daltonschool


daltonschool 1.0

school waar de onderwijsmethode van Helen Parkhurst uit Dalton (Verenigde Staten) wordt toegepast, die gebaseerd is op keuzevrijheid inzake leertempo en tijdstip waarop men iets doet, op samenwerking tussen de leerlingen onderling en op zelfstandige planning en organisatie; school met daltononderwijs

Semagram


Een daltonschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Daltonscholen kiezen in de eerste plaats voor de ontwikkeling van de jonge mens en geven vervolgens aandacht aan de maatschappelijke mogelijkheden die met de kerndoelen worden geschapen.

   http://www.brederodedalton.nl/

   De organisatie van een Daltonschool, wat betreft de urenplanning en faciliteiten, is een belangrijk aandachtspunt.

   Meppeler Courant,

   Tot het algemeen bijzonder onderwijs behoren veel scholen die tot de traditionele 'vernieuwingsscholen' worden gerekend, zoals Montessorischolen, Daltonscholen en Jenaplanscholen.

   http://www.onderwijsinspectie.nl/producten/onderwijsverslag_2001/VO.pdf,