diensvolgens


diensvolgens 1.0

((vooral) in België, formeel)

als gevolg van het genoemde; als gevolg van die zaak; als gevolg daarvan; daardoor; derhalve

Algemene voorbeelden


Veelal komt het ook voor dat de jongere een zekere schuchterheid toont en een angst tegenover het mysterie van de voortplanting, en diensvolgens tegenover het meisje.

http://users.skynet.be/sky50779/seks.htm

De goederen worden steeds geacht verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze magazijen. Ze reizen diensvolgens steeds op kosten en risico van de koper.

https://www.serax.com/nl/general-conditions/973

De raad van bestuur heeft dit programma en huldiging aanzien als parel op de kroon na 60 jaren werking en heeft diensvolgens beslist de "Unie van de Gewapende Weerstand" te ontbinden.

http://www.valentin-jamart.be/2004.html,

Overwegende dat de ontgravingen op de gemeentelijke begraafplaatsen zware lasten voor de gemeente met zich meebrengen en het diensvolgens billijk is deze lasten op de belanghebbenden te verhalen.

https://www.ocmw-destelbergen.be/sites/default/files/atoms/files/Belasting%20op%20de%20ontgravingen%20begraafplaatsen%20%28GR%202013%29.pdf,