detail


detail 1.0

klein, ondergeschikt deel uit een groter geheel, dat men apart beschouwt, beschrijft enz.
Soms met de negatieve bijgedachte van de mindere relevantie tegenover het geheel.

Semagram


Een detail…

is een deel

 • [Geheel] is een deel van een concreet of abstract geheel
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is klein in verhouding tot het geheel waarvan het deel uitmaakt of tot grotere onderdelen daarvan

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • belangrijk detail
  • kenmerkend detail
  • onbelangrijk detail
  • opmerkelijk detail
  • opvallend detail
  • sprekend detail
  • storend detail
  • verrassend detail

  De energie komt hier voort uit een chemische reactie, namelijk uit die van de verbranding van hout. Een belangrijk detail hierbij is dat de geproduceerde hoeveelheid CO2 gecompenseerd wordt door het fotosyntheseproces bij groene planten.

  http://users.pandora.be/schevenels/pieter/eindwerk.pdf,

  Daarom focust de nieuwe collectie zich ook op de kenmerkende details van de Levi's jeans en is als zodanig te beschouwen als een herinterpretatie van de oerjeans, maar wel in een eigentijdse vertaling.

  http://www.gayworld.be/lifestyle/mode/levis.php,

  Onze studentengeneratie was onbezorgder en volgens mij ook gelukkiger. Een opvallend detail: voor de colleges werd er destijds in de grote aula soms gezongen.

  De Standaard,

  • financiële details

  De koper is GGS Management, een nieuwe verzekeringsholding van het Canadese Goran Capital en van Goldman Sachs. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

  De Standaard,

  • nadere details
  • verdere details

  Nadere details over de inhoud van het plan zouden pas in de loop van de middag naar buiten worden gebracht.

  NRC,

  Het doorlopend potentieel neerslagtekort is het verschil dat in het zomerhalfjaar optreedt tussen de verdamping boven kort gras (de 'potentiële verdamping') en de neerslag, iedere keer geaccumuleerd vanaf het voorafgaande tijdvak in het zomerhalfjaar met een vochtverzadigde bodem (zie voor verdere details de technische verantwoording, achterin dit rapport).

  http://www.knmi.nl/onderzk/index-nl.html

  • een technisch detail
  • technische details

  De bediening heeft men snel onder de knie, mede dankzij de Nederlandse gebruiksaanwijzing die u stap voor stap door alle mogelijkheden leidt. Deze gebruiksaanwijzing begint eenvoudig om te eindigen bij de meest technische details.

  http://www.ess-beveiligingen.nl/,

  als object bij een werkwoord


  • details geven over iets
  • nadere details geven over iets

  Het elektriciteitsbedrijf EDF, die de kerncentrales en stuwdammen beheert, weigert nadere details te geven over de militaire bescherming van hun installaties.

  De Telegraaf,

  in voorzetselgroep


  • iets in detail behandelen
  • iets in detail beschrijven

  Indien nodig, moet de kmo-consultant in staat zijn de tussenkomst van specialisten aan te bevelen teneinde de diverse domeinen meer in detail te behandelen.

  http://www.gomb.be/databases/consultnl/sdrbc_art_04_cons.htm#anch530715721

  Eenmaal de grote lijnen van het ontwerp vastgelegd gaan we verder met in detail te beschrijven hoe de verschillende modules in elkaar zitten.

  http://users.pandora.be/vanheldenj/Systeemanalyse.doc

  • iets in detail bespreken

  Het EG-milieubeleid heeft geleid tot meer dan driehonderd richtlijnen, verordeningen en beschikkingen die vrijwel het gehele milieuthema bestrijken. Het is uiteraard een onbegonnen werk al deze voorschriften in detail te bespreken.

  http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

  • iets tot in detail weten

  De overheid werd geacht tot in detail te weten hoe de samenleving eruit moest zien.

  http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_bulletins_200109_1

  Vaste verbindingen


  pikant detail; pittig detail


  1. detail dat zeer de aandacht, de belangstelling of de gedachten prikkelt door zijn merkwaardige of ongewone aard

   Uitgerekend Havas keert CLT nu de rug toe en sluit zelf een akkoord met de Australisch-Amerikaanse mediatycoon. Pikant detail: de vertegenwoordigers van Havas in de raad van bestuur van CLT waren perfekt op de hoogte van de evolutie van de onderhandelingen en het valt niet uit te sluiten dat ze die informatie gebruikten in hun onderhandelingen.

