellin.htm,

             mijn dagen; zijn dagen


             1. tijd dat iemand leeft; mijn, zijn leven

              Ik wil mijn dagen nu heel zinvol en heel gevuld beleven en dan zien we later wel verder.

              De Standaard,

             mijn dagen slijten; zijn dagen slijten


             1. Vormvariant: mijn levensdagen slijten; zijn levensdagen slijten

              de dagen van zijn leven doorbrengen, vooral op een eentonige of inactieve manier

              De kans bestond dat ik de rest van mijn dagen met krukken zou moeten slijten.

              De Standaard,

              Met hem sleet ik mijn dagen.

              Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

             mijn dagen als academiestudent; mijn dagen als ontdekkingsreiziger; mijn dagen als tandarts; zijn dagen als academiestudent; zijn dagen als ontdekkingsreiziger; zijn dagen als tandarts


             1. periode van het leven die, deel van het leven dat iemand besteedt aan de activiteiten of bezigheden genoemd in de als-bepaling

              Fred Bervoets over zijn dagen als academiestudent.

              http://www.cobra.be/cm/cobra/videozone/rubriek/kunsten-videozone/1.1724818,

              De kapitein realiseert zich dat zijn dagen als ontdekkingsreiziger ten einde zullen komen.

              http://nl.wikipedia.org/wiki/Aida_%28musical%29,

              En ik herinnerde me mijn dagen als tandarts.

              Gstaad 95-98, Marek van der Jagt,

             onze dagen


             1. de tijd waarin wij leven; de huidige tijd; de tegenwoordige tijd
              Vaak voorafgegaan door een voorzetsel als in of tot.

              Het doel was het voorzetten van de cursussen, zo lang het nog kon. Dat men in het realiseren van dit doel soms erg ver is gegaan, is een oordeel dat nu in onze dagen wel heel gemakkelijk is.

              http://www.Volksuniversiteit.nl/info.htm

              Plaatst men deze kenmerken van het toenmalige onderwijs in een ruim historisch perspectief dat reikt tot onze dagen, dan valt op dat in deze twaalfde eeuw twee belangrijke pijlers van het Westerse onderwijs naar voren komen.

              http://www.kleurrijkvlaanderen.be/foru/popup.asp?iReactieID=12633=12633=1352,

             ouden van dagen


             1. mensen op bejaarde leeftijd; bejaarden

              Synoniem: bejaarden

              Het virus, dat voor het eerst in de jaren dertig in Uganda werd geïdentificeerd, is gewoonlijk niet echt gevaarlijk voor mensen. Maar bij kinderen en ouden van dagen kan het dodelijke hersenvliesontsteking veroorzaken.

              Nederlands Dagblad,

              Ik weet inmiddels dat ik een van de weinige mannen ben die hun plaats in de metro nog afstaan aan vrouwen en ouden van dagen.

              NRC,

              Van Oostende tot Arlon kon je opstappen, ouden van dagen zelfs tegen een gereduceerd tarief, en zonder overstap spoorde je naar het hart van Luxemburg.

              Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

             tot in lengte van dagen


             1. nog zeer lang; nog tal van jaren; tot ver in de toekomst

              De tijdsfactor kan doorslaggevend zijn, omdat Israël niet tot in lengte van dagen verzekerd kan zijn van onvoorwaardelijke Amerikaanse steun.

              http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/1998/04/11/Vp/bijvoegsel.html,

              Desnoods moeten daders tot in lengte van dagen worden achtervolgd om ze tot terugbetaling te dwingen.

              NRC,

              Blijft de werkgever in gebreke, dan moet hij tot in lengte van dagen de uitkering van de werknemer blijven betalen.

              http://www.politiebond.nl/Bulletins/bulletins.html,

             dag 8.0

             bijeenkomst of de gelegenheid daarvoor gedurende een dag of een ruim deel daarvan, georganiseerd voor een activiteit of bezigheid, optreden, evenement e.d.
             In tegenstelling tot de betekenis 5.1 zonder de aspecten van de vaste terugkeer en de organisatie naar aanleiding van een specifiek etmaal.

