draagmerrie


draagmerrie 1.0

(diergeneeskunde [wetenschap])

merrie die door implantatie van een bevruchte eicel van een andere merrie het veulen van die merrie draagt, baart en zoogt; merrie die draagmoeder is

Semagram


Een draagmerrie…

is een merrie; is een paard; is een zoogdier

  • [Functie] dient als draagmoeder
  • [Activiteit of handeling] draagt, baart en zoogt het veulen van een andere merrie

    Hoofdsemagram: merrie


    Algemene voorbeelden


    Bij embryotransplantatie wordt een embryo, dat na de bevruchting in de merrie (hierna genoemd donormerrie) is ontstaan, overgeplaatst in een andere merrie. Deze draagmerrie zal het veulen vervolgens dragen en zogen.

    http://www.stalwijdewormerkwadijk.nl/veterinair.html