er zit geen fut in


er zit geen fut in 1.0

de energie en lust om iets te ondernemen ontbreekt ergens totaal in

Algemene voorbeelden


Het spelen van die dames is soms zo hopeloos, dat je ze ook wel door een klein kind kunt laten fluiten. Er zijn partijen bij, waarin echt helemaal geen fut zit. De heren spelen in een veel hoger tempo. Dan moet je als scheidsrechter echt bij de les zijn.

Meppeler Courant,

In de kraakbeweging zit immers geen fut meer: de stoere krakers zijn brave burgers geworden.

De Standaard,