detailkennis


detailkennis 1.0

kennis van de details; kennis tot in de kleinste bijzonderheden; kennis tot in de details
Net als het woord kennis vaak gevolgd door een voorzetselbepaling die ingeleid wordt door van.

Semagram


Detailkennis…

is kennis

 • [Object betroffen] betreft kennis tot in de details; betreft kennis tot in de kleinste bijzonderheden

  Hoofdsemagram: kennis


  Algemene voorbeelden


  Nadat onderzoek had uitgewezen dat niet gebruikte detailkennis na een aantal maanden voor het grootste gedeelte verdwijnt, werd het onderwijs voor de tweede keer aangepast. Bepaalde detailkennis hoefde niet meer. Alles wat opgezocht kon worden hoefde niet meer te behoren tot de parate kennis.

  https://jeffreyjansennvfs.wordpress.com/2012/05/22/functionele-trekpop-anatomie/,

  De studenten krijgen de kans om hun examen in te zien en na te gaan waar het fout is gelopen (gebrek aan inzicht, te weinig verbanden, het essentiële niet van het bijkomstige kunnen onderscheiden, geen detailkennis...).

  http://www.kubrussel.ac.be/onderwijs/letterenwijs/germaanse/vakken/eerstekan/dtk1.htm

  In de cursus Linux/UNIX systeembeheer en concepten gaan we in op de concepten, maar ook op de detailkennis die benodigd is om de meest gangbare UNIX-varianten te kunnen beheren en configureren: zoals Linux, AIX, HP-UX en Solaris.

  http://www.atcomputing.nl/Training/unix-linux-systeembeheer-en-concepten

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • diepgaande detailkennis
  • echte detailkennis
  • grote detailkennis

  We denken vaak dat wilde dieren volkomen vrij in hun omgeving leven. Het blijkt dat ze pas leven kunnen, in welke omgeving dan ook, als ze met elk detail van die omgeving vertrouwd zijn. Dat betekent dat ze elk detail van die omgeving moeten hebben verkend, eventueel gemerkt met lichaamsgeur, maar minstens via tast-, reuk- en gezichtsvermogen opgeslagen in een hersenbeeld van die omgeving. Dier en omgeving zijn een ondeelbaar wezen. Dat sluit ook aan bij wat Lévi-Strauss vertelde over die grote detailkennis van de natuurlijke omgeving bij natuurvolkeren.

  Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

  Daarnaast is gebleken dat echte detailkennis van verschillende kostenintensieve processtappen in de productie van een uitgave niet voldoende aanwezig is bij de uitgeverijen van kleine (krantachtige) uitgaven. Deze diepgaande detailkennis is nodig om tot verdergaande kostenbesparingen te kunnen komen.

  http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/Jaarverslag00.pdf,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • detailkennis van (iemand of iets)

  Er kunnen alternatieve manieren worden genoemd om tot kostenbesparingen te komen in het productieproces van kleine (krantachtige) uitgaven. Deze mogelijkheden worden echter niet direct veroorzaakt door nieuwe technologie, maar door detailkennis van reeds bestaande mogelijkheden.

  http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/Jaarverslag00.pdf,

  Zowel de detailkennis van de verschillende processtappen als het volume ontbreken bij de uitgever van kleine (krantachtige) uitgaven.

  http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/Jaarverslag00.pdf,

  Detailkennis van de immuunreactie van de vrouwen kan de basis vormen voor de ontwikkeling van een vaccin.

  http://www.ping.be/~bwamanda/nederl/medisch/aids.htm,

  "Ik denk niet dat je van een president kunt verwachten dat hij alles over alles weet", zei de man die vorig jaar liet merken de namen van diverse regeringshoofden niet te kennen en die inwoners van Griekenland betitelde als Griekenezen. Maar hij deed wel badinerend over de detailkennis van zijn tegenstander Al Gore. "Als hij het budget uit zijn hoofd kent, vraag ik me af hoe hij zijn tijd spendeert." Misschien leest Al weleens een boek.

  http://www.groene.nl/2001/0103/js_bush.html,