             Betekenisbetrekking


             metonymie
             Betrokken betekenissen3.0 : 8.0

             Semagram


             Een dag…

             is een samenkomst; is een activiteit

             • [Functie] dient om mensen samen te brengen voor zekere activiteit of bezigheid
             • [Duur] vindt plaats in een dag of gedurende een ruim deel daarvan
             • [Frequentie] is in de regel eenmalig of keert doorgaans niet terug op vaste tijdstippen
             • [Belanghebbende of begunstigde] wordt georganiseerd voor belangstellenden en belanghebbenden
             • [Handelende persoon] wordt ingericht door een initiatiefnemer, organisator, club of vereniging e.d.

             Combinatiemogelijkheden


             als object bij een werkwoord


             • een dag bouwen
             • een dag houden
             • een dag organiseren

             Rond al deze vragen bouwen we een dag met toespraken in de voormiddag [...]. Na de middag zijn er workshops.

             http://www.deburen.eu/nl/programma/detail/crossroads-over-de-diversiteit-en-duurzaamheid-van-samenwerkingsverbanden-in-de-podiumkunsten,

             De RIGOM houdt een dag met kerstactiviteiten voor 55-plussers in het Wapen van Reek.

             http://www.arenalokaal.nl/nieuws/archief/440-kerstactiviteiten-in-wapen-van-reek.html,

             Het vliegveld daar organiseerde een dag waarop jongeren zelf mochten vliegen.

             http://www.sevendays.nl/artikel/175969

             Aegon organiseerde een dag voor investeerders en analisten.

             http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3200361/correct-amsterdam-vandaag-aex-sluit-vlak-woord-eindelijk-aan-de-fed,

             met voorzetselgroep


             Voorzetsel: met

             • een dag met lezingen

             Een tentoonstelling en een dag met lezingen en performances in Amsterdam-Noord georganiseerd door Het Curatorial Programme 08/09 van de Appel.

             http://www.deappel.nl/exhibitions/e/666/m/,

             Vaste verbindingen


             open dag


             1. bijeenkomst gedurende een dag of een ruimer deel daarvan die een instelling of onderneming organiseert voor een breed publiek van belangstellenden om haar gebouwen te laten bezichtigen en te informeren over haar werkzaamheden

              Hierin wordt uitgebreid uit de doeken gedaan wat er volgens de criticasters mis is met de bekendste fast-foodketen ter wereld. "De antiglobalisten misbruiken ons logo als symbool voor alles wat er mis is in de wereld", stelt algemeen directeur [...] Paul van der Stoel ietwat verontwaardigd [...]. "We organiseren deze open dag mede om de vooringenomenheid tegen ons concern te ontkrachten. Morgen kunnen onze klanten zien hoe er bij ons wordt omgegaan met maatschappelijke issues als milieu en voedselveiligheid. Iedereen kan dus gaan zien wat we doen".

              De Telegraaf,

              U bent verantwoordelijk voor het organiseren van een zakelijke bijeenkomst. Een lunch, borrel of receptie. Een jubileum, open dag of andere zakelijke bijeenkomst.

              http://goestingfeestaannemer.nl/goesting-op-de-zaak/

              Berveling Accountants & Adviseurs houdt opnieuw een bijeenkomst voor ondernemers, op donderdag 13 september 2012 vanaf 16.00 uur tot ongeveer 18:30 uur [...]. De bijeenkomst zal starten met de lezingen en wij zullen eindigen met een hapje en een drankje. Deze open dag vindt plaats op ons kantoor [...] te Leiden.

              http://www.bvleiden.nl/component/rsevents/event/46-13-09-open-dag-de-flex-bv#.UjGCeNVKQyo,

              De Drentse asielzoekercentra houden zaterdag een open dag.

              Meppeler Courant,

              De Rockacademie verwacht dat de vraag naar poponderwijs zal toenemen. De open dag trok vijfhonderd mensen.

