delinquent


delinquent 1.0

pleger van een misdrijf; crimineel; misdadiger

Semagram


Een delinquent…

is een misdadiger; is een persoon

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een gestoorde delinquent
   • een gevaarlijk delinquent
   • een gevaarlijke delinquent
   • een jeugdige delinquent
   • een jonge delinquent
   • een politiek delinquent
   • een politieke delinquent
   • een seksueel delinquent
   • een seksuele delinquent
   • een veroordeelde delinquent
   • een zware delinquent

   De forensische psychiatrie wordt van oudsher beoefend binnen de faculteit der Rechtsgeleerdheid en het onderzoek legt zich toe op de behandeling van gestoorde delinquenten en de effectiviteit van behandelingsmethodieken.

   http://www.awt.nl/nl/,

   Voor echt gevaarlijke delinquenten moet de terbeschikkingstelling van de regering naar Nederlands voorbeeld levenslang verzekerd kunnen worden.

   http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

   In zijn eigen huis kan hij geen ring of horloge laten slingeren zonder dat een of andere jeugdige delinquent er zijn tengels naar uitstrekt.

   Zonder genade, Renate Dorrestein,

   Reeds gewijzigde wetten en beleidsplannen verbeteren de psychisch-sociale begeleiding en maken voorwaardelijke invrijheidstelling heel wat moeilijker voor seksueel delinquenten.

   De Standaard,

   In 1946 verbleven er nog maar 250 verpleegden in Veenhuizen en 1400 gevangenen, waaronder een aantal politieke delinquenten.

   http://www.gevangenismuseum.nl/nederlands/index.htm

   Velen hebben een verkeerd beeld over wie in de gevangenis zit. Ze denken dat het allemaal moordenaars zijn, zware delinquenten, daders van hold-ups en groot banditisme.

   http://members.chello.be/sf15557/Aalmoezeniersdienst/G-pastoraat/Pastorale_kaart/pastorale_kaart.cfm

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   delinquent 2.0

   een strafbaar feit gepleegd hebbend; misdadig

   Combinatiemogelijkheden


   met substantief


   • delinquent gedrag
   • delinquente jongeren

   Lichte vormen van delinquent gedrag blijken vaak van voorbijgaande aard, en ook bij zwaar delinquente jongens kan het criminele gedrag verminderen in ernst.

   http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/md99.txt

   Een commissie van experts van het ministerie van Justitie werkt aan maatregelen om "delinquente jongeren" van twaalf jaar of ouder zwaarder te kunnen straffen.

   http://www.pvda.be/solidair/n4898/mombaertsa.htm