discrediteren


discrediteren 1.0

in zijn goede naam schaden, een slechte reputatie bezorgen, in diskrediet brengen

Semagram


Discrediteren…

is een handeling

 • [Doel of bestemming] heeft als doel iemands goede naam te schaden
 • [Gebied] betreft iemands goede naam

  Combinatiemogelijkheden


  met object


  • iets of iemand discrediteren

  Het ANC-antwoord impliceert dat de affaire paste binnen de activiteiten van de "Derde Macht", een samenzwering tussen blanke veiligheidsmensen en zwarte conservatieven die door destabilisatie het ANC wilden discrediteren.

  De Standaard,

  De Verenigde Staten hebben de Europese sociaal-democratie, die volkomen gediscrediteerd was door haar houding tijdens de oorlog, heropgebouwd en gefinancierd, onder de vlag van 'Non Communist Left' (niet-communistisch links).

  http://ptb.be/scripts/article.phtml?obid=13537=2,

  Tenzij hij helemaal incom­petent was, wist Boudewijn dat de ondertekening van een wet door de koning helemaal niet betekent dat deze ermee instemt [...]. Maar Boudewijn wou een christelijke boodschap de wereld insturen én zijn troon behouden. Terwijl een definitieve troonsafstand de enige eerlijke oplossing was geweest. Door zijn houding discrediteerde de koning de verkozenen des volks.

  http://users.skynet.be/fa503970/crkpage118.htm,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • discreditatie