directeur


directeur 1.0

iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het leiden van een instelling of onderneming, alleen of samen met andere directeuren; iemand die alleen of samen met andere directeuren de leiding heeft van een bedrijf of organisatie, vaak een school; leider van een instelling of onderneming; manager; leidinggevende; ook: iemand die de leiding heeft van een afdeling van een instelling of organisatie

Semagram


Een directeur…

is een persoon

 • [Groep] is lid van de directie
 • [Functie] heeft de leiding van een bedrijf, instelling, organisatie of een afdeling
 • [Rang of hierarchische positie] staat aan het hoofd van een bedrijf, instelling, organisatie of een afdeling
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] geeft leiding; leidt een organisatie, een instelling

Algemene voorbeelden


Het nieuwe Toezichtcollege dient vooral het Sociaal fonds bouwnijverheid (Sf) eens duchtig de les te lezen. Dit fonds heeft een eigen NV Schademaatschappij opgericht, die opereert op de nieuwe markt voor begeleiding van zieke werknemers en verbetering van arbeidsomstandigheden. Aan de zelfstandigheid van deze arbodienst wordt echter getwijfeld. De directeur is formeel ook lid van de directie van het Sfb.

Meppeler Courant,

De raad benoemt uit zijn leden een gemachtigd beheerder of directeur, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoer, post, bank, en alle andere dergelijke ondernemingen of diensten.

http://home.tiscali.be/vzw.gap/statuten.htm,

Het was een hotel voor het iets beter bemiddelde volk. De goed verkopende handelsreiziger, de journalist van de betere krant, de gastacteur bij het stadstheater, de ingenieurs van de stuwdam en af en toe zelfs een directeur met zijn secretaresse, op bezoek bij één van zijn kleinere vestigingen, die het familiale sfeertje van de Belle Vue verkoos boven het zakelijke van één of andere hotelketen. Eenentwintig kamers, zo goed als altijd bezet.

Werk, Josse De Pauw,

Ron had twee weken ervoor bij het reclamebureau een afscheidsspeech gehad, waarin de directeur hem had geprezen om het geduld dat hij steeds weer aan de dag wist te leggen in de omgang met zijn medewerkers, maar die avond viel de whisky verkeerd.

Nette mensen in een nieuwe tijd, Hans van der Kamp,

Zeventien directeuren geven aan dat in hun school (nog) andere problemen spelen bij het realiseren van een goede pedagogisch-didactische aanpak. Deze betreffen volgens de desbetreffende directeuren vooral personele zaken (6 maal genoemd), zoals problemen met vervanging, grote groei van het team, te veel onervaren leerkrachten, groot verloop en onvoldoende tijd voor begeleiding van nieuwe leerkrachten.

http://www.zmok.nl/,

Briers blijft in de twee festivalafdelingen gedelegeerd bestuurder, maar onder zijn vleugels nemen twee directeurs het dagelijks beleid in handen. Francis Maes, voorheen programmator, krijgt de artistieke eindverantwoordelijkheid.

http://www.festival.be/pers_nl.html,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een directeur aanstellen
 • een directeur benoemen

In de toekomst zal wellicht een directeur worden aangesteld die geen onderwijstaken heeft, zoals dit nu het geval is. Ook zal het aantal medewerkers worden uitgebreid die ondersteuning bieden aan de docenten, de zakelijk leider en de directeur.

http://users.bart.nl/~roknor/

Een nieuwe directeur werd benoemd en de 14 meest succesvolle distributeurs gingen de bijeenkomsten leiden.

http://www.thuisblijfmoeders.nl/Show%20me%20the%20money/herbalife.html

met koppelwerkwoord


 • directeur worden
 • directeur zijn

De Nederlandse politiecommissaris M. de Jong gaat het anti-corruptieteam van de Wereldbank leiden. De Jong wordt directeur van de nieuwe afdeling die fraude met Wereldbankgelden moet bestrijden.

de Volkskrant,

Ronald de Leeuw wordt vanaf 1 december algemeen directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij volgt Henk van Os op die zijn opdracht beëindigd acht na de renovatie van de zuidvleugel van het museum.

