door de zure appel heen bijten


door de zure appel heen bijten 1.0

((vooral) in Nederland)

iets onaangenaams moeten doorstaan
Vaak met de bijgedachte dat er daarna wel iets aangenaams volgt.

Algemene voorbeelden


In 2003 moet iedereen 'door de zure appel heen bijten'. "De moeilijke boodschap zit aan het begin. Verderop in de regeerperiode krijgen we meer mogelijkheden." Door een lagere economische groei kan de burger lastenverlichting pas in 2004 (kwartje van Kok) of 2005 (OZB en kinderkorting) tegemoet zien.

Het Parool,

Het is net als met een scheiding: even door de zure appel heen bijten, maar als de stofwolken optrekken en je ziet de ruimte die je hebt, dan is dat een aangenaam uitzicht.

http://www.behindthescene.nl/media/media154.html,

We zijn al zo ver, het eindresultaat valt tegen, dan maar door de zure appel bijten, misschien wordt het water tijdens het zwemmen wel warmer en misschien wil de Tweede Kamer nog een paar verbeteringen aanbrengen.

NRC,