doodsbrief


doodsbrief 1.0

((vooral) in België)

brief, doorgaans gedrukt bericht waarin melding wordt gemaakt van iemands overlijden; overlijdensbericht; rouwkaart

Semagram


Een doodsbrief…

is een bericht; is een brief; is een geschrift

 • [Functie] dient om betrokkenen op de hoogte te stellen van iemands overlijden

  Algemene voorbeelden


  Nu merk je als voorbijganger zelden nog dat een huis in rouw is gedompeld. Alleen de naaste kring wordt mondeling op de hoogte gebracht. Verder worden in alle stilte doodsbrieven verzonden en rouwadvertenties in de krant geplaatst. In het beste geval voor de begrafenis of crematie, maar het gebeurt hoe langer hoe vaker dat 'de plechtigheid in alle intimiteit heeft plaatsgehad', al dan niet met het excuus dat de overledene het zo wenste.

  http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

  Wat mij opvalt, is dat het taalgebruik van de meeste doodsbrieven even stijf is als het papier waarop ze gedrukt zijn.

  http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

  Vlamingen hebben het over een doodsbrief; Nederlanders over een rouwkaart.

  Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

  Namiddags zat onze familie samen. Ik schreef mijn vaders naam op een wit blad en vulde aan. Alle woorden op de doodsbrief werden gewikt en gewogen door de tantes. Om zeven uur kwam de begrafenisondernemer met zijn helper. Ik zag vader een dag later terug in het mortuarium: als een koude ijskoning in een verlichte koffer.

  Acacialaan, Koen Peeters,

  Trouwens met de moderne computer- en kopieertechnieken kan vrijwel iedereen zelf een doodsbrief maken. Het kan zelfs handgeschreven zijn en waarom niet met een kindertekening erbij?

  http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

  Nog dezelfde avond zocht ik wat adressen bij elkaar en ging met mijn bedroefdste gezicht naar een bejaarde drukker in de stad. Mijnheer, zei ik, het was voor een dertigtal doodsbrieven; mijn tweelingbroer is gestorven.

  De wekker, André Janssens,

  Hij heeft laten onderzoeken voor wie de uitgeverij nog werkt. Een beetje voor de kerk, wat kleine drukwerkjes, zoals doodsbrieven of nu en dan een huwelijksaankondiging.

  Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

  Als je een enkele doodsbrief ontvangt die echt persoonlijk is opgesteld, dan voel je je geraakt, dat spreekt mensen aan.

  http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

  De ontroerendste doodsbrieven die ik ontving, bevatten telkens een kindertekening of enkele woorden van een kind.

  http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

  Frank daarnet aan de telefoon toch min of meer verzoend met het onvermijdelijke. Ook lacherig bij de gedachte aan de zestig mogelijke zinnen die de begrafenisondernemer hun voor de doodsbrief had voorgesteld. Zin 22 luidt: 'Bij het beoefenen van zijn favoriete sport...' Frank en zijn broer en zus hebben een 'nieuwe' geschreven: 'Diepbedroefd aanvaarden wij het overlijden van...'

  Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

  Niet elke priester biedt immers evenveel ruimte tot persoonlijke inbreng in 'zijn' kerk. Dat moet dus meteen nagevraagd worden op het ogenblik dat de afspraak van dag en uur wordt vastgelegd om in de doodsbrief te melden.

  http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

  De inwoners van As-Niel mogen het archief aanvullen met oude documenten - foto's - boeken - doodsprentjes - doodsbrieven - zichtkaarten - enz., de mensen van het documentatiecentrum zijn u hiervoor dankbaar.

  http://www.as.be

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • doodsbrieven en doodsprentjes
  • gedachtenisprentjes en doodsbrieven

  Om het geheel aan te vullen gaf ik ook de gegevens in van gedachtenisprentjes en doodsbrieven die ik bij verzamelaars vond.

  http://users.pandora.be/luc.klaps/vereniging.html

  De vader van Patricia [...] wenst de stamboom van de families Roekens, Vlasselaer, Verbomen en Verheyden samen te stellen. Wie stuurt kopieën van doodsbrieven en -prentjes naar haar?

  De Standaard,