   De Standaard,

   Leden van de X-side rukten het metalen hekwerk los en bestookten de ordehandhavers met stenen [...]. Er volgden vier aanhoudingen. Pikant detail: de beveiligingscamera's in het stadion draaiden die dag wel, maar de ordehandhavers waren vergeten een videoband in de recorders te steken.

   De Standaard,

   Uit de opgravingen kwam een pikant detail aan het licht. De 19de-eeuwse eigenaars mochten slechts één schoorsteen voor hun stoominstallatie bouwen. Toch plaatsten ze een tweede installatie die ze via een ondergrondse gemetselde gang met de schoorsteen verbonden.

   De Standaard,

   De politiearts had vastgesteld dat de kolonel met een stomp voorwerp was neergeslagen voor hij net als de anderen met drie kogels was doodgeschoten. Pittig detail was dat bij ieder lijk een tarotkaart was aangetroffen.

   Pandora, Pieter Aspe,

  2. detail dat de zinnen prikkelt of tot de verbeelding spreekt door zijn erotische aard

   Toen kwam hij naast me liggen, met die niet te evenaren en met niets te vergelijken warmte van een menselijk lichaam. Het dilemma of ik de pikante details over onze nacht zal onthullen, lost zich vanzelf op, Eveline, want de tijd begint te dringen. Er rest me nog maar een minuut of tien voor ik moet vertrekken.

   Het verkeerde keelgat, Diane Broeckhoven,

   Monica had Luc opgebiecht dat ze met Kevin over de gekste dingen kon praten, maar dat hij dichtsloeg als ze over relaties begon. Het ging er helemaal niet om dat ze uit was op pikante details uit zijn seksleven.

   Na de siësta, Paul Koeck,

   Stoer vertellen ze over wat ze hadden willen doen of nog zouden willen, ze inventariseren pittige details uit hun o zo rijke seksleven en dito fantasieën.

   De Standaard,

  saillant detail


  1. opvallend, opmerkelijk, in het oog springend detail
   Vaak met de bijgedachte dat betreffend detail belangrijk of betekenisvol is.

   Allereerst is er de middeleeuwse carrus navalis ofwel 'blauwe schuit'. Een blauw schip op wielen, dat in de middeleeuwen met carnaval werd rondgevoerd. Saillant detail daarbij is dat de kleur blauw in die tijd symbool was voor parodie, schijn en lichtzinnigheid.

   http://www.sobc.nl/

   Het is nodig om niet alleen in mooie nieuwe uitbreidingswijken maar ook in bestaande buurten te investeren. Saillant detail is dat de provincie ervoor heeft gewaarschuwd dat gemeenten die te weinig investeren in het bouwen van nieuwe huurwoningen de kous op hun kop zullen krijgen.

   http://www.wbvsmallingerland.nl/Jaarverslag2001/Mainjvs2001.htm,

  tot in het kleinste detail, tot in de kleinste details


  1. uitvoerig of grondig tot in de bijzonderheden

   Statische modellen. Dit is de vorm van scheepsmodelbouw die al eeuwen bestaat. In de tijd van de V.O.C. werden deze modellen al gebruikt om de koper te laten zien hoe het schip, dat over enige tijd van stapel zou lopen, er uit zou gaan zien. Ook tegenwoordig worden deze schepen tot in de kleinste details nagebouwd.

   http://www.ansf.nl/index_nl.htm

   De ervaring heeft geleerd dat de route van tevoren tot in het kleinste detail met kaart en gids gepland moet worden.

