eliteschool


eliteschool 1.0

school bestemd voor leerlingen uit bevoorrechte middens; school voor de elite

Semagram


Een eliteschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   Wie kranten leest, weet dat het met het Russische onderwijs niet zo goed gaat. Bepaalde waarnemers zeggen ronduit dat het aftakelt. Leraars trekken eruit. Er ontstaat een kloof tussen elitescholen voor de rijken en zevenderangsscholen voor de massa.

   De Standaard,

   Denk maar aan het hemelsbreed verschil tussen elitescholen en scholen in volksbuurten.

   http://www.schoolzonderracisme.be/index_nl.html

   De elitescholen waar vooral kinderen van die nomenklatura school liepen, zijn peperdure privé-scholen voor de zonen en dochters van diezelfde nouveaux riches.

   De Standaard,

   eliteschool 2.0

   school met een zeer hoog onderwijsniveau

   Semagram


   Een eliteschool…

   is een school

     Algemene voorbeelden


     Hanipha vertelde dat de Europeanen door een zelfvernietigingsdrang werden gegrepen, bijvoorbeeld doordat in pronkerige tempels van de wetenschap, te vergelijken met onze elitescholen, de kennis ontaardde tot het privilegie van een kleine groep die alleen door zichzelf kon worden gekontroleerd en die voortdurend verder van het volk vervreemdde.

     De stoelendans, Paul Koeck,