dovenschool


dovenschool 1.0

school waar aangepast onderwijs gegeven wordt aan dove en slechthorende leerlingen; school voor doven

Semagram


Een dovenschool…

is een school; is een instelling

   Algemene voorbeelden


   Op de dovenscholen is de communicatie aan de dove kinderen aangepast en wordt extra aandacht besteed aan leren spreken en spraakafzien.

   http://www.phd.nl/doof/

   Vanaf de kleuterleeftijd kan het dove kindje naar een speciale dovenschool, waar op allerlei manieren aandacht geschonken wordt aan de ontwikkeling van zijn taal.

   http://www.nvvs.nl/ci/miniserie4.htm

   Dit schooljaar is de Rotterdamse dovenschool, het Rudolf Mees Instituut, met een experiment gestart om kleuters tweetalig onderwijs te geven.

   NRC,

   Als in onze dovenscholen al gebarentaal wordt gebruikt, dan gaat het om een kunstmatige, schoolse versie, die enkel dient om het gesproken Nederlands van de leerkracht te ondersteunen.

   De Standaard,