drukker


drukker 1.0

iemand die voor zijn beroep boeken, tijdschriften, kranten of ander drukwerk vervaardigt met de drukpers

Semagram


Een drukker…

is een persoon

 • [Plaats] werkt in een drukkerij
 • [Middel] werkt met een drukpers
 • [Product of vrucht] produceert boeken, tijdschriften, kranten en ander drukwerk
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] doet zijn werk voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


In de late middeleeuwen was een drukkerij een zeer gecompliceerd bedrijf [...]. Een graveur (lettersnijder) maakte de stalen stempels voor de matrijzen. De matrijzen werden gebruikt om loden staafjes te gieten waarop het letterbeeld was vastgelegd. De zetter rangschikte de staafjes tot regels en pagina's. Iedere drukker moest zelf een of meer persen laten bouwen; het principe daarvan was afgekeken van de wijnpers en de oliepers.

NRC,

Men kan via verschillende druktechnieken tot een afdruk komen [...]. De drukker zal daarbij ook een papiersoort gebruiken, die aangepast is aan de bestemming van het drukwerk [...] en de gebruikte druktechniek.

http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/f206/tekstver.htm

Aangezien de persvrijheid zowel het schrijven, het drukken, het uitgeven als het verspreiden betreft, kan geen van deze activiteiten aan preventieve maatregelen onderworpen worden [...]. Van schrijvers, uitgevers of drukkers kan geen borgstelling geëist worden. Dit grondwettelijk verbod is gericht tegen eventuele indirecte censuur.

http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/33n4/dupont.htm

Combinatiemogelijkheden


in voorzetselgroep


 • naar de drukker gaan
 • naar de drukker gestuurd zijn

'Kunnen we voortaan de kopij niet nog eenmaal te zien krijgen voor hij naar de drukker gaat?'

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Bedenk [...] dat rapporten van de OESO altijd in Parijs worden doorgesproken met hoge ambtenaren van de ministeries van financiën en economische zaken voordat de definitieve versie naar de drukker gaat.

http://www.nijenrode.nl/nl/

Het komt voor dat het College van Bestuur ervoor zorgt dat deze zaken in het statuut terecht komen, zonder dat de raden daar mee hebben ingestemd. Dat kan gebeuren doordat de boekjes al naar de drukker zijn gestuurd, terwijl de inspraakprocedure nog niet is afgerond.

http://www.lsvb.nl/index.php?subject=publicaties,

met voorzetselgroep


 • drukker van bijbels
 • drukker van dissertaties

De drukkers van bijbels merkten echter dat er wel degelijk vraag was naar mooie prentenseries in de bijbel.

http://www.bijbelsmuseum.nl/

Als ervaren drukker van boekwerken, dissertaties en andere publicaties weten wij als geen ander welke zaken er aan de orde komen bij de vervaardiging van ùw boekwerk.

http://www.datawyse.nl/index.php?option=content=view=14=36

met ander, nevengeschikt substantief


 • drukker en uitgever
 • drukker en zetter

Hij heeft iets laten doorschemeren over plannen voor een nieuw tijdschrift, dat eerlang zou gesticht worden, maar waarvoor men nog op zoek is naar een geschikte drukker en uitgever.

Emily Beyns, of Het heilig zwijgen. Dl. 1: Verwanten, Clem Schouwenaars,

Van een directe inbreukmaker kan verwacht worden dat hij het materiaal kent en onderzocht heeft of de betreffende handeling niet inbreukmakend is. Een dergelijke ver gaande onderzoeksplicht geldt bijvoorbeeld voor drukkers en uitgevers.

http://www.ivir.nl/publicaties/overig/koelman/aanspr.html,

De kosten van een uitgeverij waren zeer hoog omdat drukkers en zetters als geletterde mensen over stevige belangenorganisaties beschikten, die voor hun leden hoge lonen wisten af te dwingen.

De Standaard,

Vaste verbindingen


bij de drukker liggen


  Zie: bij de drukker liggen

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • drukkersbedrijf
 • drukkersgezel
 • drukkersjargon
 • drukkersmerk

drukker 1.1

bedrijf dat teksten en afbeeldingen drukt

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een drukker…

is een bedrijf

   Algemene voorbeelden


   Ondanks talrijke acquisities was het personeelsbestand in 1992 toen Elsevier de fusie aanging met Reed per saldo met 600 teruggelopen. In plaats van produktiewerkers - Elsevier was de grootste drukker van Nederland - had Elsevier toen 7400 gespecialiseerde arbeidsplaatsen. Elseviers winsten groeiden, maar niet de werkgelegenheid.

   NRC,

   Voor de drukker van de Belgische telefoongidsen, de groep Casterman uit Doornik, was 1995 een uitstekend jaar.

   De Standaard,