De Standaard,

Ronald de Leeuw (47) was directeur van het Van Goghmuseum, waar hij het aantal bezoekers flink deed stijgen door een dynamisch tentoonstellingsbeleid.

De Standaard,

Musters is in het dagelijks leven directeur bij de Rabobank.

Dagblad van het Noorden,

De 48-jarige Elsen heeft de Luxemburgse nationaliteit. Hij is directeur geweest van de staalgroep Usines Gustave Boël.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • de nieuwe directeur
 • een nieuwe directeur
 • nieuwe directeurs

De nieuwe directeur van Staatsbosbeheer wil dat de organisatie als een groene projectontwikkelaar gaat opereren.

http://www.staatsbosbeheer.nl/

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat met de komst van een nieuwe directeur ook het beleid fors bijgesteld gaat worden.

http://www.vsbfonds.nl/fr_algem.lp?algemeen/jaarover.htm,

De nieuwe raad van bestuur van de Rai benoemde deze week nieuwe directeurs, onder andere ook die van de tv-journaals.

De Standaard,

 • de huidige directeur
 • de toekomstige directeur

De huidige directeur mr. J. Biemond zal in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 1 juni aftreden.

http://www.maa.nl/index_nl.html,

De huidige directeur van het ballet van de Staatsopera, de Franse topdanser Michael Denard, liet weten dat hij geen kandidaat is voor een verlenging van zijn mandaat.

De Standaard,

In de aflevering van komende zaterdag onder meer een kennismakingsgesprek met de toekomstige directeur van het Museum Boymans-van Beuningen, Chris Decron en een gesprek met zwerver en autodidact Willem Hietbrink over zijn theorie over het Nederlands als oertaal.

NRC,

 • toenmalig directeur
 • voormalig directeur
 • de toenmalige directeur
 • een voormalige directeur

De heer Bouma, toenmalig directeur van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, lanceerde in 1942 het plan voor een Zuiderzeemuseum.

http://www.zuiderzeemuseum.nl/

Voormalig directeur W. Baard van KEP is niet verbaasd over de bewering dat hij werd afgeluisterd. "Het hoofd beveiliging, een voormalige politieman, heeft me indertijd gewaarschuwd geen belangrijke gesprekken over de telefoon te voeren."

http://www.xs4all.nl/~bslash/muren/telmod.html

In 1924 werd op een Amerikaanse tentoonstelling aangekondigd dat de H.J. Heinz Company 57 producten op de markt bracht. De toenmalige directeur vond dat zo'n mooi getal dat hij het in het Heinz-embleem liet aanbrengen. Het logo "57 varieties" staat nog steeds op de ketchup-flessen, ook al zijn er sindsdien meer dan drieduizend producten en variëteiten bijgekomen.

De Standaard,

Jeffrey Katzenberg, een voormalige directeur van Walt Disney, beschuldigt de ontspanningsreus van contractbreuk. Voor hij opstapte bij Disney leidde Katzenberg de filmafdeling van de groep. Volgens Katzenberg heeft hij nog recht op een deel van de opbrengsten van kaskrakers als Beauty and The Beast en Lion King.

De Standaard,

 • algemeen directeur

Pierre-Alain De Smedt is bijna 53 en begon zijn levensrelatie met Volkswagen in 1973, toen de Duitse groep de assemblagefabriek in Vorst overnam van invoerder D'Ieteren. Hij werd er financieel directeur en, al snel, algemeen directeur.

De Standaard,

In de divisie Techniek vormt de algemeen directeur, samen met drie regiomanagers en een directeur marketing het managementteam.

http://www.albeda.nl/algemeen/info/kwaliteitsverslag/kv_frame.html,

 • de artistiek directeur
 • de commercieel directeur
 • de financieel directeur
 • de technisch directeur
 • de zakelijk directeur

De wereldberoemde danser Vladimir Vasiljev is zaterdag benoemd tot artistiek directeur van het Bolsjoi-theater in Moskou [...]. De president schafte de post van directeur-generaal af en bepaalde dat het theater voortaan onder leiding staat van een duo, een zakelijk en een artistiek directeur.

NRC,

Een fraai en succesvol concert waarin het twintig jeugdige leden tellende European Community Chamber Orchestra zich in diverse stijlen een consciëntieus en hecht musicerend gezelschap toonde onder leiding van de violist Eivind Aadland, concertmeester èn artistiek directeur.

NRC,

De ketens Fnac, Club en de Standaard Boekhandel geven eigen boekenbonnen uit, net zoals heel wat kleine, zelfstandige boekhandelaars. Daniël Dullers, commercieel directeur van de Standaard Boekhandel, zegt dat zijn bon wel een groot succes is.

De Standaard,

Baan haalde vorig jaar een omzet van 736 miljoen dollar (1997: 680 dollar). De financieel directeur meldde gisteren dat het concern in 1998 ongeveer 1300 nieuwe klanten heeft binnengehaald. De overnames van de softwarebedrijven Coda en Caps Logistics waren goed voor nog eens 1800 klanten.

http://oud.refdag.nl/econ/990303econ03.html,

Nol de Ruiter wordt technisch directeur bij FC Utrecht [...]. De Ruiter gaat zich bezighouden met alle technische zaken, maar niet met het eerste elftal. Hij neemt als technisch directeur de plaats in van Ad Zonderland, die eerder vertrok.

Meppeler Courant,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de scheidende directeur

De vele medewerkers van de Kombinatie Timmerman, afnemers en bestuursleden van UTD waren vooral aanwezig om de scheidende directeur met lofprijzingen, anecdotes en welgemeende gelukwensen een hart onder de riem te steken voor zijn toekomstig leven zonder directeurstoel.

Meppeler Courant,

 • waarnemend directeur
 • de zittende directeur
 • zittende directeuren

In 1985 werd Alkema coördinator van de afdeling Lichte muziek aan de Faculteit Muziek van de Hogere Kunstenschool Utrecht waar hij sinds maart vorig jaar waarnemend directeur is.

NRC,

Per 1 januari van dit jaar hebben T. Tulp, A. de Jong en H. Addinga het takenpakket van de vorige directie overgenomen, samen met de nog zittende directeur A. Driessen.

Meppeler Courant,

2000 was een jaar van managementwisselingen op strategische posities, onder meer vanwege pensionering van zittende directeuren.

http://www.cebeco.nl/2000jv.pdf,

 • plaatsvervangend directeur

Van 1970 tot 1975 werkte hij bij het ministerie van financiën, achtereenvolgens als afdelingschef, plaatsvervangend directeur en directeur.

NRC,

Hij haalde de sleutel uit zijn zak en ging het Bureau binnen [...]. Wigbold was er, maar hield zich stil [...]. Die man verwachtte natuurlijk dat hij als plaatsvervangend directeur van alles op de hoogte was, maar aangezien Balk hem overal buiten hield, wist hij niets. En nu Bavelaar er niet meer was, was er ook niemand die hem terzijde kon staan.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • directeur bij een bank
 • directeur bij een bedrijf
 • directeur bij een fabrikant

Guy Quaden (51) kwam in 1988 als directeur bij de Nationale Bank.

De Standaard,

Vice-goeverneur Franz de Voghel, die enkele weken geleden ontslag nam wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, wordt opgevolgd door Cecil de Strycker, thans direkteur bij de Bank. Een andere direkteur bij de Nationale Bank, Paul Callebaut, wordt de nieuwe voorzitter van de NMKN. Als nieuwe direkteuren bij de Nationale Bank worden de namen geciteerd van René Evalenko, momenteel voorzitter van het Kolendirectorium, en van Georges Janson, die vroeger op de bank werkte en die nu direkteur bij de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel is.

De Standaard,

Toen Joel K'NEX uitvond werkte hij als directeur bij een familiebedrijf dat plastic onderdelen leverde aan 2000 afnemers over de hele wereld.

http://www.knex.nl/

Op 35 jaar werd hij gastprofessor aan het Amerikaanse Harvard. Als economist wou hij niet alleen doceren. Hij stapte korte tijd in het bedrijfsleven en werd directeur bij sportwagenfabrikant Maserati.

De Standaard,

Voorzetsel: van

 • directeur van een bank
 • directeur van een basisschool
 • directeur van een bedrijf
 • directeur van een instituut
 • directeur van een kleuterschool
 • directeur van museum
 • directeur van lagere school
 • directeur van een uitgeverij

'Er is geen beter leven dan een goed leven,' lacht de directeur van de Bank of America.

Meppeler Courant,

"Tja, hoe hou je na al die bezuinigingen je gebouw nog schoon?"Tineke Smit, directeur van basisschool de Kinkerhoek in Amsterdam realiseert zich dat ze misschien iets vuriger zou moeten reageren als dit onderwerp ter sprake komt. "Maar" bekent ze, "wij in het onderwijs zijn een beetje moegestreden."

NRC,

Deege zit bijna zijn hele leven, al dertig jaar, in de autobranche, waarvan 16 jaar in de verkoop. Hij was directeur van een groot bedrijf, maar kwam aan het werk, het verkopen en dus het directe contact met de klanten, niet meer toe.

Meppeler Courant,

Als directeur van het instituut Clingendael en als lid van de Adviesraad Vrede en Veiligheid kent Voorhoeve alle actuele vraagstukken op defensiegebied.

NRC,

- Wat deed u als missionaris in Japan? "Heel wat parochiewerk, veel voor kinderen. Ik was ook tien jaar directeur van een grote kleuterschool en gaf graag les. Dat deed ik ook in het hoger middelbaar onderwijs."

De Standaard,

Als directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam verzette Sandberg zich met succes tegen de stoffige atmosfeer van het traditionele museum. Bij hem mocht het publiek 'praten, zoenen, hardop lachen'.

NRC,

In het jaar 1999 werd KSA Ieper gevraagd of het een nieuwe bond zou willen oprichten. De vraag kwam van Patrick Ryde, de vader van één van de Ieperse leidsters en directeur van de lagere school van Dikkebus.

http://users.pandora.be/ksadikkebus/info/ontstaan.htm,

De directeur van uitgeverij Meulenhoff in Amsterdam, M. Asscher, heeft onlangs in een brief aan de gezamenlijke bibliotheken zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit dat van belangrijke dichtbundels tegenwoordig gemiddeld tien exemplaren besteld worden, terwijl dat aantal tien jaar geleden vele malen hoger lag.

NRC,

 • directeur van een afdeling
 • directeur van een dienst

Het plan om aan de Prins Hendrikkade een plezierjachthaven aan te leggen is definitief van de baan. G.H. van Wijhe, directeur van de afdeling ruimtelijke ordening laat weten dat er voorlopig geen ruimte gemaakt kan worden voor de aanleg van een jachthaven.

Meppeler Courant,

"Het was totnogtoe onbekend dat Kelten zulke grote en fijne standbeelden konden scheppen", zegt Fritz-Rudolf Hermann, directeur van de archeologische afdeling van de Hessische dienst voor monumentenzorg.

De Standaard,

Het duurt nog zeker een jaar voordat er een effectief vaccin tegen de besmettelijke longziekte SARS is. Dat stelde de directeur van de Amerikaanse gezondheidsdienst, Julie Gerberding, zondag in een gesprek met de zender CBS.

Haarlems Dagblad,

Had de New York Times niet een paar maanden terug geschreven dat pentiti hem hadden beschuldigd van banden met de mafia? En kan het toeval zijn dat James Woolsey, de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, gisteravond in Rome is aangekomen voor een bezoek waarop niemand commentaar wil geven?

NRC,

 • directeur van Akzo Nederland
 • directeur van Microsoft
 • directeur van Unilever

De ploegendienstmedewerkers moeten het nu met 3,5 procent doen. Directeur P. Baart van Akzo Nederland liet gisteren niet na te beklemtonen dat dit idee niet afkomstig is van de werkgever maar van de bonden.

NRC,

Voor enkele weken werd het Vlaams onderwijs opgeschrikt door berichten over drastische prijsverhogingen van de Microsoft software. Bruno Segers, algemeen directeur van Microsoft kon ons gelukkig al snel bevestigen dat hij al enige tijd aan een oplossing werkte en er is dan een werkgroep opgericht met experts van de diverse onderwijsnetten, het departement onderwijs en de privé sector die op mijn kabinet intens hebben overlegd met Microsoft.

http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/bijlagen0201/MSVDP.htm,

Selman is amper 2 jaar, sinds juli 1993, directeur van Unilever Nederland geweest.

NRC,

in voorzetselgroep


 • het bureau van de directeur
 • de kamer van de directeur
 • het kantoor van de directeur

Achterin het kantoor gaat het bureau van de directeur vrijwel schuil onder stapeltjes papier.

http://www.lve.nl/pages/f_nieuws.html,

Met de post in zijn hand verliet hij de koffieruimte en klom de trap op naar de kamer van de directeur. Hij opende de deur, aarzelde, ging de kamer binnen, sloot de deur langzaam achter zich en bleef staan.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Ik wandelde de fabriek binnen en liep recht naar het kantoor van de directeur. Ongevraagd trad ik bij hem binnen, ging in een van de gemakkelijke stoelen voor zijn bureau zitten, sloeg mijn benen over elkaar en zei: 'Goedendag.'

Iks, Johan Van Nijen,

 • naar de directeur

Het schaamtegevoel drukt op vele gezinnen. Bepaalde ouders durven op school niet over hun moeilijkheden praten, ook al zijn de problemen soms erg groot. 'Omdat ik me zo schaamde, durfde ik niet naar de directeur gaan.'

http://www.welzijn.net/Weldoc/Onderwijs_niet_kosteloos.htm,

Ze kwamen kort voor sluitingstijd het bankkantoor binnen. Drie van hen gingen naar de kassier om een biljet te wisselen, de oudste stapte naar de directeur om zich te laten inlichten over de mogelijkheid tot kredietverlening.

De Standaard,

Half februari 1951, een paar uur voor de avondboterham, kwam een bewaker Gieneman halen. Hij moest mee naar de directeur.

Met voorbedachten rade, Henri Knap,

 • de functie van directeur

Op 15 november 2000 trad Marilyn Haimé aan in haar nieuwe functie van Directeur van de Directie Coördinatie Integratie Minderheden op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

http://www.lbr.nl/nieuws/nieuws_ministerie_toekomst.html,

Tegen zijn vrouw zei Verkerke dat "het exit was met de landelijke sport". Dat leek zo, want in april van dit jaar werd hij door "een bekende" gevraagd of hij interesse had voor de functie van directeur van NOC-NSF.

NRC,

 • onder leiding van de directeur
 • onder leiding van een directeur

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Afdeling Onderzoek van het RIOD, onder leiding van de directeur en het hoofd van de Afdeling Onderzoek.

http://www.riod.nl/Srebrenica.html

Sinds donderdag verblijft in Zaïre een zeskoppige delegatie van de VN, onder leiding van de directeur voor humanitaire aangelegenheden, Manuel da Silva.

De Standaard,

De gemeentelijke organisatie bestaat uit een aantal domeinen. Elk domein staat onder leiding van een directeur.

http://www.sittard-geleen.nl/Organisatie_en_beleid/Bestuur_en_organisatie

Beide bedrijven staan onder leiding van directeur E.J. Vogelezang.

Meppeler Courant,

met substantief erachter


 • directeur communicatie
 • directeur financiën

Televisie-journalist Ton Elias is benoemd tot directeur communicatie van het verzekeringsconcern Aegon. Elias (40) gaat voor het internationale bedrijf de Nederlandse in- en externe communiatie verzorgen.

NRC,

Het managementteam van de UEFA heiligt het solidariteitsprincipe en ziet het niet zitten dat de topclubs hun eigen competitie vaarwel zeggen. "De nationale competities zijn de bakermat van het voetbal", zegt directeur communicatie Mike Lee.

De Telegraaf,

H. werkte op dat moment al niet meer bij Medicopharma. Hij was van 1973 tot eind maart 1991 werkzaam bij het concern in Zaandam en klom op tot directeur financiën.

NRC,

 • directeur gemeentewerken

'De verlichting is rond de jaarwisseling vernield en nog steeds niet gerepareerd'. Directeur gemeentewerken Zenderink antwoordde, dat dit deels aan de koude periode lag maar ook dat de daders gevonden moesten worden.