              Brabants Dagblad,

             Woordfamilie


             Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


             • academiedag
             • accordeondag
             • actiedag
             • actiefdag
             • activiteitendag
             • activiteitsdag
             • aiodag
             • aspirantendag
             • assessmentdag
             • atelierdag
             • banendag
             • bedevaartdag
             • bedevaartsdag
             • bedrijvendag
             • begeleidingsdag
             • bejaardendag
             • beleidsdag
             • belevingsdag
             • beoordelingsdag
             • beraadslagingsdag
             • bestuursdag
             • betogingsdag
             • bezinningsdag
             • bijscholingsdag
             • bondsdag
             • bouwdag
             • buitendag
             • campagnedag
             • carrièredag
             • clubdag
             • conferentiedag
             • congresdag
             • contactdag
             • conventiedag
             • creadag
             • cultuurdag
             • cursistendag
             • cursusdag
             • damdag
             • damesdag
             • dansdag
             • dealerdag
             • debatdag
             • decanendag
             • deeldag
             • demodag
             • demonstratiedag
             • denkdag
             • deskundigendag
             • dialoogdag
             • discussiedag
             • districtsdag
             • doedag
             • donateursdag
             • dressuurdag
             • duikdag
             • economiedag
             • eetdag
             • entdag
             • entomologendag
             • evaluatiedag
             • evenementendag
             • eventdag
             • excursiedag
             • familiedag
             • fandag
             • fietsdag
             • filmdag
             • fokdag
             • fokkersdag
             • follow-updag
             • fotodag
             • fractiedag
             • functionarissendag
             • gebedsdag
             • gebruikersdag
             • geloofsdag
             • gemeentedag
             • geschiedenisdag
             • gespreksdag
             • gevechtssportdag
             • gezinsdag
             • haikudag
             • handelscontactdag
             • Hanzedag
             • havendag
             • heidedag
             • hofdag
             • hommeldag
             • husseldag
             • imkersdag
             • improvisatiedag
             • infodag
             • informatiedag
             • inleefdag
             • inloopdag
             • inspraakdag
             • instapdag
             • intervisiedag
             • introductiedag
             • inventarisatiedag
             • jeugddag
             • jongerendag
             • jumpingdag
             • kaartdag
             • kaatsdag
             • kaderdag
             • kartingdag
             • kennismakingsdag
             • keverdag
             • kiendag
             • kinderboerderijendag
             • klantendag
             • kleuterdag
             • kloosterdag
             • koloniedag
             • koordag
             • korendag
             • korpsdag
             • kraakdag
             • kruidendag
             • kustdag
             • kwekerijdag
             • labdag
             • lammetjesdag
             • landdag
             • landendag
             • ledendag
             • leerdag
             • leveranciersdag
             • lezersdag
             • loopdag
             • luisterdag
             • managementdag
             • medewerkersdag
             • meeleefdag
             • meeloopdag
             • modelspoordag
             • moorddag
             • motordag
             • motorendag
             • musiceerdag
             • muzikantendag
             • nascholingsdag
             • netwerkdag
             • oldtimerdag
             • onderwijsdag
             • onderzoeksdag
             • ontdekkingsdag
             • onthaaldag
             • ontmoetingsdag
             • ontvangdag
             • opendeurdag
             • openhuisdag
             • openklasdag
             • openschooldag
             • opfrisdag
             • opleidingsdag
             • oriëntatiedag
             • orkestendag
             • ouderdag
             • oud-leerlingendag
             • oud-studentendag
             • paardendag
             • paneldag
             • partijdag
             • patiëntendag
             • persdag
             • personeelsdag
             • pioniersdag
             • pitchdag
             • plandag
             • plantdag
             • platformdag
             • popdag
             • practicumdag
             • praktijkdag
             • predikantendag
             • presentatiedag
             • proefschriftendag
             • profieldag
             • programmeerdag
             • projectdag
             • promotiedag
             • propagandadag
             • protestdag
             • publiciteitsdag
             • publieksdag
             • punkdag
             • raadsledendag
             • rederijdag
             • regiodag
             • relatiedag
             • restaurantdag
             • reünistendag
             • rijdag
             • Rijksdag
             • rockdag
             • roefeldag
             • ruiterdag
             • salondag
             • samenwerkingsdag
             • schietdag
             • schildersdag
             • scholendag
             • scholingsdag
             • schrijfdag
             • schrijversdag
             • scratchdag
             • selectiedag
             • seminardag
             • seminariedag
             • seniorendag
             • sensibiliseringsdag
             • servicedag
             • sessiedag
             • showdag
             • slachtdag
             • sleuteldag
             • snuffeldag
             • solistendag
             • sollicitatiedag
             • speeldag
             • strategiedag
             • streekdag
             • studentendag
             • studiedag
             • supervisiedag
             • talentendag
             • teambuildingdag
             • teambuildingsdag
             • technodag
             • technologiedag
             • theaterdag
             • themadag
             • theoriedag
             • thesisdag
             • tienerdag
             • toekomstdag
             • toernooidag
             • toetsdag
             • toneeldag
             • toogdag
             • tornooidag
             • trefdag
             • turndag
             • velddag
             • verenigingsdag
             • verzamelaarsdag
             • veteranendag
             • visserijdag
             • voetbaldag
             • volleybaldag
             • voorlichtingsdag
             • voorstellingsdag
             • voortgangsdag
             • vormingsdag
             • vriendendag
             • vriendinnendag
             • vrijgezellendag
             • watersportdag
             • wielerdag
             • wijkdag
             • zangersdag
             • zussendag
             • zweefvliegdag

             Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


             dag 9.0

             (bouwconstructies [techniek])

             open ruimte tussen de vlakken van de muuropening, kozijnen of stijlen die naar buiten zijn gericht, of zich bevindt tussen zuilen, pijlers of dammen

             Semagram


             Een dag…

             is een ruimte

             • [Positie] is gelegen tussen de vlakken van een muuropening, kozijnen of stijlen die naar buiten zijn gericht, of tussen zuilen, pijlers of dammen
             • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is open

              Algemene voorbeelden


              De afmeting van de dag, de binnenwerkse maat of de afstand tussen de dagkanten, heet dagmaat. De dagmaat is bij een (enkele) deur, de vrije doorgang gemeten tussen de kozijnstijlen of anders gezegd: de deurbreedte minus tweemaal de sponningdiepte.

              http://www.examenplein.nl/viewtopic.php?pid=17515,

              Ook de afstand tussen zuilen, pilasters e.d. noemt men de dag, bijvoorbeeld de ruimte van de buitenzijde van een zuil tot de buitenzijde van de naastliggende zuil (ook het intercolumnium genoemd; het intercolumnium is dus niet de afstand hart-op-hart van de zuilen).

              http://www.joostdevree.nl/shtmls/dag.shtml

              Vaste verbindingen


              in de dag


              1. tussen de binnenkanten van een muuropening of de kozijnen in

               In de dag betekent "in de opening", in de dag is dus de binnenkant van het raamkozijn of tussen de muren in. Zie de illustratie hier rechts, de pijlen geven aan tot waar het gordijn of jaloezieën hangen. Ze hangen dus niet over de muren of het kozijn heen, maar zijn van dezelfde afmetingen.

               http://www.raamdecoratieonline.net/jaloezieen/in-de-dag-op-de-dag/,

              op de dag


              1. voorbij of over de binnenkanten van een muuropening of de kozijnen

               Op de dag betekent dat de raamdecoratie over het kozijn of de muren valt, een extra 5 centimeter minimaal is gebruikelijk hiervoor [...]. Raamdecoratie op de dag wordt vaak gekozen voor op de slaapkamer of bijvoorbeeld het raam in de woonkamer. Op die manier heeft u geen last van overbodig licht tijdens het slapen of een vervelende weerkaatsing op de televisie.

               http://www.raamdecoratieonline.net/jaloezieen/in-de-dag-op-de-dag/,

              Woordfamilie


              Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


              • dagkant
              • dagmaat
              • dagstuk
              • dagvoeg
              • dagzijde

              B - Als tussenwerpsel

              dag 1.0

              (informeel)

              gebruikelijke expressie die een vriendelijke of vaak ook louter beleefde groet uitdrukt bij een ontmoeting of afscheid