   http://www.hlrnet.com/nl0201-5.htm
   (onbekend)

  in detail treden; in details treden


  1. de kleinere elementen van een kwestie uitvoerig bespreken, vaak met de negatieve bijgedachte dat dit ten koste gaat van de belangrijkere hoofdzaken

   Ook in dit deel van het betoog hoedt men zich ervoor te veel in details te treden. Men beperkt zich tot het strikt noodzakelijke. Uiteraard is een gedegen inzicht in alle details onontbeerlijk om te kunnen beoordelen welke dienstbaar zijn aan het betoog en welke onnodig verwarren.

   Rupert, een bekentenis, Ilja Leonard Pfeijffer,

   Specifieke sportieve of culturele activiteiten die je in je vrije tijd uitoefent, zijn altijd tekenend voor je persoonlijkheid en bijgevolg interessant voor een werkgever die zich een beeld probeert te vormen van de sollicitant. Je hoeft hierbij niet in detail te treden, maar een opsomming van deze activiteiten is dus altijd aan te raden.

   http://www.ios.be/fs_index.asp

  op de details letten


  1. aandacht hebben voor de kleine elementen van iets om het inzicht of het volledige beeld dat zij kunnen verschaffen

   Ik doorleefde de muziek door het te rationaliseren en op details te letten. Ik hoorde altijd wel dat het ene loopje mooier was dan het andere loopje, maar ik begreep nooit waarom.

   http://www.saskialaroo.nl/html/artikelen/jazznu.html,

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • afwerkdetail
  • afwerkingsdetail
  • beelddetail
  • couturedetail
  • decodetail
  • geluidsdetail
  • implementatiedetail
  • inkomensdetail
  • interieurdetail
  • klankdetail
  • kostuumdetail
  • ontwerpdetail
  • oppervlaktedetail
  • planningdetail
  • prijsdetail
  • privédetail
  • proceduredetail
  • schaduwdetail
  • smockdetail
  • tekstdetail

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • detailafbeelding
  • detailafwerking
  • detailakkoord
  • detailanalyse
  • detailbeeld
  • detailbeschrijving
  • detailbeslissing
  • detailboekje
  • detailcommentaar
  • detaildossier
  • detailfolder
  • detailfoto
  • detailfotografie
  • detailfout
  • detailfreak
  • detailgegevens
  • detailgrootte
  • detailinformatie
  • detailinrichting
  • detailkaart
  • detailkarakter
  • detailkenmerk
  • detailkennis
  • detailkritiek
  • detailkwestie
  • detaillijn
  • detailmodel
  • detailniveau
  • detailonderwerp
  • detailonderzoek
  • detailontwatering
  • detailontwerp
  • detailoplossing
  • detailopname
  • detailoverzicht
  • detailpagina
  • detailplan
  • detailplanning
  • detailpresentatie
  • detailproces
  • detailprogramma
  • detailpunt
  • detailregel
  • detailreportage
  • detailrijk
  • detailschema
  • detailscherpte
  • detailshot
  • detailstructuur
  • detailstudie
  • detailtekst
  • detailuitwerking
  • detailvergroting
  • detailverloop
  • detailverschil
  • detailvraag
  • detailweergave
  • detailwerk
  • detailwerking
  • detailwijziging
  • detailzicht

  detail 2.0

  afbeelding

  Bron: Regionaal Archief Tilburg
  (CC BY-NC-SA 2.0)

  (bouwconstructies [techniek])

  gedeelte of bijzonderheid van een bouwconstructie, waarvoor vaak een bouwtechnische tekening op grote schaal wordt uitgewerkt

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Een detail…

  is een deel

  • [Geheel] is deel van een bouwconstructie
  • [Functie] dient vaak als dragend onderdeel of als aansluiting bij een ander constructieonderdeel
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft vaak een complexere technische structuur en moet voldoen aan allerlei bouwkundige eisen, bv. inzake brandveiligheid, draagvermogen enz.; wordt veelal afgebeeld in tekeningen op grote schaal