Meppeler Courant,

'Die lucht dringt de huizen binnen via de afvoer en de wc. We zitten er al een half jaar mee en er wordt niets aan gedaan', laat een inwoner van het lintdorp weten. Directeur Gemeentewerken van de gemeente Havelte Y. Kluwer legt uit dat het om een lekkend riool gaat en dat er zeer binnenkort wat aan gedaan wordt.

Meppeler Courant,

met bezittelijk voornaamwoord


 • onze directeur
 • zijn directeur

Een bemiddelingspoging tussen staf en directeur door het externe organisatie-adviesbureau Andersson-Elffers mislukte eerder deze week. De uit twaalf leden bestaande staf verwijt zijn directeur slechte managementkwaliteiten.

NRC,

In 1997 heeft het festival onder leiding van zijn nieuwe directeur een andere koers ingeslagen.

http://www.rks.nl/,

met eigennaam


 • directeur F. Everts
 • directeur Albert Weishaupt

"V-Power-benzine is geschikt voor alle klanten die nu nog super plus tanken", zei directeur F. Everts van Shell Nederland vrijdag.

http://nu.nl/news.jsp?n=388005=37,

Nu komen jaarlijks zo'n 70.000 bezoekers naar het Planetron. Directeur Albert Weishaupt laat weten nog weinig te kunnen zeggen over de exacte wijzigingen omdat de plannen volop gesmeed worden en pas in september gereed zijn. 'We gaan het Planetron herinrichten en een andere sfeer creëren.'

Meppeler Courant,

voorafgegaan door als


 • als directeur

De Russische premier Viktor Tsjernomyrdin heeft Vladimir Kokonin in een decreet opnieuw aangesteld als directeur van het Bolsjoi-theater in Moskou.

NRC,

Op het einde van zijn carrière was Jozef Van Hoeck nog actief als directeur bij het Paleis van Schone Kunsten in Brussel.

De Standaard,

De vrouw van Charles broer Edward, Sophie, liet zich tegen een vermomde journalist beledigend uit over Britse politici en over de vrouw van premier Blair. Sophie dacht met een klant te maken te hebben van haar pr-bedrijf. Door de affaire werd ze gedwongen haar baan als directeur van het bedrijf op te geven.

ANP,

Jaap Biemond werd in 1997 voor vier jaar benoemd als directeur van Maastricht Aachen Airport.

De Limburger,

Als kleine jongen kocht Schnabel al boekjes over architectuur, stedebouw en landschap, een voorliefde die hem in zijn huidige functie als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) goed van pas komt.

Trouw,

Hij is sinds 1992 als directeur drama/theater verbonden aan de Salzburger Festspiele.

NRC,

Toen Joel K'NEX uitvond werkte hij als directeur bij een familiebedrijf dat plastic onderdelen leverde aan 2000 afnemers over de hele wereld.

http://www.knex.nl/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • directeur-aandeelhouder
 • directeur-adviseur
 • directeur-beheerder
 • directeur-bestuurder
 • directeur-conservator
 • directeur-coördinator
 • directeur-diensthoofd
 • directeur-econoom
 • directeur-eigenaar
 • directeurenbrein
 • directeuren-cao
 • directeurenkring
 • directeurenniveau
 • directeurenoverleg
 • directeurenparade
 • directeurenvergadering
 • directeur-geneesheer
 • directeur-generaal
 • directeur-grootaandeelhouder
 • directeur-hoofdredacteur
 • directeur-ingenieur
 • directeur-oprichter
 • directeur-redacteur
 • directeur-rentmeester
 • directeursbureau
 • directeurscursus
 • directeursduo
 • directeur-secretaris
 • directeursfunctie
 • directeurskamer
 • directeurskantoor
 • directeurskind
 • directeurskop
 • directeursleven
 • directeurslokaal
 • directeursmadam
 • directeursnotitie
 • directeurspak
 • directeursplaats
 • directeurspost
 • directeursrang
 • directeurssalaris
 • directeurssalon
 • directeursstoel
 • directeurstafel
 • directeursteam
 • directeurstitel
 • directeursvrouw
 • directeurswissel
 • directeurswoning
 • directeurszetel
 • directeur-uitgever
 • directeur-voorzitter
 • directeur-zijn