deswege


deswege 1.0

(archaïsch, (vooral) geschreven taal)

om die reden; vanwege die zaak; daarom

Algemene voorbeelden


Aangezien de betaalde vergoedingen niet in verhouding staan tot de geleverde diensten en dit de SLS verweten kan worden, zijn wij van mening dat er ten onrechte een volledig bedrag voor het studentbeheer berekend is. Wij maken deswege bezwaar tegen de hoogte waarop deze post is vastgesteld.

http://www.projectie.com/vrijheidsln/

Na formele vragen of, bijvoorbeeld, de dagvaarding geldig is, komen in de raadkamer vier inhoudelijke vragen aan de orde. De eerste is, of het ten laste gelegde door het Openbaar Ministerie is bewezen. De volgende is of het bewezen verklaarde een strafbaar feit is. De derde of de verdachte 'deswege' strafbaar is en als laatste: welke straf wordt opgelegd?

Brabants Dagblad,

'Nog één keer die vaas proberen breken,' zei ik, 'en ik geef je een paar peren op je muil.' Daar werd ze kalm van. Maar niet kalm genoeg, vond ik. Deswege gaf ik haar inderdaad die paar peren op haar muil.

De droogte, Herman Brusselmans,

Ze heeft in de ondervragingen van een aantal carnavalsvierders geen breed draagvlak kunnen vinden voor de veronderstelling dat carnaval onder de vermeende verhollandsing te lijden heeft gehad. Slechts elf procent zegt deswege minder aan carnaval te zijn gaan doen.

NRC,

Ook inzake Vietnam werd hij geleidelijk kritischer. Wellicht heeft hij deswege later zijn affiniteit met het anarchisme ontdekt, zijn onmogelijkheid zich te identificeren met 'de macht of het gezag'.

Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

Gezien de aard van afgeschreven goederen (stoffering, koelkast, kookplaat, stofzuiger, hang- en legkast, vuilcontainer, telefoon, centrale antenne, armaturen, fietsenrek, overige) en hun snelle devaluatie betalen wij een veel te hoog bedrag. Wij maken ook deswege bezwaar tegen de vaststelling van de hoogte van deze post.

http://www.projectie.com/vrijheidsln/