dotteren


dotteren 1.0

(chirurgie [medische discipline])

een vernauwde ader, met name een ader van het hart, oprekken door een ballonkatheter in te brengen

Semagram


Dotteren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Prins Claus heeft [...] een lichte hartaanval gehad. Om de effecten hiervan te bestrijden heeft de prins aan het einde van de middag een katheterisatie van het hart ondergaan. Tijdens de ingreep [...] is hij gedotterd en zijn er twee zogeheten stents in de kransslagaders geplaatst. Stents zijn holle buisjes van geweven titanium die de vaatwanden versterken en die ook verder dichtslibben van de aderen moeten voorkomen.

   De Telegraaf,

   Dotteren is een behandeling die in het verlengde ligt van een hartkatheterisatie. Katheteriseren is namelijk niet alleen geschikt om de kransslagaderen te onderzoeken op vernauwingen door slagaderziekte, maar ook om die vernauwingen effectief te behandelen.

   https://www.hartwijzer.nl/dotteren

   Hartkatheterisatie is een onderzoek, maar in bepaalde gevallen – bijvoorbeeld bij een acuut hartinfarct – gaat het onderzoek onmiddellijk over in een behandeling, het dotteren. Via de katheter worden minuscule instrumenten naar de plaats van de vernauwing geleid, waarbij de draad fungeert als een soort monorail. De vernauwing wordt geopend, meestal met een ballonnetje maar soms ook door een stolsel weg te zuigen.

   https://www.hartwijzer.nl/dotteren

   Naar verwachting blijft de 86-jarige non nog verscheidene dagen in het ziekenhuis om te herstellen van de operatie, waarbij vernauwingen in haar hartslagaderen zijn verholpen. Dokter Aubanel, die Moeder Teresa al tweemaal eerder, in 1991 en 1993, heeft gedotterd, zei dat ze geleerd had dat de "geesteskracht" van de bejaarde non niet moet worden onderschat.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen