entente


entente 1.0

vriendschappelijke verstandhouding of bondgenootschap tussen staten, en vervolgens ook ruimer tussen partijen, machten enz.; ook: het verdrag waarin deze vriendschap is vastgelegd

Semagram


Een entente…

is een verbond

 • [Doel of bestemming] heeft versterking van de gezamenlijke positie tot doel
 • [Betrokkene] verbindt staten, mogendheden, en ook partijen, machten, personen

  Algemene voorbeelden


  Tegenwoordig wekken de politieke leiders van Europa de afschuwelijke indruk - onbewust en buiten hun wil - op buitenlands-politiek gebied voort te gaan waar de negentiende eeuw ophield. Menigeen vindt het verenigde Duitsland al te machtig; zij werken daarom aan een entente tussen Parijs en Londen. Anderen hopen zelfs vanuit dezelfde gedachte voor de derde keer op een entente tussen Parijs, Londen en Moskou.

  NRC,

  De regering heeft immers de steun van de parlementaire meerderheid. Die meerderheid is bijna altijd dezelfde, namelijk de vertegenwoordigers van de partijen die "regeren". Slechts bij hoge uitzondering wijzigt die meerderheid en wordt de koalitie tijdelijk opgebroken door een andere entente van partijen, zogenaamde wisselmeerderheden, maar nog altijd volgens de partijlijn.

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  Entente Cordiale


  1. Vormvariant: entente cordiale

   alliantie uit 1904 van Frankrijk en Engeland tegen Duitsland; vervolgens bij uitbreiding in de zin van: verdrag voor nauwe samenwerking, nauwe samenwerkingsrelatie

   In 1935 publiceerde Béraud Faut-il réduire l'Angleterre en esclavage? Veelbelovende titel, die een veelal te plechtstatig betoog dekt, waarin weinig staat dat de moderne lezer nog een lachje zal ontlokken [...]. Pro-duits is de strekking ervan niet, eigenlijk alleen maar anti-engels. Hoe dat zo, terwijl Frankrijk toch in de Entente Cordiale met Engeland verbonden was?

   Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

   Wij vormden een entente cordiale van twee hevige rivalen. Van niemand heb ik in mijn kindertijd zoveel gehouden als van mijn broer en niemand ook zo gehaat. Ons zusje, vijf jaar jonger dan ik, viel buiten dat verbond.

   Een broer in Brazilië, Beb Vuyk,

   Tijdens het laatste kwart van de twintigste eeuw, toen het vrijemarktkapitalisme dus met volle kracht opnieuw op kwam zetten, geraakte de sociaal-democratie helemaal in de ban van het systeem [...]. De entente cordiale tussen arbeid en kapitaal was nu volop bezig plaats te maken voor een mededogenloos neoliberalisme.

   http://www.imavo.be/vmt/archief/vlaams_socialisten.htm

  Triple Entente


  1. alliantie uit 1907 tussen Engeland, Frankrijk en Rusland tegen Duitsland

   Kort gezegd bestond Europa aan het begin van de 20e eeuw uit een politieke wirwar van overeenkomsten, allianties en ententes. In grote lijnen vielen deze uiteen in twee kampen, die van de Centrale mogendheden, met name het Duitse keizerrijk en de Oostenrijkse dubbelmonarchie, tegenover de Triple Entente bestaande uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, populair vaak de geallieerden genoemd.

   http://www.hsvl.nl/modules.php?name=Downloads_op=getit=48

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • ententestructuur