              Semagram


              dag…

                Combinatiemogelijkheden


                vóór de zin


                • dag beste bezoekers
                • dag lieve kindertjes
                • dag mam
                • dag meneer
                • dag mevrouw
                • dag mijn liefste vriend

                Dag beste bezoekers van deze website!

                http://bosklassen2013.wordpress.com/2013/02/14/dag-beste-bezoekers-van-deze-website/,

                Dag lieve kindertjes, hoe gaat het met jullie?

                http://www.groene.nl/1999/3/rve_smokkelaar.html,

                'Dag jochie, tot morgen.' 'Dag mam.'

                http://books.google.nl/books?id=ajHqFRe1pggC&pg=PT29&dq=%22tot+morgen+dag%22&hl=nl&sa=X&ei=v6w5UuznOaSk4gS9iYGgBw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=%22tot%20morgen%20dag%22&f=false,

                Dag mevrouw, dag meneer. Ik collecteer. Ik collecteer. Dag meneer dag mevrouw. Voor de dieren in de kou. Alle dieren klein en groot. Help ik uit de nood.

                http://mitalent.nl/documentatie/naar-buiten/groep12/dieren-in-nood.pdf

                Dag mijn liefste vriend. Ik zal je heel erg missen.

                http://tijdtussendoor.blogspot.nl/2012/05/dag-mijn-liefste-vriend-ik-zal-je-heel.html,

                • dag allemaal
                • dag iedereen

                Dag allemaal, zoals jullie zien zijn wij volop bezig met het opmaken van een nieuwe website.

                http://www.foto-miero.be/hello-world/,

                Dag iedereen, ik zal me ook even kort voorstellen. Mijn naam is Marga, ik ben 60 jaar oud en ik werk nog parttime als docent Maatschappijleer op de middelbare school.

                http://www.50plusser.nl/?page=ontmoet&p=forum&src=viewtopic.php%3Ft%3D14826,

                in de zin


                • als aanhaling in de directe rede

                'Dag', groet ik hem. Ik zet het geluid van de televisie opnieuw luider wanneer ik dat zeg.

                http://books.google.nl/books?id=jaWRAAAAQBAJ&pg=PT16&lpg=PT16&dq=%22dag+groet+ik%22&source=bl&ots=s8IJAEomgh&sig=ZIngq6EIjYVdYTXZiiyjacuqOko&hl=nl&sa=X&ei=DKs5UpWVL5SThQfXmoH4Cg&ved=0CF4Q6AEwCTgK#v=onepage&q&f=false,

                'Dag,' zegt ze en legt de hoorn neer. Ik probeer meteen weer terug te bellen, maar er wordt niet opgenomen.

                http://books.google.nl/books?id=mmFuWyk4XHUC&pg=PT177&dq=%22dag+zegt+ze%22&hl=nl&sa=X&ei=oas5UvbFGKOA4gS394BI&ved=0CEUQ6AEwAw#v=onepage&q=%22dag%20zegt%20ze%22&f=false,

                achter de zin


                • ..., dag

                'O ja, natuurlijk, heel erg bedankt, hoor. Dag, tot ziens, dag.'

                http://books.google.nl/books?id=IdZ3AAAAQBAJ&pg=PP71&dq=%22tot+ziens+dag%22&hl=nl&sa=X&ei=0a05UqWfA6SD4gS4x4DoBA&ved=0CD0Q6AEwAjgU#v=onepage&q=%22tot%20ziens%20dag%22&f=false,

                Vaste verbindingen


                ja dag


                1. (informeel)
                 expressie waarmee men schertsend iets afwijst of aangeeft andermans spot of ironie wel te doorzien

                 Als Cyffdy even moest wachten op training omdat ik even iets ging drinken of zo, dan was hij daarna helemaal opgewonden. Hij wist dan met zichzelf geen blijf, en ging van pure gekkigheid in mijn trui hangen. Best vervelend, vooral als je dan van de trainer de opmerking krijgt "Elke, er hangt een hond aan de mouw". Ja dag, dat had ik zelf ook wel door, alleen wist ik niet hoe ik hem er weer af kreeg.

                 http://users.pandora.be/caer-cyffdy/verder.htm