   Algemene voorbeelden


   Specifieke leerdoelen: De student is in staat om van een zelf ontworpen, eenvoudig bouwwerk van niet-steenachige materialen: - de draagstructuur inclusief knopen te ontwerpen [...], - details zodanig te ontwikkelen rekening houdend met de maakbaarheid en bouwvolgorde, - het weergeven van de ontwikkelde details met relevante informatie in tekeningen, - het onderkennen van het belang van het 'detail' met betrekking tot de architectuur van een bouwwerk.

   https://venus.tue.nl/owinfo-cgi/owi_0695.opl?vakcode=7T212&language=NL,

   Een aantal details waarbij koudebruggen ontstaan, zoals een constructie-element dat van buiten van binnen doorloopt, is wel bekend en op tekening snel herkenbaar. Maar er zijn ook details waarbij niet zo snel duidelijk is of deze een koudebrug oplevert [...]. Koudebruggen ontstaan door constructieve elementen die de isolatielagen doorbreken, zoals betonnen aanstortnokken of stalen oplegschoenen. Ter plaatse van de koudebrug is de warmtestroom naar buiten groter dan bij de direct omliggende constructie.

   http://www.bouwwereld.nl/1011404/Een-project-uitgebreid/Bekende-en-minder-bekende-koudebruggen.htm,

   De voorkeursvarianten zijn in de detailuitvoeringen voor de details met een weerstand tegen branddoorslag en –overslag (wbdbo) van 60 minuten.

   http://www.nifv.nl/upload/118057_668_1197540926718-20060606_Uitvoering_brandveiligheid_dakconstructies_van_stalen_damwandprofiel_NIFV_VROM.pdf,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • aansluitdetail
   • basisdetail
   • constructiedetail
   • dakbedekkingsdetail
   • dakdetail
   • dakranddetail
   • lasdetail
   • randdetail
   • standaarddetail
   • wapeningsdetail

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   detail 3.0

   afbeelding

   Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
   (CC BY-SA 3.0)

   (bouwconstructies [techniek])

   tekening op grote schaal van een onderdeel van een bouwwerk of een machine, die vaak is voorzien van uitvoerige technische specificaties

   Semagram


   Een detail…

   is een tekening; is een afbeelding

   • [Functie] dient om de vorm, structuur en technische eigenschappen van bijzondere constructiedelen gedetailleerd weer te geven
   • [Vervaardiging] wordt getekend

    Algemene voorbeelden


    Detailtekeningen op schaal 1/10 en 1/5 en 1/1. De detailtekeningen worden gekozen in functie van het ontwerp en de genomen opties, moeten dienen om volledig inzicht te krijgen in het ontwerp en vormen de basis voor de uitvoering van dit ontwerp. Een aantal zorgvuldig gekozen details worden driedimensionaal uitgewerkt. De details worden gekozen in functie van het ontwerp en de genomen opties en dienen vooral om inzicht te geven in meer complexe materie. De details worden voorzien van oppervlaktetextuur en gevisualiseerd volgens de principes aangeleerd in het vak presentatietechnieken. Een detail is geen uitvergrote kopie van een tekening op kleinere schaal. Een detail geeft extra getekende informatie én extra geschreven informatie. Zorg voor een duidelijke verwijzing van details naar plattegronden, doorsneden en eventueel gevels en volumeschetsen: het moet duidelijk zijn waar de details juist genomen zijn.

    http://users.telenet.be/optroodtj/images/opdracht_AP5_0607.pdf,

    Aansluitingen tussen bouwdelen bepalen in hoge mate de thermische prestaties en de esthetische kwaliteiten van een gebouw. In dit hoofdstuk zijn voor de belangrijkste aansluitingen details uitgewerkt en hun thermische prestaties beschreven. Deze details kunnen worden gebruikt en aangepast voor de meeste toepassingen en situaties.

    www.sab-profiel.nl/showdownload.cfm?objecttype.

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • principedetail